Implementacja Dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego – debata

Zapraszamy na debatę „Implementacja Dyrektywy RED II do polskiego systemu prawnego”, organizowaną przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”. Obędzie się ona 18 maja 2021 r. o godz. 18:00 za pośrednictwem transmisji Live na Facebooku.

Cele Dyrektywy RED II

Dyrektywa RED II przekształca i uchyla poprzednie przepisy (dyrektywę 2009/28/WE, dyrektywę (UE) 2015/1513 oraz dyrektywę Rady 2013/18/UE), ustanawiając dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wspólny system mający na celu promowanie energii ze źródeł odnawialnych w różnych sektorach gospodarki. Oznacza to zwiększenie do 2030 roku udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym w takich sektorach, jak energia elektryczna, ogrzewanie i chłodzenie oraz transport. Dyrektywa zawiera wiążący ogólny cel unijny na 2030 r. wynoszący co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym oraz zapewnia osiągnięcie tego celu w sposób opłacalny dla poszczególnych krajów członkowskich.

Dyrektywa RED II przewiduje również szereg rozwiązań służących wsparciu inwestorów oraz zapewnienia im odpowiednich warunków, a także wsparcia finansowego w inwestycje w odnawialne źródła energii.

Polska w obliczu Dyrektywy RED II

Implementacja Dyrektywy RED II w Polsce ma nastąpić do 30 czerwca 2021 r. Jak do tego ważnego wydarzenia przygotowana jest Polska oraz jakie wyzwania czekają Polaków, by spełnić założenia zawarte w dokumencie ?
Na ten temat rozmowę przeprowadzą uczestnicy debaty.

Uczestnicy debaty dotyczącej Dyrektywy RED II

Marcin Drewek – asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UMK. Opiekun merytoryczny Studenckiego Koła Naukowego Prawa Energetycznego “on/off”. Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz energetycznego (artykuły, glosy, recenzje, opinie prawne) oraz dysertacji doktorskiej poświęconej zagadnieniom dotyczącym umowy o korzystanie z nieruchomości w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe. Prelegent na licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Prawnik w wielu sprawach pro bono. Specjalista z zakresu prawa prywatnego, w szczególności prawa umów oraz prawa energii odnawialnej.

Grzegorz Pizoń – partner kancelarii Bird & Bird, odpowiedzialny za praktykę Energetyki, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Specjalizuje się w szeroko pojętym otoczeniu regulacyjnym rynku energii, z uwzględnieniem zagadnień publicznoprawnych oraz transakcyjnych. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, podmiotom świadczącym usługi oraz zaangażowanym w projekty realizowane na rynku energii, a także największym odbiorcom przemysłowym (w szczególności z branży cementowej, hutniczej, szklarskiej, chemicznej i papierniczej). Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa energetycznego, prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem systemu handlu emisjami), prawa pomocy publicznej oraz w projektach z zakresu szeroko pojętego sustainability i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Beata Superson-Polowiec – radca prawny, wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa energetycznego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Z powodzeniem zajmuje się obsługą prawną podmiotów energochłonnych. Autorka wielu analiz ryzyka regulacyjnego oraz twórca licznych innowacyjnych projektów rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych.

Katarzyna Szwed-Lipińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku MBA Energetyka. Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki – obecnie Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE. Ekspert w dziedzinie szeroko pojętego prawa energetycznego, w tym w szczególności regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii. Koordynuje i nadzoruje funkcjonowanie systemów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym systemów taryfy/premii gwarantowanej (FIT/FIP) oraz systemu aukcyjnego.

Całe wydarzenie będzie moderował Wojciech Jakóbik –  analityk sektora energetycznego oraz wykładowca Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również współzałożycielem i redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl oraz członkiem redakcji kwartalnika Sprawy Międzynarodowe.

Patronowie debaty dotyczącej Dyrektywy RED II

Głównym Patronem Honorowym debaty został Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Do grona Patronów Merytorycznych dołączyły trzy znamienite kancelarie prawne z całej Polski zajmujące się prawem energetycznym. Są to: Kancelaria Bird & Bird, MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy oraz Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.

Swoim Patronatem objęły nas także takie podmioty jak: Earth Energy, Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Do grona Patronów Medialnych dołączyły takie portale branżowe, jak: Biznes Alert, Wysokie Napięcie oraz CIRE.