Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Magazyn energii

Magazyny energii kumulują nadmiar wyprodukowanej energii. Stawiane są najczęściej przy stacjach elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii lub przy farmach wiatrowych i fotowoltaicznych, a także przy konwencjonalnych źródłach energii.

 

Ideą stojącą za wynalezieniem i wprowadzeniem w życie magazynów energii było ustabilizowanie poziomu wytwarzania energii.

 

Niepewna produkcja energii.

Elektrownie węglowe, wodne, wiatrowe czy słoneczne charakteryzują się niejednostajnym poziomem wytwarzania energii.

 

Elektrownie węglowe i wodne uzależnione są od poziomu wody w rzekach, które je schładzają. Jeżeli poziom jest niski, produkcja prądu spada.

Z kolei OZE uzależnione są od warunków pogodowych i pór dnia czy roku, stąd często produkcja prądu jest niewspółmierna do zapotrzebowania na jego wykorzystanie.

Z pomocą mają przyjść właśnie magazyny energii, które tę niewspółmierność ustabilizują.

 

Obecne zastosowania.

Obecnie największy na świecie bateryjny magazyn energii Hornsdale Power Reserve Tesli o mocy 100 MW i pojemności 129 MWh został zainstalowany w stanie Południowa Australia pod koniec 2017 roku, a jego budowa zajęła 100 dni.

 

 

Co ciekawe, dzięki wspomnianemu wcześniej magazynowi energii koszty usług regulacyjnych w systemie energetycznym stanu Południowa Australia spadły po kilku miesiącach od uruchomienia o 90 %.

 

Na świecie najwięcej wybudowanych magazynów energii mają Stany Zjednoczone.

Dla przykładu łączna moc i pojemność bateryjnych magazynów energii zainstalowanych w USA w całym 2019 roku wyniosła 522,7 MW i 1,113 GWh.

Duże zasoby posiada również Korea Południowa czy Australia, natomiast w Europie najwięcej pobudowanych magazynów energii mają Niemcy i Wielka Brytania.

 

Rodzaje magazynów energii.

Energia może być przechowywana przy użyciu kilku różnych technologii, które w ostatnich latach są rozwijane na potęgę – od akumulatorów litowo-jonowych poprzez technologie chemiczne, mechaniczne i termalne po magazyny sprężonego powietrza budowane na poziomie sieci dystrybucyjnych.

 

Jak to działa?

Magazyny energii najprościej ujmując to wyglądające jak kontenery baterie bądź akumulatory. W Polsce przyjęta jest formuła magazynów litowo-jonowych. Pojedynczy magazyn ma moc 1 MW, a pojemność 4 MWH. Oznacza to, że naładowany w magazynie 1 MW energii jest oddawany do sieci w ciągu 4 godzin.

W przypadku nawet drobnego spadku napięcia w sieci elektroenergetycznej zadaniem magazynu jest natychmiastowe uruchomienie się i oddanie do sieci brakującej energii.

 

Perspektywa na przyszłość

Ponadto magazyny energii w przyszłości mogą być wykorzystywane – wraz z rozwojem i zwiększającą się ilością pojazdów elektrycznych – jako przenośne stacje ładowania pojazdów. W dużych miastach wybudowanie infrastruktury potrzebnej do stworzenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych łączy się z wysokimi kosztami inwestycji, a często uwarunkowania miejskie nie pozwalają na zamontowanie sieci kabli, które taką stację mogłyby zasilać.

 

Z pomocą może przyjść właśnie magazyn energii, który bez większych problemów może być transportowany z miejsca, gdzie jest podłączony do sieci do stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ciekawostką jest również fakt, iż magazyny energii zaczynają być wykorzystywane przy przydomowych instalacjach fotowoltaicznych, a w australiskim mieście Perth powstaje osiedle oparte na zasilaniu z fotowoltaiki wspierane przez magazyny energii.

 

Regulacja prawna

Obecnie w Polsce nie ma przepisów, które by w sposób dostateczny regulowały prawnie zagadnienie magazynów energii, natomiast pracę legislacyjne trwają, więc aktu prawnego możemy spodziewać się w niedługim czasie. Niewątpliwie magazyny energii są przyszłością i staną się nieodzowną częścią szeroko pojętej energetyki, dlatego ważne jest uregulowanie kwestii ich dotyczących.