Podsumowanie miesiąca – lipiec 2022 r.

podsumowanie wydarzeń miesiąca

Lipiec pełen był przełomowych zdarzeń związanych z energetyką. Niestabilna sytuacja na rynkach związana z wojną w Ukrainie wywołała dużą presję na systemy energetyczne wielu państw członkowskich UE. Wspólnota starała się zachować solidarność, aby wspólnie przejść przez kryzys. Można zaryzykować stwierdzenie, że Unii udaje się do tej pory stawiać czoła trudnościom, chociaż największe wyzwania dopiero przed nami. Zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń z lipca 2022 roku.

Gaz i atom w unijnej taksonomii

6 lipca Parlament Europejski przyjął akt delegowany do taksonomii unijnej, w którym gaz i atom zostały uznane jako zrównoważone źródła wytwarzania energii elektrycznej. Przyjęcia aktu w takiej formie chciała m.in. Polska.

Co to oznacza dla krajów członkowskich UE? Pieniądze, które będą mogły dofinansowywać inwestycje w gaz i atom. Bez wątpliwości należy uznać, że wpływ na przyjęcie aktu delegowanego miał światowy kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie. Dzięki przyjęciu aktu delegowanego, inwestycje gazowe i jądrowe będą mogły liczyć na wsparcie finansowe pochodzące z unijnych funduszy służących transformacji energetycznej.

Przyjęcie aktu delegowanego popierała m.in. Polska i państwa Europy Środkowej oraz Wschodniej. Uzasadniały, że bez gazu jako paliwa przejściowego i atomu nie uda się osiągnąć celów unijnej polityki klimatycznej. Aktowi sprzeciwiali się Zieloni oraz organizacje ekologiczne, które uważają, że zarówno gaz, jak i energetyka jądrowa nie mogą być uznawane za służące osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Źródło: BiznesAlert.pl [czytaj więcej]

Odblokowanie farm wiatrowych na lądzie

5 lipca Rząd zatwierdził liberalizację ustawy odległościowej, pozwalającą budować lądowe farmy wiatrowe w Polsce w razie zgody społeczności lokalnych.

– Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tzw. ustawę 10H. Dlaczego teraz? Priorytetem naszej polityki energetycznej jest dywersyfikacja energii – poinformowała minister klimatu Anna Moskwa na konferencji prasowej. – Ta ustawa to w pierwszej kolejności element procesu podejmowania decyzji o lokalizacji i sposobie realizacji inwestycji lądowej energetyki wiatrowej. Ustawa wprowadza przestrzeń na dialog społeczności lokalnej.

Tak zwana zasada 10H ograniczająca w ustawie odległościowej możliwość stawiania lądowych farm wiatrowych do odległości od zabudowań dziesięciokrotnie większej od ich wysokości w praktyce blokowała nowe inwestycje tego typu. Liberalizacja pozwala skrócić tę odległość po konsultacjach z samorządami.

Jak przewiduje nowelizacja, kluczowe zdanie w procesie inwestycyjnym lądowych elektrowni wiatrowych będą miały gminy i społeczności lokalne, które będą miały duży wpływ na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego będą mogły być budowane farmy wiatrowe.

Ponadto realizacja projektu wiatrowego w pobliżu parku narodowego ma być możliwa tylko przy zachowaniu zasady 10H, czyli dystansu odpowiadającego 10-krotnej wysokości elektrowni wiatrowych (w tym przypadku to zachowanie dotychczasowej reguły). Natomiast rozwój inwestycji w sąsiedztwie rezerwatu przyrody ma być możliwy w odległości co najmniej 500 metrów.

Źródło: BiznesAlert.pl [czytaj więcej]

Ostatni lądowy odcinek Baltic Pipe ukończony

11 lipca Urząd Dozoru Technicznego (UDT) wydał zgodę na eksploatację ostatniego lądowego odcinka Baltic Pipe w Polsce: Niechorze – Płoty o długości 41 kilometrów. Odbioru dokonano po pozytywnym przeprowadzeniu 10 prób specjalnych. Oznacza to jednocześnie potwierdzenie bezpieczeństwa technicznego dla całego lądowego odcinka Baltic Pipe na terenie Polski.

– Budowa Baltic Pipe, czyli kluczowej inwestycji, która zapewni dywersyfikację źródeł dostaw gazu dla Polski, zbliża się ku końcowi. Na gazociągach i obiektach lądowych w kraju prowadzone są obecnie testy i odbiory. Dziękujemy wszystkim instytucjom zewnętrznym i ich pracownikom zaangażowanym w ten proces. Dzięki dobrej współpracy inwestycja będzie oddana na czas, czyli do 1 października tego roku – powiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.

Źródło: Urząd Dozoru Technicznego [czytaj więcej]

Nagłe wyłączenia w polskich elektrowniach

21 lipca doszło do nieplanowanych wyłączeń elektrowni w Polsce. Przerwy w pracy elektrowni w czasie wakacji nie należą do rzadkości, m.in. z uwagi na konieczność konserwacji bloków. W czwartek jednak wyłączenia największych jednostek energetycznych w kraju: Połaniec, Opole, Kozienice i Turów nie były planowane.

Eksperci mają podzielone zdanie co do stanu krajowego systemu energetycznego, jednak coraz częściej wskazuje się na problemy związane z niedoborem węgla. Tauron w zgłoszeniu widniejącym na Towarowej Giełdzie Energii stwierdził, że przyczyną ubytku mocy w Elektrowni Jaworzno był właśnie brak paliwa, chociaż nie wszyscy operatorzy sieci podają tak szczegółowe informacje do publicznej wiadomości.

W odpowiedzi na doniesienia niektórzy eksperci zaczęli wieścić Polsce blackout, czyli awarię systemu energetycznego, występującą na dużym obszarze. Polskie Sieci Elektroenergetyczne uspokajają jednak, twierdząc że krajowy system zachowuje stabilność. Sytuację energetyczną w Polsce przeanalizowali także analitycy Instytutu Jagiellońskiego, którzy wskazują, że „sytuacja nie wygląda najgorzej”. W najbliższych dniach naszą sieć nie powinny czekać większe problemy, chociaż, jak zauważają analitycy, „sytuacja bilansowa jest jednak dynamiczna oraz mimo wszystko napięta”.

Źródło: Money.pl [czytaj więcej

Prezes ICGP: możliwe obniżenie temperatury w mieszkaniach

Niestety trzeba się liczyć z obniżaniem temperatur w mieszkaniach – stwierdził w poniedziałek 25 lipca na antenie RMF FM prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Jacek Szymczak.Prezes ICGP stwierdził, że spotykamy się w Polsce z pierwszym od 30 lat kryzysem ciepłownictwa. Według Jacka Szymczaka problem ten potrwa co najmniej do końca kwietnia 2023 roku.

– Myśmy nie zawalili, już w marcu przewidywaliśmy, że będą problemy w dostawie gazu i węgla. Postulowaliśmy i dalej postulujemy, aby rząd pomagał przedsiębiorstwom w zakupie tak drogich paliw – dodaje Prezes ICGP.

Prezes Szymczak twierdzi, że Izba podejmuje wszystkie działania, aby węgla nie zabrakło, jednak występują duże problemy z dostawami i ceną surowca.

Źródło: BiznesAlert.pl [czytaj więcej]

Opracował: Bartosz Oleszko-Pyka