Najważniejsze wydarzenia tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Kolejny tydzień dobiega końca, a więc i czas na kolejne podsumowanie opisujące najważniejsze wydarzenia tygodnia w świecie energetyki. Co tym razem przykuło naszą uwagę?

Niekorzystne przewymiarowanie instalacji przeszłością?

Początek końca tygodnia zaczynamy od raportu Tauronu. Wedle niego, rządowe zmiany w ustawie o OZE mają zlikwidować przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznych w systemie energetycznym. Jak czytamy na portalu energetyka24, zdaniem wiceprezesa przedsiębiorstwa, w resortowej nowelizacji ustawy stawiane są podwaliny pod stabilny rozwój przydomowej fotowoltaiki. Ustawa, w ocenie ekspertów, ma dostosować wielkość instalacji do faktycznych potrzeb prosumentów. Pomysł jest jednak krytykowany przez środowiska prosumenckie.

Ceny energii pod lupą NIK

Za inną ustawę zabrała się NIK w swojej analizie. Chodzi o ustawę o cenach energii elektrycznej, uchwalonej 28 grudnia 2018 r. wedle której zmniejszono podatek akcyzowy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, obniżono stawki opłaty przejściowej, jak również zastosowano mechanizm utrzymania cen energii elektrycznej z I półrocza 2018 r. do końca 2019 r. przy jednoczesnej wypłacie utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu. Ustawa miała powstawać w pośpiechu, w ocenach regulacji brakowało także źródeł. Konsekwencją wprowadzenia ustawy miał być także wzrost cen energii elektrycznej po 1 stycznia 2020 r.

Piece węglowe bez dalszego wsparcia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej razem z ministerstwem klimatu i środowiska szykują dla nas zmiany w programie „Czyste powietrze”. Jak czytamy w artykule portalu Biznes Alert, trzy nowe punkty dotyczyć mają końca dotacji na piece węglowe, podwyższenia progów dochodowych w drugiej części programu, a także wyższych dotacji na kotły na pellet.

Ministerstwo Infrastruktury nadzoruje budowę farm wiatrowych

Offshore także szykuje się na kolejne ustawy. Do końca II kwartału ministerstwo przygotuje projekt ustawy dotyczący rozwiązań nadzorczych w procesie budowy wiatrowych farm morskich. projektowane przepisy określą między innymi zakres wymagań dla morskiej farmy wiatrowej (bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, ochrona środowiska, warunki użytkowe). Wszystko to będzie musiało sprostać wymaganiom zawartym w ustawie oraz posiadać odpowiednią certyfikację. Więcej szczegółów w artykule.

Polska recepcja spółdzielni energetycznych

Na koniec redakcja CIRE dokonała analizy możliwości powstania w naszym kraju spółdzielni energetycznych. Jest to dość nowy koncept wprowadzony przez dyrektywy unijne, których celem było powstanie modelu organizacyjno-biznesowego, w którym obywatele wspólnie inicjują, finansują i realizują projekty związane z produkcją, sprzedażą, magazynowaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jednym z wymagań UE jest to, by rozróżnić w krajach członkowskich spółdzielnie energetyczne i te działające w oparciu o OZE. Opisywana recepcja tej koncepcji na gruncie polskim ma w założeniach ożywić życie obywatelskie wokół energii i OZE oraz wprowadzać przekształcenia energetyczne, mające iść w kierunku gospodarki zrównoważonej i niskoemisyjnej.

Opracował Piotr Okruciński.