Podsumowanie tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Wakacje wciąż trwają, jednakże w świecie energetyki dzieje się dużo, warto więc podsumować pięć najważniejszych według Stowarzyszenia „Z energią o prawie” wydarzeń mijającego tygodnia. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi newsami.

Nowelizacja ustawy o rynku mocy

11 sierpnia 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rynku mocy. Przypomnijmy zatem pokrótce czego dotyczą zmiany wprowadzone świeżo podpisaną nowelą.

Nowelizacja wprowadza zakaz udziału jednostek niespełniających limitu emisji 550g CO2/kWh w certyfikacjach do aukcji w celu udziału w aukcjach mocy. Zawarte już umowy dotyczące jednostek, które nie spełniają znowelizowanych wymogów dopuszczono do udziału, jednakże bez możliwości wypłaty wynagrodzenia.

Podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje wykluczenie w mechanizmie mocowym bezpośredniej konkurencji pomiędzy źródłami niskoemisyjnymi a jednostkami emitującymi powyżej 550g CO2/kWh, wprowadza możliwość konwersji jednostki posiadającej zawartą umowę mocową i niespełniającej limitu emisji 550g CO2/kWh na jednostkę spełniającą ten limit poprzez zmianę technologii wytwarzania energii elektrycznej, realizowaną w ramach istniejącej umowy lub w ramach zastąpienia istniejącej umowy nowymi umowami mocowymi.

Po wejściu w życie ustawy będzie możliwość zmiany mocy osiągalnej nowej jednostki rynku mocy wytwórczej, jeżeli moc takiej jednostki po jej realizacji nieznacznie odbiegać będzie od mocy, która była zakładana na etapie planowania.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło

Sejm przegłosował ułatwienia dla inwestycji w OZE

Sejm większością głosów w dniu 11 sierpnia 2021 r. przegłosował zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, które mają ułatwić procesy inwestycyjne w energetyce odnawialnej, a także wydłużyć systemy wsparcia, z których będą mogli korzystać inwestorzy ubiegający się o publiczne gwarancje sprzedaży energii.

Dzięki zwiększeniu maksymalnej mocy źródeł zaliczanych do grupy tzw. małych instalacji OZE – z 0,5 MW do 1 MW, inwestorzy planujący uruchomienie produkcji i sprzedaży energii z instalacji o takiej mocy nie będą musieli występować o koncesję.

Zwiększono moc odnawialnych źródeł energii do 0,5 MW, dla których nie ma potrzeby uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego źródeł odnawialnych. W przypadku gruntowych elektrowni fotowoltaicznych realizowanych na gruntach klasy piątej i szóstej, a także na nieużytkach ten próg zostanie podniesiony do 1 MW. Co więcej, przewidziano zwolnienie dla wszystkich dachowych elektrowni PV bez względu na ich moc.

Wydłużono do 2027 r. możliwość organizowania aukcji mocy. Ilość i wartość energii, którą można będzie sprzedać podczas aukcji zostanie określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE wydłuży także okresy obowiązywania wsparcia do połowy 2045 r., ale nie dłużej niż 15 lat od momentu uruchomienia danej instalacji: w prosumenckim systemie opustów, mechanizmie sprzedaży nadwyżek energii z mikroinstalacji należących do przedsiębiorców, a także w systemach aukcyjnym oraz FiT/FiP.

Nowelizacja ustawy zostanie teraz przekazana do Senatu.

Źródło

NFOŚiGW przeznaczy prawie ćwierć miliarda złotych na odwierty geotermalne w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) sfinansuje wykonanie otworów geotermalnych w 15 miejscowościach na terenie całego kraju. Przeznaczy na ten cel 229,2 mln złotych.

Przedsięwzięcia te pozwolą zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji energii cieplnej, a nawet docelowo elektrycznej.

Odwierty zostaną wykonane w Otwocku, Żyrardowie, Wołominie i Piastowie (woj. mazowieckie), Gnieźnie i gminie Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Inowrocławiu i Gąsawie, (woj. kujawsko-pomorskie), Łowiczu (woj. łódzkie), Jasienicy (woj. śląskie), Smykowie (woj. świętokrzyskie), Dębnie (woj. zachodniopomorskie) oraz Oławie, Trzebnicy i Głuszycy (woj. dolnośląskie).

Źródło

PGE ma nowego doradcę finansowego do inwestycji w offshore

PGE Polska Grupa Energetyczna wyłoniła doradcę finansowego przy budowie farm Baltica 2 i Baltica 3, składających się na Morską Farmę Wiatrową Baltica – największą inwestycję tego typu w polskiej części Bałtyku. Doradcą PGE w pozyskiwaniu finansowania do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku będzie Société Générale. Postępowanie na wybór doradcy zostało przeprowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie sektorowych negocjacji z ogłoszeniem.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło 5 wykonawców, a ostatecznie PGE otrzymało w postępowaniu oferty od 3 wykonawców. Ceny wszystkich złożonych ofert mieściły się w budżecie zamawiającego, a najkorzystniejszą ofertę na 8,5 mln zł netto złożyło Société Générale. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po upływie 10-dniowego terminu na wniesienie odwołania.

Źródło

List Prezydenta Andrzeja Dudy z okazji dnia energetyka

Prezydent RP napisał list z okazji dnia energetyka, który został odczytany w piątek podczas uroczystej akademii w Bełchatowie, którą spółka zorganizowała z okazji Dnia Energetyka. Wzięli w niej udział, m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, władz wojewódzkich, samorządowych i kościelnych, eusoposłowie i posłowie.

Jak napisał Andrzej Duda „Dziś nowym wyzwaniem dla naszej energetycznej niezależności jest konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla i potrzeba strukturalnych zmian w produkcji energii. Jest sprawą najwyższej wagi, abyśmy działając wspólnie, uniknęli zagrożeń i dobrze wykorzystali szansę, jaką niesie ze sobą zielona transformacja. Jak podkreślałem wielokrotnie, proces ten musi przebiegać w taki sposób, aby zapewnić pracownikom sektorów wydobywczego i energetycznego godne miejsca pracy i wsparcie w zdobywaniu nowych kompetencji. Musimy też zrobić wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać wiedzę, doświadczenie i umiejętności specjalistów pracujących w branży energetycznej”

Źródło