Podsumowanie wydarzeń tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodniaNowa transakcja PGNiG w Norwegii

Spółka PGNiG Upstream Norway podpisała umowę, która obejmuje wykupienie wszystkich aktywów należących do INEOS E&P Norge AS. Do grupy INEOS należą udziały w 22 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. PGNiG wskutek zawartego porozumienia nabędzie 117 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Oznacza to, że zasoby przedsiębiorstwa w Norwegii zwiększą się aż o około 55%.

ŹródłoWspółpraca PKN Orlen i Northland Power w realizacji projektu Baltic Power

PKN ORLEN i Northland Power podpisały umowę dotyczącą partnerstwa pomiędzy spółkami podczas powstawania Baltic Power. Projekt obejmuje realizację oraz eksploatację morskiej farmy wiatrowej. Najprawdopodobniej budowa rozpocznie się w 2023 roku. Inwestycja świadczy o ogromnym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim.

ŹródłoUOKiK skontroluje koncentrację spółek PKN ORLEN i PGNiG

Według Komisji Europejskiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem właściwym do dokonania oceny właściwości rynków sektora energetycznego. Przedmiotem kontroli będzie transakcja przejęcia bezpośredniej kontroli nad PGNiG przez PKN ORLEN. Prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe po złożeniu wniosku do Urzędu.

ŹródłoStany Zjednoczone planują obniżenie kosztów fotowoltaiki o 80%

Jednym z celów administracji prezydenta Joe’go Bidena jest redukcja kosztów energii słonecznej w ciągu nadchodzących dziesięciu lat. Założenie jest elementem projektu dekarbonizacji amerykańskiego sektora energetycznego. Departament ogłosił zainwestowanie 128 milionów dolarów w innowacyjne technologie, które obejmują między innymi perowskitowe ogniwa słoneczne.

ŹródłoApel przywódców Państw Członkowskich UE

Głowy siedmiu państw członkowskich Unii Europejskiej wystosowały list dotyczący zapewnienia równości dla rozwoju energetyki jądrowej w Europie oraz ujęcie jej w unijnej polityce klimatyczno-energetycznej. Apel podpisali przedstawiciele Polski, Francji, Słowenii, Słowacji, Rumunii, Czech oraz Węgier.

Źródło