Podsumowanie wydarzeń tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Wraz z końcem tygodnia, czas podsumować wydarzenia tygodnia ze świata energetyki, więc serdecznie zapraszamy na krótki przegląd informacji. 

Morawiecki o przyczynach kryzysu energetycznego

Premier Mateusz Morawiecki miał okazję wypowiedzieć się na temat kryzysu energetycznego, który dotknął Europę. Jak nadmienił, jednymi z głównych przyczyn obecnego kryzysu energetycznego są nadmierna zależność na rynku gazu od rosyjskiego Gazpromu oraz spekulacje na rynku uprawnień do emisji CO2.

Jak sam powiedział: „Pierwsze źródło to nadmierna zależność na rynku gazu od Gazpromu. Przestrzegałem przed tym wielokrotnie, więc satysfakcja, którą mam jest bardzo gorzka – powiedział szef rządu. – Dyktat cenowy, jakim jest posługiwanie się przez Rosję błękitnym paliwem, posługiwanie się przez prezydenta Putina gazem jest niestety faktem. Tą drugą przyczyną jest spekulacja na rynku uprawnień do emisji CO2, tzw. rynku ETS – zauważył premier. Ta spekulacja spowodowała gwałtowny wzrost ceny uprawnień do emisji w ostatnich 12-18 miesiącach.”

Projekt ustawy wprowadzający dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego

Główną zmianą, jaką niesie ze sobą nowelizacja, jest rozszerzenie grupy uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego według kryterium dochodowego nieprzekraczające 1 563 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1 115 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatki przyznawane będą na okres 6 miesięcy, a do ich otrzymania wystarczy przedstawienie faktury.

Według założeń projektu zmiany ustawy, dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30% do 50%. Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł.

Według projektu ustawy nowy system dodatków dla wrażliwych gospodarstw domowych uzupełnią niefinansowe mechanizmy wsparcia. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej/paliw gazowych będzie mógł złożyć do sprzedawcy energii/paliw gazowych wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy ws. zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego należności za energię elektryczną/paliwa gazowe lub świadczone usługi.

Obowiązywać będzie również zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu, w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy. Na przedsiębiorstwa energetyczne zostanie nałożony obowiązek poinformowania odbiorców o możliwym rozwiązaniu alternatywnym względem odłączenia prądu/gazu.

Gazociąg Baltic Pipe wciągnięty na duński brzeg

Na duńskiej wyspie Zelandia zakończyła się operacja wciągania podmorskiej części Baltic Pipe na ląd. Gazociąg został przeciągnięty za pomocą stalowej liny przez wydrążony tunel o dł. 1 km u wybrzeża Faxe.

W prace zaangażowany był statek Castoro 10, który sfinalizuje ułożenie ostatniego odcinka na morzu. Za budowę podmorskiej części Baltic Pipe, aż po tzw. suchy spaw na duńskim lądzie odpowiada polski operator przesyłowy gazu Gaz-System.

Analogiczną operację na polskim wybrzeżu w okolicy Pogorzelicy zakończono w pierwszej połowie września.

Będzie nowa edycja programu „Mój Prąd”

MKiŚ w swoim komunikacie informuje: Planowana w I kwartale 2022 r. nowa odsłona programu priorytetowego 'Mój Prąd 4.0′ pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej. Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie 'wirtualnego magazynu energii’, jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta”

Z kolei minister Michał Kurtyka zaznaczył, że „Mój Prąd 4.0 umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energią elektryczną. Co istotne nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych.”

Zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy, jak: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Port serwisowy offshore w Ustce

W Urzędzie Miejskim w Ustce doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy władzami miasta a Polską Grupą Energetyczną, która planuje zainwestować w miejscowy port, by mógł on być wykorzystany do serwisu morskich farm wiatrowych.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski nadmienił po podpisaniu listu intencyjnego, że „tę lokalizację rozważaliśmy od samego początku. PGE jest partnerem wiarygodnym i lojalnym, zawsze angażujemy się w działalność społeczną, nie tylko w obszarze biznesowym. Będziemy aktywnie wspierali miasto tam, gdzie będziemy mogli, by ono piękniało i rozwijał się biznes. W odległości 60 km od brzegu mamy zamiar wybudować farmę wiatrową o mocy 2,5 GW z firmą Orsted. Będzie to ważna inwestycja dla całej polskiej gospodarki. Mamy zamiar na nią wydać 40 mld złotych. Biznes ten stworzy w sumie 80 tysięcy miejsc pracy. Offshore będzie też narzędziem w osiągnięciu polskich celów klimatycznych. Bałtyk stanie się placem budowy, naszym celem jest, by polskie przedsiębiorstwa w jak największym stopniu brały udział w tym projekcie.”

Z kolei wiceprezes PGE Baltica Grzegorz Wysocki zaznaczył, że „mamy realną szansę zobaczyć jak wygląda polski local content. Miasto Ustka i PGE realizują plan wykorzystania potencjału offshore w Polsce. Zadeklarowaliśmy, że zlokalizujemy tu bazę serwisową dla offshore i jest to sukces, za który będzie odpowiadała PGE Baltica, będziemy realizować wszystkie zadania powierzone nam przez GK PGE”.

Opracował Hubert Spychalski. 

Źródła: 1 2 3 4 5