Podsumowanie roku dr Marcina Drewka

podsumowanie roku 2021

W ramach naszego cyklu podsumowań roku pragniemy przedstawić 5 najważniejszych wydarzeń sektora energetycznego w 2021 roku. Gościem podsumowania był dr Marcin Drewek – asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Analiza wydarzeń z 2021 roku  pozwala przyjąć, że było ich tak wiele, iż trudno wybrać 5 najistotniejszych. Można natomiast zaproponować następującą ich sekwencję: 

  1. Rok blackout’ów – znaczne niedobory energii i paliw, w tym OZE na całym świecie
  2. Rok sporów – w tle międzynarodowe dyskusje dotyczące inwestycji w zakresie energetyki, w tym polski Turów
  3. Rok inflacji – popyt na energię w górę, a co za tym idzie podwyżki certyfikatów emisji, opłaty mocowe, wzrost cen prądu i paliw – w tym w Polsce o kilkanaście do kilkadziesiąt procent
  4. Rok regulacji – liczne nowości regulacyjne na całym świecie nie ominęły także Polski – w szczególności nowelizacje prawa energetycznego i ustawy o OZE oraz Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 
  5. Rok wspierania inicjatyw społecznych – szczególny nacisk na działania społeczności lokalnych i regionalnych, a zatem wzrost znaczenia prosumentów, spółdzielni energetycznych oraz promujących OZE (a więc także Konferencja zorganizowana przez ZEOP 😉