Podsumowanie tygodnia 12-18 grudnia 2022 r.

podsumowanie wydarzeń tygodnia

URE zatwierdził taryfy na 2023 rok. Jak będą kształtowały się ceny?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy cen energii na 2023 r. PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea, Energa Obrót otrzymały zgodę urzędu na taryfy przedstawione przez nie przed końcem roku. Za 1 kWh zapłacimy ok. 1 zł.

„Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym” – zaznacza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Co istotne, taryfy nie będą miały wpływu na limit cen energii objęty wprowadzoną w listopadzie ustawą, która ukształtowała maksymalne ceny energii na poziomie 693 zł dla gospodarstw domowych.

Źródło: BiznesAlert.pl [czytaj więcej]

Porozumienie ze związkami o wydzieleniu węgla z energetyki

Umowa społeczna dotycząca wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa została uzgodniona. Treść umowy musi teraz zostać zatwierdzona przez Komisję Europejską.

Umowa społeczna dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Podpisanie umowy społecznej zaplanowane jest na 22 grudnia. Proces ten poprzedzać będzie wydzielenie aktywów węglowych przekazywanych do NABE. Konieczne jest również zakończenie negocjacji z bankami na temat zadłużenia.

Źródło: Energia.rp.pl [czytaj więcej]

Zasady współpracy dotyczące budowy elektrowni jądrowej zostały podpisane

Umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad współpracy oraz kolejnych kroków biznesowych, które mają zostać podjęte przez strony kontraktu. Głównymi założeniami umowy są wynegocjowanie w przyszłości i podpisanie umów m.in. umowy na świadczenie usług inżynieryjnych, której zakres będzie obejmował prace przygotowawcze i koncepcyjne, w tym wstępne prace projektowe, usługi wsparcia w zakresie uzyskiwania pozwoleń i zezwoleń, usługi związane z planowaniem organizacji terenu lokalizacji oraz z zamówieniami i planowaniem budowy.

Minister MKiŚ przy podpisaniu umowy powiedziała, że „Podpisanie dzisiejszej umowy otwiera kolejny etap realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej i przyczynia się do dalszego budowania naszego silnego partnerstwa z USA. To również ważny sygnał dla krajowego przemysłu, umożliwiający jego rozwój przy budowie i użytkowaniu elektrowni jądrowej. Realizacja programu budowy nowych mocy jądrowych oznacza wymierne korzyści dla gospodarki, ale również zapewnienie przewidywalnych cen energii dla odbiorców, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw energochłonnych dotkniętych obecnym kryzysem i wysokimi cenami energii”.

Źródło: Energia.rp.pl [czytaj więcej]

Indie płacą poniżej 60 dolarów za baryłkę ropy

Nałożenie przez Unię Europejską na Rosję limitu cenowego na ropę spowodowało, że ta intensywnie zaczęła poszukiwać alternatywnych źródeł zbytu, które znalazła w Indiach. Ropa, która trafia do Indii sprzedawana jest po cenie uwzględniającej zniżkę 12-15 dol. za baryłkę.

Pomimo wspomnianego ograniczenia cenowego, Kreml oficjalnie zapowiedział, że nie zamierza przestrzegać nałożonego na Rosję limitu, nawet jeżeli będzie to wiązało się z ograniczeniem produkcji. W związku ze zwiększeniem konkurencji pośród rosyjskich producentów ropy, ceny surowca dynamicznie się zmieniają. Ogromny wpływ na finalną cenę ma również koszt frachtu, który uzależniony jest od bieżącej sytuacji na rynku oraz warunków atmosferycznych.

Źródło: Energia.rp.pl [czytaj więcej]

Senat chce zbadania fuzji przez NIK i prokuraturę

Senat przyjął trzy uchwały wzywające NIK oraz prokuraturę do zbadania fuzji Orlenu i Lotosu. NIK ma zweryfikować proces negocjacji w związku z połączeniem Orlen-Lotos oraz rozmów z Saudi Aramco. W zakres kontroli ma wejść również zbadanie kosztów procesu przygotowania fuzji.

Wezwanie prokuratury ma z kolei dotyczyć zbadania, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa przy realizacji fuzji przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa resortu aktywów państwowych wicepremiera Jacka Sasina, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego, a także prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka i ówczesnej prezes Grupy Lotos Zofii Pary.

Senat postanowił również wezwać premiera Mateusza Morawieckiego do złożenia wyjaśnień w sprawie fuzji Orlen-Lotos przed Senatem. Uchwały przyjęto w stosunku 31 do 9.

Źródło: BiznesAlert.pl [czytaj więcej]

Hubert Spychalski

Hubert Spychalski

Członek Stowarzyszenia „Z energią o prawie”