Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Jak co tydzień, zapraszamy i tym razem do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami ze świata energetyki.

UOKiK wziął pod lupę jakość paliw stałych sprzedawanych w Polsce

Z 489 skontrolowanych próbek paliw stałych 6,9 procent nie spełniało norm jakościowych, wydano 112 decyzji o nałożeniu kar na łączną kwotę ponad 1,2 mln zł – wynika z piątkowej informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W 2021 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała łącznie 940 przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe. – Sprawdzaliśmy, czy wystawiają oni świadectwa jakości i wydają ich kopie konsumentom przy sprzedaży. W większości przypadków inspektorzy nie stwierdzili naruszeń. Na podmioty, które nie wypełniały obowiązków zostały nałożone kary administracyjne. Inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili również uchybienia w sposobie wystawiania świadectw tj. braku informacji o systemie certyfikacji, błędnie podanym rodzaju paliwa stałego, braku daty i miejsca wystawienia świadectwa jakości oraz braku podpisu. Upomniani przedsiębiorcy dostosowywali świadectwa jakości do obowiązujących przepisów – podaje urząd.

– Przedsiębiorca wprowadzając do obrotu paliwo stałe ma obowiązek wystawienia świadectwa jakości. Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez produkt wymagań jakościowych określonych w przepisach. Dzięki temu konsument może sprawdzić parametry wybieranego paliwa, a tym samym ma świadomość jego wpływu na środowisko – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Podczas kontroli UOKiK przyjrzał się jakości paliw stałych. – Do badań laboratoryjnych pobraliśmy 489 próbek, z czego 34 nie spełniały wymagań, co stanowi 6,9 procent spośród skontrolowanych. Większość próbek nie spełniała jednego z wymogów, ale były również przypadki, w których paliwo nie spełniało dwóch i trzech parametrów. Najwięcej próbek nie spełniało wymagań w zakresie wymiaru podziarna (18 próbek) oraz wymiaru nadziarna (11 próbek) – czytamy w komunikacie.

– Jeśli kontrolowane paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przepisach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury – wyjaśnił Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

W laboratorium UOKiK sprawdził również, czy deklarowane przez przedsiębiorców parametry paliw mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Prawie 14 procent – 67 próbek paliw stałych nie spełniało zadeklarowanych wartości przedstawionych w świadectwach jakości.

Blisko 850 tys. – tyle było prosumentów w Polsce na koniec 2021 roku!

2021 rok okazał się rekordowy dla rynku prosumenckiego w Polsce – w ciągu roku przybyło blisko 400 tys. prosumentów. Według danych na koniec grudnia ub.r. w Polsce było ich w sumie około 850 tys. W listopadzie po raz pierwszy moc zainstalowana w fotowoltaice okazała się większa od mocy wiatraków w Polsce. Łączna moc zainstalowana w OZE sięgnęła poziomu 17 GW.

Moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE w Polsce wzrosła o 35,8 proc. z poziomu 12 471,2 MW na koniec grudnia 2020 roku do poziomu 16 935,4 w analogicznym okresie w 2021 roku. Największym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest fotowoltaika z 7 670,0 MW, na kolejnym miejscu uplasowała się energetyka wiatrowa (7 116,7 MW). Największe przyrosty odnotowała fotowoltaika – w skali roku przybyło 93 proc. więcej mocy.

Tylko w grudniu 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 56 974 prosumentów OZE, którzy rozpoczęli produkcję energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy 425,4 MW. Od początku roku (styczeń-grudzień) przybyło 387 907 prosumentów z instalacjami o mocy 2 850,2 MW (dane łączone ARE i PTPIREE). W efekcie na koniec grudnia 2021 roku było 845 505 prosumentów OZE z instalacjami o mocy 5860,2 MW (dane ARE). Z kolei PTPIREE wskazuje, że na koniec grudnia 2021 roku było 853 958 prosumentów, którzy zainwestowali w instalacje o łącznej mocy 6070,6 MW.

Szefowie resortów środowiska Polski, Kanady i Wielkiej Brytanii spotkali się w Warszawie

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz podsekretarz stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński spotkali się z Leslie Scanlon Ambasador Kanady oraz Anną Clunes Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce. Spotkanie miało miejsce 9 lutego 2022 r. w siedzibie resortu klimatu i środowiska.

Tematem rozmów była transformacja energetyczna oraz polsko-kanadyjska i polsko-brytyjska współpraca bilateralna.

– Dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest zdywersyfikowany, niskoemisyjny miks energetyczny. Jednocześnie chcemy zachować bezpieczeństwo i stabilność systemu energetycznego. Transformacja energetyczna powinna być prowadzona w sposób odpowiedzialny, racjonalny i efektywny, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady solidarności – powiedziała minister Anna Moskwa podczas spotkania.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie prowadziło dotychczas współpracy bilateralnej z Kanadą w obszarach energii, klimatu i środowiska. Natomiast polsko-brytyjska współpraca dwustronna w zakresie transformacji energetycznej oraz dążenia do neutralności klimatycznej jest umocowana w Planie Działania (ang. Deliverables), który uzgodniony został przez Premierów Borisa Johnsona i Mateusza Morawieckiego w czerwcu 2020 roku.

Państwa OPEC+ wydobywają mniej ropy niż ustaliły

Wydobycie ropy sygnatariuszy porozumienia naftowego w ramach OPEC+ w styczniu było mniejsze o 800 tys. baryłek ropy dziennie niż referencyjny poziom limitów.

Z państw kartelu OPEC jedynie Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Gabon i Kuwejt były blisko wykonania planu. Pozostałe państwa, na czele z Angolą, Nigerią, Kongiem i Gwineą Równikową znacznie odbiegały od poziomu wydobycia ustalonego w ramach porozumienia. Np. Angola, której dzienny limit na styczeń wynosił 1,41 mln baryłek ropy dziennie, wydobywała ich jedynie 1,15 mln. Podobnie Nigeria, której styczniowy limit produkcji ropy wynosił 1,68 mln baryłek ropy dziennie, a wydobyła ich 1,5 mln.

Z krajów spoza kartelu OPEC, Rosja zwiększyła wydobycie ropy z 9,95 mln do 10,04 mln baryłek ropy, jednak wciąż jest to poniżej limitu ustalonego na 10,12 mln baryłek ropy dziennie.

Państwa porozumienia co miesiąc mają przywracać 400 tys. baryłek ropy dziennie, jednak luka pomiędzy limitem a rzeczywistym wydobyciem cały czas się powiększa. Według analityków Argus, na koniec marca może ona wynieść nawet 3,8 mln baryłek ropy dziennie.

Niedostosowywanie się do limitów wynika z różnych czynników. Głównym problemem jest ograniczenie finansowania nowych projektów wydobywczych w 2020 i 2021 roku, co powoduje, że dziś koncerny naftowe nie nadążają z dostosowaniem się do rzeczywistości popytowej.

Łącznie państwa OPEC+ wydobyły w styczniu 37,94 mln baryłek ropy dziennie.

Orange Polska ma umowę zakupu 125 GWh energii rocznie w formule PPA od Enertrag

Enertrag i Orange Polska uzgodnili długoterminową umowę PPA na dostawę do infrastruktury operatora 125 GWh rocznie bezemisyjnej energii elektrycznej pochodzącej z lądowej farmy wiatrowej o mocy 36 MW, przygotowanej i budowanej przez Enertrag

Do początku 2024 roku zostanie uruchomionych 10 turbin Vestas V126 o mocy 3,6 MW każda i wysokości wieży 132 metrów. Turbiny będą produkować 125 GWh rocznie, co zaspokoi około 20% zapotrzebowania Orange Polska na energię

Obecnie Enertrag jest w trakcie budowy i uruchamiania turbin wiatrowych o łącznej mocy 186 MW w ramach projektów Dargikowo i Karlino.

Orange Polska ogłosiło niedawno, że do 2025 roku zredukuje swoje bezpośrednie i pośrednie emisje CO2 aż o 65% w porównaniu z rokiem bazowym 2015. Nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto najpóźniej do 2040 roku.

Enertrag oferuje pełen zakres usług związanych z energią odnawialną. Grupa produkuje rocznie 1,38 mld kWh energii i dysponuje siecią serwisową obejmującą ponad 1 000 turbin wiatrowych.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

 

Źródła: 1, 2, 3, 4, 5