Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Strona główna / Edukacja / Studia podyplomow

Studia Podyplomowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi

Na skróty

Kształć razem z nami przyszłe kadry branży energetycznej

Ogólne informacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Moduły zajęciowe

Funkcjonowanie rynków energii oraz systemu elektroenergetycznego

Kierunki transformacji energetycznej

Europejskie regulacje w sektorze energetycznym

Zarys polskich regulacji w energetyce

Postępowanie przed organami regulującymi rynek energii

Formy społeczności energetycznych

Przebieg procesu inwestycyjnego dla odnawialnych źródeł energii

Aspekty finansowe inwestycji w odnawialne źródła energii

Rola węglowodorów w procesie dekarbonizacji przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych

Elastyczność rynku Energi elektrycznej

Rola energetyki jądrowej w transformacji energetycznej

Grupa docelowa

Absolwenci studiów kierunków technicznych/ekonomicznych/prawo-administracyjnych

Pracownicy centralnej i samorządowej administracji publicznej

Edukacja na pikniku- stoisko

Pracownicy przedsiębiorstw energetycznych i energochłonnych

Pracownicy zainteresowani sektorem energetycznym

Profil Absolwenta

<> Szeroki zakres wiedzy na temat funkcjonowania sektora energerycznego

<> Umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej o sektorze energetycznym w praktyce

<> Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w energetyce

<> Rozumienie mechanizmów regulujących rynek energii

<> Poszerzanie perspektyw związanych z procesem dekarbonizacji i transformacją energetyczną

<> Umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technologi w pracy projektowej

<> Zrozumienie ryzyk funkcjonujących na rynku energii i umiejętność ich niwelowania/rozwiązywania

<> Poszerzenie umiejętności miękkich, w tym pracy w zespole, zarządzania zespołem  oraz umiejętności komunikacyjno-negocjacyjnych

Partnerzy kierunku

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.