Strategia na rzecz integracji systemów energetycznych

Obecny system energetyczny w UE nie jest ze sobą skoordynowany przez co dochodzi do wielu nieprawidłowości, które nie przyczyniają się do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Model, w którym produkcja, transport i zużycie energii w różnych sektorach gospodarki następuje w ramach równoległych łańcuchów wartości i regulacji prawnych oraz jest ograniczony odrębną infrastrukturą, planowaniem i działaniami, zdaniem Komisji Europejskiej, nie może zapewnić neutralności klimatu do 2050 roku w zadowalający sposób.

Konieczne jest uwzględnienie zmieniających się kosztów innowacyjnych rozwiązań w sposobie obsługi obecnie istniejącego systemu energetycznego, który powinien być powiązany pomiędzy poszczególnymi sektorami.

Celem strategii jest wprowadzenie skoordynowanego i zintegrowanego systemu energetycznego, który pozwoli na zwiększenie jego wydajności oraz ograniczenie kosztów. Służyć temu mają trzy filary, które zaproponowała Komisja europejska.


I filar

Wykorzystanie nieuniknionych odpadów do celów energetycznych i doprowadzenie do synergii pomiędzy różnymi sektorami.

Odpady można ograniczyć, ale nie można się ich całkowicie pozbyć. Istotne jest, by wykorzystać ich potencjał chociażby do wyprodukowania energii cieplnej. W tym celu podmioty gospodarcze powinny ze sobą ściśle współpracować.


II filar

Zwiększenie praktyki stosowania pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń, niskotemperaturowych procesów przemysłowych lub stosowania pieców elektrycznych w niektórych branżach, a także popularyzacja pojazdów elektrycznych w celach transportowych.

Niewątpliwie należy dążyć do zmian we wszystkich możliwych sektorach gospodarki i życia społecznego. Poczynając od modernizacji gospodarstw domowych, zaś na elektromobilności kończąc.


III filar

Gazy odnawialne i płyny wytwarzane z biomasy oferujące rozwiązania pozwalające na magazynowanie energii wytwarzanej z różnych źródeł odnawialnych, tworząc synergie pomiędzy poszczególnymi sektorami energetycznymi mogą być jednym z rozwiązań , dzięki którym ograniczy się emisje CO2 oraz wykorzysta się potencjał jaki posiadają ww. substancje.

Źródło