Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń związanych z energetyką zarówno na polskim jak i zagranicznym rynku.

Resort klimatu pracuje nad liberalizacją ustawy odległościowej

Na wniosek minister Anny Moskwy projekt nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych został przekazany do ministerstwa klimatu i środowiska w celu kontynuowania prac legislacyjnych. Za ich finalizację odpowiedzialny będzie pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Po zmianie gospodarza projektu trwają prace i analizy zmierzające do szybkiego przekazania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Uelastycznienie tzw. zasady 10H jest kluczowe dla dalszego rozwoju technologii wiatrowej na lądzie oraz możliwości wykorzystania taniej energii dla przemysłu. Nowe propozycje mają na celu modyfikację przepisów, które pozwolą na realizację nowych inwestycji w zakresie wznoszenia elektrowni wiatrowych. Przedstawione w marcu br. założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidują dalszy rozwój OZE oraz dynamizację we wszystkich sektorach, co przy zwiększonych ambicjach może oznaczać osiągniecie 50 GW zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach już w 2030 roku.

Nowe przepisy mają też zapewnić właściwy poziom kontroli nad tym procesem przez władze gminne i społeczność lokalną, a także odpowiedni poziom bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni wiatrowych przy pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców gmin, w których lokalizowane będą instalacje wiatrowe.

Paweł Majewski będzie nowym prezesem Enei

Enea poinformowała, że jej nowym prezesem będzie Paweł Majewski. Obejmie on stanowisko 25 kwietnia 2022 roku.

Paweł Majewski, który do niedawna był prezesem PGNiG, zostanie nowym szefem Enei. Do 8 kwietnia sprawował on funkcję prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wcześniej to stanowisko piastował w Grupie Lotos. Posiada również doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w Petrolot (obecnie Orlen Aviatiop).

Ósmego kwietnia ze stanowiska prezesa Enei zrezygnował Paweł Szczeszek, który pełnił tę funkcję od połowy 2020 roku. Został on nowym szefem Taurona.

PGE: Skarb Państwa objął akcje za 2,5 mld zł z emisji wartej 3,2 mld zł

Skarb Państwa objął nowe akcje PGE o wartości emisyjnej ok. 2,5 mld zł, akcje wartości 450 mln zł obejmą otwarte fundusze emerytalne, a innym inwestorom przypadły papiery o wartości ok. 250 mln zł – poinformowała w piątek spółka.

W ramach przeprowadzonej oferty zostały objęte ok. 374 mln akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 8,55 zł za akcję. Całkowita wartość emisji wyniosła niemal 3,2 mld zł.

Jak podkreślił prezes PGE Wojciech Dąbrowski, w trakcie procesu pozyskania kapitału spółka spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, również zagranicznych. „Podpisaliśmy łącznie prawie 100 umów objęcia akcji, na podstawie których opłacone zostały zapisy na blisko 3,2 miliarda złotych, czyli tyle ile od początku planowaliśmy. Dziękuję za zaufanie, tym bardziej, że tak duża oferta została objęta przez inwestorów w niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych oraz w trudnych warunkach geopolitycznych” – powiedział Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki. Jak dodał, przed Grupą PGE czas intensywnych inwestycji.

Pozyskane w wyniku emisji środki PGE zamierza przeznaczyć na inwestycje w trzech obszarach: rozwoju dystrybucji energii elektrycznej, OZE oraz dekarbonizacji wytwarzania energii i ciepła poprzez rozwój źródeł niskoemisyjnych. Wydatkowanie zgodnie z przedstawionymi celami emisji gwarantowane jest na podstawie umowy inwestycyjnej, którą PGE podpisała ze Skarbem Państwa.

Wcześniej spółka informowała, że w obszarze sieci dystrybucyjnych zamierza wykorzystać środki z emisji m.in. do zwiększenia udziału linii kablowych, przyspieszenia wprowadzania inteligentnych liczników oraz wzrostu efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł energii. W obszarze OZE planuje się przyspieszenie programu rozwoju mocy fotowoltaicznych oraz zdobycie środków na akwizycje projektów lądowych farm wiatrowych i farm PV. W obszarze dekarbonizacji PGE planuje sfinansowanie projektu bloku gazowo-parowego w Rybniku, który miałby ruszyć w 2026 r., oraz dekarbonizację ciepłownictwa poprzez budowę gazowych elektrociepłowni w Zgierzu, Kielcach i Bydgoszczy.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Skarb Państwa miał przed nową emisją ok. 57,39 proc. udziału w kapitale zakładowym PGE. Zasady emisji były tak skonstruowane, że każdy uprawniony inwestor mógł objąć tyle nowych akcji, aby jego udział nie spadł poniżej poziomu, jaki posiadał przed emisją. Również Skarb Państwa po emisji nie będzie posiadać mniej niż 57,39 proc.

Rząd szykuje aktualizację „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” (PEP2040)

Założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. w kontekście inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Podjęta rewizja PEP2040 będzie mieć na celu dobranie optymalnej krajowej ścieżki w nowych ramach geopolitycznych i gospodarczych, mając na uwadze również ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i pogłębianiem ubóstwa energetycznego.

W tym kontekście, zaktualizowana polityka energetyczna Polski musi uwzględniać istotny filar – suwerenność energetyczną, której szczególnym elementem jest zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz pochodnych (LPG, olej napędowy, benzyna, nafta) z Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi poprzez dywersyfikację dostaw, inwestycje w moce produkcyjne, infrastrukturę liniową i magazynowanie oraz w alternatywne paliwa.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu przewiduje się następujące zmiany w PEP2040:

  • Zwiększenie dywersyfikacji technologicznej i rozbudowa mocy opartych o źródła krajowe,
  • Dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii,
  • Poprawa efektywności energetycznej,
  • Dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla węglowodorów,
  • Dostosowanie decyzji inwestycyjnych w gazowe moce wytwórcze do dostępności paliwa,
  • Wykorzystanie jednostek węglowych,
  • Wdrożenie energetyki jądrowej,
  • Rozwój sieci i magazynowania energii,
  • Negocjacje zmian regulacji UE,

Każdy powyższy punkt został dokładnie omówiony przez portal cire.pl

Holandia do końca roku całkowicie zrezygnuje z zakupu gazu z Rosji

Rząd Holandii zdecydował, że z końcem 2022 r. nie będzie już kupował gazu z Rosji – poinformował w piątek dziennikarzy minister ds. klimatu i energii Rob Jetten.

Minister zapewnił, że dzięki oszczędzaniu energii oraz sprowadzaniu gazu z innych krajów Niderlandy będą bezpieczne i „całkowicie zastąpią gaz z Rosji”.

Rząd planuje zapełnić magazyny z tym surowcem do 70 proc. ich pojemności. Jak informuje Jetten koszt tej operacji szacowany jest na 623 mln euro i będzie przeprowadzony przez państwową firmę Energie Beheer Nederland (EBN).

 

Źródła: 1, 2, 3, 4, 5