Najważniejsze wydarzenia tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Kolejny tydzień dobiega końca, a więc i czas na kolejne podsumowanie opisujące najważniejsze wydarzenia tygodnia w świecie energetyki. Co tym razem przykuło naszą uwagę?

Nowa uchwała offshore

Newsy zaczynamy od Bałtyku, gdyż właśnie w piątek została przyjęta uchwała odnosząca się do budowy w Porcie Gdynia terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Jak czytamy w cire.pl, celuje się w zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz aktywizację procesu rozwoju gospodarki. W ramach polskiej polityki energetycznej do roku 2040. Wybór tego miejsca podyktowany jest optymalizacją, biorąc pod uwagę położenie przyszłych morskich farm wiatrowych. Uchwała zakłada przygotowanie w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych oraz stworzenie wymaganej infrastruktury.

Związki zawodowe w walce o europejski atom

Jak zwykle dużo dzieje się na europejskim poletku. Tym razem w sprawie atomu. Jak donosi biznesalert.pl trzynaście związków zawodowych wzywa Komisję Europejską do uznania energetyki jądrowej w taksonomii unijnej jako godnej finansowania europejskiego. Są to związki z wielu europejskich krajów, które nie wyobrażają sobie Europejskiego Zielonego Ładu bez atomu. Pomimo stwierdzenia przez Techniczną Grupę Ekspertów przy Komisji Europejskiej o niezrównoważonej działalności energetyki jądrowej to należy przypomnieć, że Połączona Komisja do spraw Badań przy Komisji Europejskiej uznała, że atom pomaga chronić klimat i jest bezpieczny. Czy Polska zamierza zgłosić się po dofinansowanie powstających polskich elektrowni atomowych?

Zmniejszony obowiązek OZE na 2022 rok

Zaskoczeniem na pewno jest zmniejszenie obowiązku obligatoryjnego udziału zielonej energii w miksach sprzedawców energii na przyszły rok. Pomimo deklaracji Ministerstwa Klimatu i Środowiska o utrzymaniu tego poziomu, dowiadujemy się o argumentach grup energetycznych oraz KGHMu, którymi ostatecznie udało się przekonać ministerstwo do zmian w projekcie rozporządzenia. W rezultacie stracą na tym wytwórcy energii odnawialnej. O stronach tego swoistego przeciągania liny oraz o argumentach w dyskusji przeczytamy w artykule.

Spółdzielnie energetyczne w miastach

Kolejną decyzją jest ta dot. skierowania przez Senat do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada on rozszerzenie zakresu działania spółdzielni energetycznych także na obszary miejskie. Jak czytamy w uzasadnieniu: „Ze względu na systematyczny wzrost kosztów, ponoszonych przez spółdzielnie i wspólnoty, związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz ciepła, zwłaszcza z uwagi na rosnące opłaty za emisję CO2, również członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych są zainteresowani nawiązaniem współpracy w ramach spółdzielni energetycznych w celu redukcji tych kosztów”. Jak podaje cire.pl, projekt zakłada również zniesienie limitów mocy oraz ilości produkowanego biogazu.

Edukacja klimatyczna w szkołach

Na koniec kolejna ciekawa wiadomość. Ponad 60 tysięcy podpisów złożono pod petycją o wprowadzenie do szkół edukacji klimatycznej. Na portalu Energetyka24 przeczytamy o planowanych tematach poruszanych na lekcjach. Jest to między innymi bezpieczeństwo w czasie kataklizmów, a także walka ze zmianami klimatu oraz omówienie nowych zawodów w obszarze klimatu. Jak podaje serwis klimat.rp.pl, minister edukacji Przemysław Czarnek zadeklarował, że jest gotów rozpocząć kolejne rozmowy oraz opracowanie reformy oświaty w zakresie edukacji klimatycznej. Nowy przedmiot miałby się pojawić w polskich szkołach w 2023 roku.

Opracował Piotr Okruciński.