Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

podsumowanie wydarzeń tygodnia

Pierwszy tydzień 2022 roku dobiega końca, w związku z tym chcielibyśmy przedstawić najważniejsze wydarzenia ze świata energetyki z tego okresu.

Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie dochodów utraconych na rzecz elektrowni wiatrowych

4 stycznia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 listopada 2021 roku o rekompensatach dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych czytamy na portalu biznesalert.pl.

Ustawa ma na celu zrekompensowanie gminom dochodów utraconych w 2018 roku w związku ze zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Maksymalna wysokość rekompensaty dla danej gminy będzie stanowić wartość utraconych dochodów w 2018 roku rozumianą jako różnica między kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Rekompensata zostanie wypłacona z budżetu państwa na rachunek budżetu gmin na wniosek gminy.

Turcja podpisała nową umowę na dostawy gazu z Rosji

Rosyjski Gazprom Export poinformował, że podpisał czteroletnią umowę na dostawy gazu z Botas, państwową spółką energetyczną Turcji, na dostawy 5,75 mld metrów sześciennych gazu rocznie do Turcji.

Firmy nie podały ceny gazu zawartej w kontrakcie. Eksport z Rosji znacznie wzrósł w 2021 roku, o 83,7 procent wyższy niż w tym samym okresie 2020 roku. Dostawy rosyjskiego gazu do Turcji były wcześniej przesyłane najnowocześniejszymi podmorskimi gazociągami Turkish Stream i Blue Stream podaje biznesalert.pl

Minister Moskwa: w 2022 r. przygotujemy konstytucję dla wodoru

W 2022 r. przygotujemy tzw. konstytucję dla wodoru, czyli pakiet legislacyjny, który ma uregulować i wesprzeć budowę tej innowacyjnej gałęzi gospodarki w Polsce – poinformowała PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak podaje portal energetyka24.pl, szefowa MKiŚ w rozmowie z PAP przypomniała, że 2 listopada 2020 roku rząd przyjął Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040.

„Przyjęta strategia przewiduje opracowanie pakietu legislacyjnego regulującego funkcjonowanie rynku wodoru w Polsce. Rozwiązania nad którymi obecnie pracujemy będą miały formę tzw. konstytucji dla wodoru, składającej się z kilku elementów” – poinformowała minister.

Jak wyjaśniła szefowa resortu klimatu i środowiska, chodzi o projekt nowelizujący szereg obecnie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności Prawa energetycznego oraz ustawy o wspieraniu produkcji wodoru ze źródeł niskoemisyjnych. Dodała, że towarzyszyć temu będą też rozporządzenia, które mają zmniejszać ryzyko inwestycji związanych z wdrażaniem technologii wodorowych.

Anna Moskwa poinformowała, że w pierwszym kwartale 2022 r. zostanie przyjęte rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. wymagań technicznych dla stacji wodoru, które wesprze cel strategii wodorowej dotyczący budowy co najmniej 32 stacji tankowania wodoru do 2025 r.

7 stycznia ma ruszyć też nabór wniosków w programie wsparcia budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Budżet tego programu wyniesie 870 mln zł.

Senacka komisja przeciw noweli dot. ograniczania wydobycia węgla kamiennego

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu będzie rekomendować Senatowi odrzucenie nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającej stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia.

W trakcie dyskusji na forum komisji wskazywano na brak decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia, zbyt krótki czas procedowania projektu w Sejmie, czy utratę przez gminy górnicze, w których kontynuowane będzie wydobycie, możliwości uzyskania finansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wniosek o odrzucenie noweli poparło jednogłośnie 11 senatorów komisji

Nowelizacja zakłada:

– finansowanie ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych,

– zawieszenie i następnie umorzenie zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zmiany w noweli mają przełożyć się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

Nowy system wsparcia, skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną miałyby korzystać z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia będą otrzymywać wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji.

Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty będą wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

Ponadto w noweli znalazły się przepisy, pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Premier zapowiada obniżenie VAT na paliwa z 23 proc do 8 proc

W przyszłym tygodniu ogłosimy Tarczę Antyinflacyjną 2.0. Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł – mówi premier Mateusz Morawiecki.

Pod koniec 2021 r. zaczęła obowiązywać obniżka akcyzy na paliwa, która sprawiła, że ceny na stacjach spadły o ponad 20 groszy. Ta zmiana była częścią tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 1.0.

Tarcza Antyinflacyjna 1.0 składa się z obniżki stawki VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc. – od stycznia do marca 2022 r.; zniesienia akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 na 5 proc. – od stycznia do marca 2022 r.; obniżki VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23 do 8 proc. – od stycznia do marca 2022 r.; obniżki ceny paliwa przez maksymalne zmniejszenie akcyzy – do końca maja 2022 r. oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez wprowadzenie dodatku osłonowego (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).

Źródła: 1, 2, 3, 4, 5