Miks energetyczny Hiszpanii

W co tygodniowych publikacjach prezentujemy w prosty sposób miks energetyczny poszczególnych państw europejskich.