Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Listopad upływa w bardzo szybkim tempie. Pożegnaliśmy trzeci tydzień, by w poniedziałek powitać ostatni tydzień miesiąca. Zwróćmy jednak uwagę na to co się działo w dobiegającym końca tygodniu w świecie energetyki.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z łotewskim premierem Krisjanisem Karinsem

Głównymi tematami rozmów było bezpieczeństwo na granicy polsko-białoruskiej oraz działania rosyjskiego Gazpromu.

Morawiecki zaznaczył, że aktywność obu państw w sprawie reakcji na działania Białorusi była kluczowa do utrzymania obecnego porządku oraz skomentował ostatnie wydarzenia związane z kryzysem na granicy.

Premier odniósł się również do Nord Stream 2 , jak wspomniał: „trzeci element to kryzys energetyczny wywołany przez Gazprom, który jest narzędziem w ręku Rosji. Dziękuję premierowi Łotwy Krisjanisowi Karinsowi, bo na wszystkich Radach Europejskich mówiliśmy jednym głosem, że to wielkie ryzyko i mieliśmy rację. Niektórzy powątpiewali czy Nord Stream 2 będzie instrumentem szantażu ze strony Kremla: to się już dzieje. Dziękuję Łotwie, że dołączyła do procedury weryfikacji Nord Stream 2 od strony bezpieczeństwa”.

Morawiecki przestrzegł ponadto kraje zachodnie UE: „prosimy naszych partnerów zachodnich, żeby skoncentrowali się na walce z fake newsami, z atakami cyfrowymi, które są używane przez Kreml i Białoruś jako broń w walce na arenie międzynarodowej. Widzimy dodatkowe ryzyko przyciągnięcia migrantów z Afganistanu – mówimy o tym zawczasu. Widzimy te starania po stronie Łukaszenki, aby i z tego kierunku przyciągać migrantów – ostrzegał Morawiecki. – Tylko wycofanie migrantów jest w stanie przywrócić konstruktywny scenariusz z Łukaszenką. Jest bardzo ważne, aby nie dać się złapać na lep tej propagandy rosyjskiej i białoruskiej. Nasza wspólna odpowiedź jest w stanie to powstrzymać.”.

Odrzucenie przez senat nowelizacji ustawy o OZE jest całkiem prawdopodobne

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu będzie rekomendować odrzucenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, ustanawiającej nowe zasady wsparcia dla prosumentów.

W ocenie senatorów z Komisji, nowela ta nie wdraża unijnej dyrektywy RED2 (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych), ogranicza możliwości rozwoju branży fotowoltaicznej i zmienia sposób rozliczenia za energię elektryczną na niekorzystny dla prosumentów.

Senatorowie wskazywali także, że przepisy ustawy nie będą prowadziły do ochrony przed przeciążeniami sieci niskiego napięcia, a wręcz przeciwnie – prywatni inwestorzy będą zakładać instalacje o zbyt dużej mocy do ich rzeczywistych potrzeb, aby ekonomicznie mogły się stać one opłacalne.

Nowelizacja, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, ma przyczynić się do korzystania ze wsparcia energetyki prosumenckiej przez grupy odbiorców energii, które dotychczas nie miały takiej możliwości, wprowadzając regulacje dotyczące „prosumenta zbiorowego energii odnawialnej” oraz „prosumenta wirtualnego energii odnawialnej”.

Ponadto doprecyzowuje regulacje, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne, lub które są wdrażane w różny sposób przez uczestników rynku, a także wprowadza usprawnienia działania i promocji systemu prosumpcji. Dopuszcza też możliwość eksploatacji przez prosumentów energii odnawialnej instalacji, która nie jest ich własnością i która może być zarządzana przez osobę trzecią, która jednak podlega ich instrukcjom.

Nowela ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2022 roku.

Rekompensaty za wzrost cen energii możliwe od stycznia

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w dniu 20 listopada wypowiedział się na temat rekompensat dla gospodarstw domowych w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

„Rekompensaty mogą zacząć być wypłacane od 1 stycznia, ale równie dobrze można je wprowadzić i w lutym lub marcu z mocą od 1 stycznia. Jeśli cena prądu spowoduje duży ubytek w jego budżecie, to wtedy otrzyma częściową rekompensatę” – powiedział wicepremier.

Miesiąc temu wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska zapewniał, że trwają obecnie prace nad nową regulacją, która dedykowana będzie odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Zgodnie z zapowiedzią na dopłaty w przyszłym roku ma zostać przeznaczone co najmniej 1,5 mld zł.

Chodzi o projekt nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo wyjaśniło, że główną zmianą, jaką niesie ze sobą nowelizacja, jest rozszerzenie grupy uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego (według kryterium dochodowego nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1115 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym). Poinformowano, że dodatki przyznawane będą na okres sześciu miesięcy, a do ich otrzymania wystarczy przedstawienie faktury – zamiast kopii umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej.

Przyszła nowela zakaże także wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy.

Sejm przyjął ustawę o rekompensatach za zmianę opodatkowania elektrowni wiatrowych

Sejm przyjął ustawę o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Łączny koszt rekompensat wyniesie ponad 524 mln złotych.

Rekompensata ma dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe. Za ustawą głosowało 435 posłów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu – podaje ISBnews.

Ustawa realizuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 22 lipca 2020 roku. Zgodnie z wyrokiem TK, uprawnionymi do uzyskania rekompensat będą gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r.

Koszt rekompensat to 524,43 mln zł – wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Aby otrzymać rekompensatę, gmina w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy będzie musiała złożyć wniosek.

Spotkanie państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie energetyki jądrowej

Ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali oświadczenie, w którym potwierdzają konieczność uznania roli energetyki jądrowej w polityce energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej – poinformowało w piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak czytamy w komunikacie resortu, wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński złożył w czwartek wizytę na Węgrzech. Spotkanie odbyło się na zaproszenie ministra Jánosa Süli odpowiedzialnego za planowanie, budowę i uruchomienie dwóch nowych bloków w Elektrowni Jądrowej w Paks. Napisano, że w spotkaniu uczestniczyli ministrowie Czech oraz Słowacji, a rozmowy dotyczyły wyzwań stojących przed sektorem energetyki jądrowej oraz o roli tego źródła w polityce klimatyczno-energetycznej UE.

Dopełnieniem wizyty – jak informuje resort – było podpisanie wspólnego oświadczenia Ministrów V4 odpowiedzialnych za energetykę na drodze do neutralności klimatycznej (Joint Statement of V4 ministers responsible for energy on path towards climate neutrality). Stwierdzono w nim, że „tempo zmian klimatycznych sprawia, że cel osiągnięcia wspólnych europejskich celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej pilnie musi ustanowić ramy wsparcia dla wszystkich inwestycji i technologii zdolnych do redukcji emisji gazów cieplarnianych”.

Potwierdzono również „konieczność uznania roli energetyki jądrowej w polityce energetycznej i klimatycznej UE oraz innych istotnych politykach z punktu widzenia dekarbonizacji, bezpieczeństwa dostaw i finansów”.

W oświadczeniu wezwano Komisję Europejską do jak najszybszego, jednak nie później niż do końca listopada 2021 r., przedstawienia zapowiedzianego uzupełniającego aktu delegowanego do rozporządzenia w sprawie taksonomii, który w oparciu o obiektywną podstawę naukową powinien objąć także sektory energetyki jądrowej i gazu ziemnego. Takie działania pozwolą zapewnić równe warunki działania i zapobieganie destabilizacji i zakłóceniom na rynku energii.

Zwrócono również uwagę, że państwom członkowskim należy zagwarantować maksymalną elastyczność w wykorzystywaniu dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), aby umożliwić wspieranie rozwoju wszystkich czystych technologii potrzebnych do osiągnięcia celów redukcji emisji.


Źródła: 12345