Podsumowanie roku Piotra Kolasy

podsumowanie roku 2021

W ramach naszego cyklu podsumowań roku pragniemy przedstawić 5 najważniejszych wydarzeń sektora energetycznego w 2021 roku. Gościem podsumowania był radca prawny Piotr Kolasa z Kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp.j. 

Rok 2021 dla sektora energetycznego był w wielu kwestiach przełomowy i znaczący. Wśród tych wielu wydarzeń trudno wskazać 5 najważniejszych, jednak w mojej ocenie na wyróżnienie zasługują:

1. Reparametryzacja naliczania opłaty mocowej

Po fiasku rozmów z Komisją Europejską dotyczącą ulgi w opłacie mocowej, wiele przedsiębiorstw energochłonnych miało duży problem ze znacznym wzrostem cen energii spowodowanych wprowadzeniem opłaty mocowej. Po wielu miesiącach prac nad zmianą sposobu naliczania opłaty mocowej, w końcu został wprowadzony mechanizm, który preferuje najbardziej płaski profil zużycia.

2. Spór z Czechami o kopalnie w Turowie

Spór z Czechami o kopalnie w Turowie – bezprecedensowa sytuacja. Nasz południowy sąsiad zdecydował się wytoczyć największe działa i poprosił europejskie organy o rozstrzygnięcie spornych kwestii. Wynik? Na Polskę został nałożony nakaz zamknięcia Turowa! Efekt? Turów pracuje nadal!

3. Sytuacja na rynku energii elektrycznej i zielonych certyfikatów

2021 rok zapisze się w historii, jako rok kiedy w największym stopniu i tempie rosły ceny energii elektrycznej na rynkach hurtowych. W takim samym tempie i stopniu rosły również ceny świadectw pochodzenia OZE. Dla odbiorców energii są to kolejne znaczące podwyżki, które jednak mogą skłaniać ku szukaniu alternatyw dla obniżenia cen.

4. Nowe wytyczne CEEAG

Nowe wytyczne CEEAG dot. wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią na 2022 r. Do końca 2023 państwa powinny zostać przeglądnięte w obowiązujące Państwach członkowskich systemy wsparcia w celu dostosowania ich do nowych wytycznych. Nowe wytyczną mogą dużo zmienić w zakresie pomocy Państwa dot. odbiorców przede wszystkim energochłonnych.

5. Koniec okresu wsparcia

Koniec okresu wsparcia dla pierwszych jednostek wytwórczych, które otrzymały w 2006 r. pierwsze świadectwa pochodzenia OZE, w tym roku upłynął 15 – letni okres wsparcia. Część instalacji straciło rentowność i szuka alternatyw.