Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Miks energetyczny Hiszpanii

Omawiane wcześniej miksy energetyczne Francji i Islandii opierały się w znacznej mierze na jednym, dominującym źródle energii. Dla przypomnienia w przypadku Francji był to atom (około 75%), a w przypadku Islandii elektrownie wodne (również około 71%). Spoglądając jednak na źródła energetyczne Hiszpanii szybko można zauważyć, iż jest to kraj, w którym nie dominuje żadne konkretne rozwiązanie.

Miks energetyczny Hiszpanii

 Obecny kształt infrastruktury tego państwa wygląda w następujący sposób:

  • atom – 23,8%
  • wiatr – 22,5%
  • woda – 17,5%
  • słońce – 5%
  • olej – około 39% (reszta zapotrzebowania)

 

Stan ten odnotowany został w roku 2015 r., z racji na zmienną naturę oze, która jest chwiejna i trudna do przewidzenia. Deficyty energii są jednak zawsze uzupełniane z energii pochodzącej z elektrowni napędzanych olejem.

Jak widać na zaprezentowanych powyżej statystykach, na pierwszym miejscu znajduje się olej, który stanowi konwencjonalne źródło energii. Jednak cała reszta to jak najbardziej zielone źródła energii. Procentowy stosunek konwencjonalnych źródeł do źródeł oze wynosi więc 31:69. Zgodnie z polityką Hiszpanii planowane jest, aby kolejno do roku 2030 r. oze wyniosło 70% (stabilnej wartości) i 100% w roku 2050.

Energetyczna przyszłość Hiszpanii

Wobec ciągłego udziału konwencjonalnych źródeł energii w postaci wspomnianego oleju, Hiszpania zamierza w najbliższych latach zainwestować w kolejne farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Obecnie słyszy się o inwestycji w farmy o mocy 3 MW w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Ponadto inwestycje te mają być wspierane przez sprawdzony i skuteczny system aukcyjny. Pozwoli to z pewnością na trwały i stabilny rozwój sektora oze. Zaznaczyć należy również, że zapotrzebowanie na energię elektryczną Hiszpanów w przeciągu ostatniego roku wzrosło o około 1,4%. Ta sytuacja zestawiona z planowanym rozwojem i modernizacją obecnego systemu energetycznego, pozwoli na osiągnięcie zeroemisyjnego kraju do roku 2050. W temacie ograniczania i dążenia do zredukowania emisji gazów, ważnym komunikatem jest również to, że do 2040 r. Hiszpania planuje wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów wyposażonych w silniki spalinowe. Zakończone mają zostać również dotacja na kopalnie gazu i ropy naftowej.

Polityczny aspekt zmian

Wszystkie powyższe zmiany zostały zapowiedziane po tym, jak do władzy doszedł Pedro Sanchez, który ewidentnie ma w planach rewolucję energetyczną swojego kraju. W maju 2021 r. została przyjęta ustawa traktująca o wprowadzeniu modernizacji sektora energetycznego. Warto również wspomnieć, iż poprzedni rząd Mariano Rajoya miał podejście o wiele bardziej konserwatywne. Wprowadził on m.in. podatek od energii słonecznej, który uderzył w prosumentów. Nowy rząd zadeklarował, iż podatek ten zostanie zniesiony. Ponadto zapowiadane jest zamykanie kopalni (z jednoczesnym wsparciem dla górników) i ogólny dalszy rozwój energii odnawialnej.

Skutki hiszpańskiej transformacji energetycznej

Niewątpliwie Hiszpania ma ambitny plan zakładający transformację energetyczną, który poprawi jakość życia oraz wpłynie na polepszenie stanu ekologicznego naszej planety. Możliwy sukces jest jednak możliwy dzięki stanowczym decyzjom rządu, przemyślanym ruchom poprzedzonym sensownymi przygotowaniami oraz sposobem gospodarowania dostępnymi środkami, które posiadają Hiszpanie. Jest to droga, którą mogłyby podążyć inne kraje, jednak aby do tego doszło, koniecznym staje się stosowanie pewnych zasad.

Źródła: 1 2 3 4 5 6 7 

Autor: Michał Bielicki