Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne to stan, który umożliwia pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię.