Najważniejsze wydarzania miesiąca

podsumowanie wydarzeń miesiąca

Przedstawiamy Wam najważniejsze wydarzenia miesiąca, które miały miejsce się w świecie energetyki w marcu 2021 roku.Rozporządzenie dotyczące maksymalnej ceny dla offshore opublikowane w Dzienniku Ustaw

Wieczorem 30 marca w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie dotyczące maksymalnej ceny dla offshore w ramach pierwszej fazy wsparcia morskiej energetyki wiatrowej. W pierwotnym brzmieniu zaproponowano kwotę w wysokości 301,5 zł/MWh, która wywołała wiele negatywnych głosów. Po konsultacjach publicznych podniesiono cenę do poziomu 319,6 zł/MWh, jednak nadal uważana jest za bardzo niską.

źródłoPEP 2040 opublikowany

10 marca w Monitorze Polskim oficjalnie została opublikowana Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku.

źródłoGotowy projekt ustawy odległościowej

Według zapowiedzi wiceministra rozwoju pracy i technologii projekt nowelizacji ustawy odległościowej jest już gotowy i czeka na wpis do wykazu prac. Wiceminister liczy, iż projekt jeszcze w II kwartale 2021 roku trafi do parlamentu.

źródłoZgoda Prezesa UOKiK w sprawie budowy farm wiatrowych

12 marca Prezes UOKiK wydał zgody dla PGE oraz PKN Orlen na utworzenie spółki joint venture odpowiednio z Orsted oraz NP Baltic Wind.

źródłoKolejny krok w stronę atomu

PGE wraz ze swoimi wspólnikami podpisała umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE Ej 1. Wszystkie udziały zostały wycenione na około 531 mln zł. Finalizacja transakcji jest jednym z etapów realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

źródło