Energetyka rozproszona

ENERGETYKA ROZPROSZONA Energetyka rozproszona w sposobie wytwarzania energii oparta jest na mniejszych jednostkach lub obiektach produkcyjnych dla użytku lokalnego. ENERGETYKA ROZPROSZONA – POJĘCIE Poprzez energetykę rozproszoną rozumiemy wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, paliw stałych, ciekłych i gazowych przez mniejsze jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego. Energetyka rozproszona najczęściej kojarzona jest z odnawialnymi źródłami […]

Operator Systemu Przesyłowego

Operator systemu przesyłowego

Operator Systemu Przesyłowego Podczas odbierania czy przesyłania energii elektrycznej pomiędzy wytwórcą a odbiorcą końcowym konieczne jest użycie linii przesyłowych. Należy uzmysłowić sobie, że nie są one własnością ani wytwórców, których wszakże jest multum. Zalicza się do nich bowiem zarówno elektrownie produkujące ogromne ilości energii elektrycznej liczone w Twh jak i małe elektrownie produkujące energię m.in. […]