Liberalizacja ustawy odległościowej – spostrzeżenia

Okiem eksperta

Po latach recesji, spowodowanych przerwą w funkcjonowaniu systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach oraz wejściem w życie w 2016 r. bardzo restrykcyjnej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (znanej jako „ustawa odległościowa”), Polska doświadcza aktualnie swoistego boomu w sektorze energetyki wiatrowej. Dzięki przeprowadzonych w latach 2018-2020 aukcjom na sprzedaż energii elektrycznej z tzw. dużego […]