O konferencji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu” ma na celu stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej.

Nie jest obecnie jasne w jaki sposób aktualne problemy związane z oddziaływaniem na obrót gospodarczy pandemii koronawirusa COVID-19 mogą wpłynąć na kwestię transformacji w kierunku źródeł odnawialnych (tzw. Green Deal – Zielony Ład), która jest kluczowa zarówno dla globalnego, jak i polskiego sektora energetycznego. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że dla celu zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa energetycznego nieodzowne staje się obecnie wypracowanie interdyscyplinarnych mechanizmów, w tym zwłaszcza odpowiednich regulacji prawnych. To z kolei wymaga zintensyfikowania publicznej debaty wielu środowisk (naukowców oraz praktyków zarówno sektora państwowego, samorządowego, jak i prywatnego) nad prawnym znaczeniem Green Dealu.

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 9-11 czerwca 2021 r. w tzw. formule hybrydowej, czyli przy jednoczesnej transmisji obrad w trybie online. Panele konferencyjne obejmują w szczególności tematykę aktualnych wyzwań prawa energetycznego w prawie międzynarodowym oraz polskim oraz znaczenia poszczególnych postaci technologii OZE, w tym wodoru, biometanu, elektrowni wiatrowych onshore oraz offshore, a także fotowoltaiki.

Program

Dzień I – 09.06.2021 r. AULA UMK i ONLINE

9.00-9.30 Uroczyste otwarcie Konferencji


9.30-11.45 Panel I – Zapewnienie stabilności systemu energetycznego: elektrownie wodne oraz wodór

Moderator: Wojciech Jakóbik – Biznesalert.pl

9.30-9.45 – Ewa Mazur – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Temat prezentacji: Nowe paliwo, stary dylemat: strategia i regulacje wodorowe w kontekście prawa krajowego i europejskiego

9.45-10.00 – Michał Sznycer – MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy
Temat prezentacji: Bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego teraz i w przyszłości

10.00-10.15 – Beata Superson-Polowiec – Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.
Temat prezentacji: Perspektywa prawa wodorowego w Polsce

10.15-10.30 – dr M. Ziemiak, dr M. Marszelewski – UMK w Toruniu
Temat prezentacji: Małe elektrownie wodne w Polsce. Perspektywa prawna i ubezpieczeniowa

10.30-10.45 – Piotr Maksyś – Klaster Technologii Wodorowych
Temat prezentacji: Klaster Technologii Wodorowych – projekty na rzecz zeroemisyjności

10.45-11.00 – Krzysztof Kozendra – Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej

11.00-11.30 – Dyskusja

11.30-11.45 – Przerwa


11.45-13.45 Panel II – Aktualne wyzwania prawa energetycznego w polskim systemie prawnym

Moderator: prof. dr hab. Mirosław Bączyk – UMK w Toruniu

11.45-12.00 – dr Zdzisław Muras – Urząd Regulacji Energetyki
Temat prezentacji: Wyzwania dla rynku energii w perspektywie energetyki rozproszonej wynikające z dyrektywy 2019/944 i rozporządzenia 2019/943

12.00-12.15 – dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, KRP Tomasz Ogłódek & Marzena Czarnecka
Temat prezentacji: Elektroprosumenci, społeczności energetyczne w prawie energetycznym

12.15-12.30 – dr hab. Mariusz Szyrski, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Temat prezentacji: W kierunku energetyki rozproszonej. Wyzwania dla państwa członkowskiego UE

12.30-12.45 – dr hab. Michał Domagała, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski, KRPiA Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy
Temat prezentacji: System wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

12.45-13.00 – dr hab. Jakub Pokrzywniak, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
Temat prezentacji: Ustawa o elektromobilności z perspektywy cywilisty

13.00-13.20 – Anna Eliszewska, Michał Sznycer – MGS LAW Kancelaria Radców Prawnych Mądry, Sznycer, Sambożuk i Partnerzy
Temat prezentacji: Duża nowelizacja Prawa energetycznego wprowadzająca CSIRE – wyzwania i szanse dla uczestników rynku wynikające z rozwoju inteligentnego opomiarowania i pozostałych zmian przewidzianych w nowelizacji

13.20-14.00 Dyskusja

14.00-14.45 Przerwa


14.45-16.15 Panel III – Aktualne wyzwania prawa energetycznego w ujęciu międzynarodowym – panel dyskusyjny

14.45-15.00 Paweł Wróbel – Gate Brussels
Wystąpienie wprowadzające do debaty: Jakie zmiany przyniesie unijny pakiet „fit for 55%”

15.00-16.30 Debata

Moderator: Beata Superson-Polowiec – Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.

Prelegenci:
Grzegorz Pizoń – Bird & Bird
Paweł Wróbel – Gate Brussels
dr Leszek Karski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kornel Koronowski – Boryszew S.A.

 
DZIEŃ II – 10.06.2021 r. AULA UMK i ONLINE

9.30-9.45 Otwarcie drugiego dnia obrad


9.45-11.30 Panel IV – Potencjał rozwoju lądowej energetyki wiatrowej – panel dyskusyjny

9.45-10.00 –Piotr Czopek – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Wystąpienie wprowadzające do debaty: Dlaczego potrzebujemy nowych inwestycji w lądową energetykę wiatrową

10.00-11.30 Debata

Moderator: Irena Gajewska – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Prelegenci:
Katarzyna Siwa – Bird & Bird
Piotr Czopek – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Piotr Kolasa – Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.
dr Paweł Machalski – FREO

11.30 – 11.45 Przerwa


11.45-13.45 Panel V – Perspektywy rozwoju OZE na Bałtyku – elektrownie offshore

Moderator: Jakub Wiech – Energetyka24.com

11.45-12.00 – dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK – UMK w Toruniu
Temat prezentacji: Elektrownie wiatrowe na morzu a podatki do budżetu – opodatkowanie majątku elektrowni offshore

12.00-12.15 – Igor Muszyński – SSW Pragmatic Solutions Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.
Temat prezentacji: Wiatraki na polskim morzu – wpływ przepisów regulacyjnych na proces inwestycyjny

12.15-12.30 – Marcin Trzciński – Forum Energii i Klimatu Pracodawców Pomorza
Temat prezentacji: Uwarunkowania budowy i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej

12.30-12.45 – Jakub Budzyński – Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
Temat prezentacji: Uwarunkowania rozwoju polskiego łańcucha dostaw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej

12.45-13.00 – dr Marcin Drewek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Temat prezentacji: Kwestia uprawnień do korzystania z nieruchomości w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe offshore – uwagi na tle prawa amerykańskiego oraz polskiego

13.00 – 13.45 Dyskusja

13.45-14.30 Przerwa


14.30-16.30 Panel VI – Aktualne trendy w sektorze energetyki – fotowoltaika, magazyny energii oraz technologia blockchain

Moderator: Tomasz Domański – Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej

14.30-14.45 – Michał Gondek – Columbus Energy S.A.
Temat prezentacji: Jak prosumenckie systemy magazynowania energii wpłyną na sieć elektroenergetyczną?

14.45-15.00 – dr hab. Tomasz Brzezicki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Temat prezentacji: Główne problemy lokalizacji OZE na podstawie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

15.00-15.15 – Rahim Blak – Copernic.io
Temat prezentacji: Technologia blockchain rewolucją w świecie OZE

15.15-15.30 – Krzysztof Krukowski – Earth Energy
Temat prezentacji: Wyzwania i szanse dla rozwoju farm fotowoltaicznych

15.30-15.45 – Mieczysław Wrocławski – Wiceprezes Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
Temat prezentacji: Stabilizowane instalacje prosumenckie – integracja OZE z systemem elektroenergetycznym

15.45 – 16.10 Dyskusja

Prelegenci

Organizatorzy

Patroni

Patronaty honorowe

Główni patroni merytoryczni

Główny patron medialny

Strategiczny Patron Medialny

Patroni medialni

Organizacje wspierające

Abstrakty

Termin nadsyłania abstraktów to 28 maja 2021 r. Zastrzegamy sobie selekcję nadesłanych abstraktów. Abstrakty niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie zostaną rozpatrzone. Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 1 czerwca 2021 r.

  • 300-350 słów
  • czcionka Cambria, 12 pkt, odstępy 1,5, tekst wyjustowany
  • format pliku pdf
  • w pliku należy podać takie informacje jak: imię i nazwisko, tytuł naukowy, uczelnia, temat oraz bibliografię
  • nazwa pliku: Nazwisko_Imię, np. Kowalski_Jan
  • abstrakty nie spełniające wymogów technicznych nie zostaną rozpatrywane, nazwa pliku – nazwisko + imię, podany temat prelekcji

Regulamin

Kontakt

Stowarzyszenie „Z energią o prawie”
ul. Reja 19/1, 87-100 Toruń
kontakt@zeop.pl
tel. 730 025 149

Organizacja
Aleksander Tretyn
e-mail: a.tretyn@zeop.pl
telefon: 791 983 532

Piotr Gil
e-mail: p.gil@zeop.pl
telefon: 519 331 119

Współpraca
Aleksandra Brodowska
e-mail: a.brodowska@zeop.pl
telefon: 881 313 396

Media
Małgorzata Kamonciak
e-mail: m.kamonciak@zeop.pl
telefon: 503 781 614