Spotkania towarzyszące

Podczas trwania Kongresu Energetyki Przyszłości organizatorzy planują przeprowadzić dwa spotkania towarzyszące: warsztaty oraz spotkania w formule roundtables. 

Dwa panele warsztatowe powiązane zostaną z tematyką dwóch filarów KEP-u. Podczas tych spotkań wybitni eksperci przybliżą problematykę wybranych zagadnień, zdefiniują kluczowe problemy oraz zaproponują sposoby ich rozwiązania.  

Spotkania w formule roundtables oparte zostaną o dyskusję na ściśle sprecyzowany temat, realizowaną w wąskiej grupie ekspertów, których celem jest zaproponowanie jak najkorzystniejszego rozwiązania dla problemu poddanego pod debatę. 

I dzień – Proces inwestycyjny dla oze w świetle aktualnych wyzwań prawnych

Warsztaty oraz Roundtables

Koszel

Prowadzący warsztaty oraz uczestnik dyskusji

Mateusz Koszel   

Mateusz Koszel posiada ponad 10 lat doświadczenia w doradztwie na rzecz sektora energetycznego i koncentruje swoją praktykę na aspektach regulacyjnych sektora energetycznego i obsłudze inwestycji w infrastrukturze energetycznej.

Brał udział w przeprowadzaniu analiz due diligence dotyczących farm fotowoltaicznych, lądowych i morskich farm wiatrowych, elektrowni konwencjonalnych, projektów OZE i infrastruktury dystrybucyjnej w sektorze energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Mateusz doradzał przedsiębiorstwom energetycznym, bankom i funduszom inwestycyjnym w transakcjach sprzedaży, nabycia i finansowania projektów już funkcjonujących lub gotowych do budowy w Polsce, takich jak farmy fotowoltaiczne, morskie i lądowe farmy wiatrowe, biogazownie, elektrociepłownie i spalarnie odpadów. Transakcje obejmowały zarówno projekty objęte systemem zielonych świadectw, jak również pod obecne obowiązującym aukcyjnym systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Karolina Mądrzycka

Prowadząca warsztaty oraz uczestniczka dyskusji

Karolina Mądrzycka   

Radca prawny współpracująca od wielu lat z firmami z sektora energetycznego i nieruchomości. Jej doświadczenie wykracza poza standardowe doradztwo prawne. Dzięki zarządzaniu wieloma transakcjami dotyczącymi nabycia lub zbycia pojedynczych projektów, całych portfeli aktywów lub spółek holdingowych, posiada doskonałą znajomość standardów i polityk rynkowych oraz doświadczenie przy współpracy przy jednych z największych transakcji na rynku polskim.

Karolina specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), prawie nieruchomości oraz prawie handlowym. Doradza klientom w zakresie prawnych aspektów transakcji dotyczących energii odnawialnej, nieruchomości oraz inwestycji budowlanych, zapewniając zarządzanie i koordynację prawną projektów oraz wsparcie na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego – począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości, poprzez strukturyzację transakcji, pozyskiwanie finansowania, aż po elementy prawne związane z zarządzaniem istniejącymi nieruchomościami i sporządzaniem umów najmu powierzchni komercyjnych.

Posiada doświadczenie w projektach z sektora energii odnawialnej. Doradza klientom w zakresie wstępnego rozwoju inwestycji i fazy budowy projektów, jak również w zakresie zbywania, nabywania i finansowania projektów już działających lub gotowych do budowy w Polsce, takich jak farmy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe oraz magazyny energii.

Karolina Chról

Moderatorka

Karolina Chról   

EY Polska

Doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikantka adwokacka w ORA w Warszawie, prawnik w dziale doradztwa regulacyjnego w EY Law, członkini Stowarzyszenia „Z energią o prawie”, autorka publikacji naukowych oraz referatów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Naukowo zainteresowana prawem energetycznym, OZE i prawem środowiskowym, w szczególności obywatelskimi społecznościami energetycznymi, ETS, samorządem terytorialnym.

Tomasz Guzowski

Uczestnik dyskusji

Tomasz Guzowski   

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zakupu Projektów, OX2 Polska

Absolwent studiów na Wydziale Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza oraz Wyceny Nieruchomości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Z branżą energetyki wiatrowej związany od 2003 roku.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu rozwojem lądowych projektów wiatrowych zarówno dla deweloperów realizujących inwestycje dla inwestorów końcowych, jak i firm posiadających w portfelu projekty operujące. Aktywnie uczestniczy w działaniach grup roboczych realizujących zadania w zakresie kształtowania procesów legislacyjnych w obszarze energetyki wiatrowej. Od 2019 r. związany jest ze szwedzkim deweloperem oraz europejskim liderem energetyki wiatrowej OX2, gdzie zarządza pracą zespołu ds. rozwoju oraz zakupu projektów wiatrowych w Polsce.

Katarzyna Bagińska

Uczestniczka dyskusji

Katarzyna Bagińska   

Polowiec i Wspólnicy

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Krakowie i Warszawie, w głównej mierze zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych. Obecnie zajmuje się szeroko pojętym prawem energetycznym.

Uczestniczyła w wielu projektach, w szczególności dotyczących wsparcia dla sektorów energochłonnych, w tym w ramach pozyskania rekompensat kosztów pośrednich emisji CO2 oraz udzielenia pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Była również zaangażowana w doradztwo przy sprzedaży projektów pipline o ok. 1 GW mocy zainstalowanej. Posiada doświadczenie w zakresie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz sporów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w kwestii procedury przyłączeniowej. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach mających na celu zwiększenie dostępności zielonej energii, m. in. poprzez doradztwo przy tworzeniu spółdzielni energetycznych.

Dodatkowo zajmuje się obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorców, jak i spółek na każdym etapie ich funkcjonowania.

II dzień – Zielona energia sposobem na optymalizacje biznesowe

Warsztaty oraz Roundtables

Paweł Makaruk

Prowadzący warsztaty oraz uczestnik dyskusji

Paweł Makaruk   

Zajmuje stanowisko Senior Origination Manager w Zespole Origination w Respect Energy, a także adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy jest odpowiedzialny za negocjowanie i zawieranie umów na zakup energii elektrycznej, planowanie operacji i działań zespołu, a także dbanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami.

Przed dołączeniem do Respect Energy, zdobywał doświadczenie w zespołach energetycznych w międzynarodowych renomowanych kancelariach prawnych, w szczególności zajmując się energetyką odnawialną, doradztwem przy realizacji projektów OZE, a także ich nabywaniem lub sprzedażą. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa energetycznego, a także kwestii finansowych, środowiskowych oraz nieruchomościowych związanych z rynkiem energii.

Wyróżnienia:

Rekomendowany w kategorii Energy and Natural Resources – Legal 500 EMEA 2022

Paweł Makaruk performer a great job. Flexibility in approach and good knowledge of the subject resulted in successful realization of the task” – The Legal 500 EMEA Energy and Natural Resources 2022

Lorent Klaudia

Moderatorka

Klaudia Lorent   

DLA Piper

Klaudia zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie przeprowadzania transakcji na rzecz klientów z sektora odnawialnych źródeł energii. W swojej praktyce skupia się na strukturyzacji transakcji dotyczących projektów farm wiatrowych, fotowoltaicznych, magazynów energii, biogazowni jak również projektów hybrydowych. Doradzała przedsiębiorstwom energetycznym i funduszom inwestycyjnym w transakcjach sprzedaży, nabycia i rozwoju projektów OZE – zarówno w formule share, jak i asset deal.

Świadczy kompleksowe doradztwo transakcyjne w zakresie projektów będących na wczesnym etapie rozwoju (brown- oraz greenfield), gotowych do budowy, jak również projektów operacyjnych. Ponadto, Klaudia wspierała klientów w negocjowaniu długoterminowych ramowych umów o współpracy (tzw. joint venture) dotyczących realizacji inwestycji z sektora OZE.

Piotr Sokołowski

Uczestnik dyskusji

Piotr Sokołowski   

P&Q

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej. Jako Szef Sprzedaży oraz Członek Zarządu odpowiada za działalność handlową spółki, pozyskiwanie i negocjowanie kontraktów oraz rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Związanie się z branżą energetyczną było kluczowym momentem w dalszej ścieżce rozwoju i przebiegu kariery. Swoje 10-letnie doświadczenie zdobywał podczas realizacji inwestycji z energetyki zawodowej i odnawialnej na różnych szczeblach odpowiedzialności, począwszy od inżyniera budowy po kierownika kontraktu i szefa obszaru.

Wojciech Skwarcewicz

Uczestnik dyskusji

Wojciech Skwarcewicz   

Commercial Sales Manager – SolarEdge Technologies

MBA ENERGETYKA – Collegium Humanum (w trakcie)

MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna – Politechnika Śląska (w trakcie)

Od 1995 roku nieprzerwanie pracował w branży inwestycyjnej związanej z logistyką magazynową, transportem wewnętrznym a także budową stacji ładowania baterii startowych i trakcyjnych. Pełnił rolę doradczą w zakresie inwestycji wewnątrzmagazynowych i logistycznych. Pracując w Spółce Giełdowej Wandalex (obecnie WDX) opracowywał projekty logistyczne szyte na miarę danego magazynu i produkcji, które były realizowanej w ramach projektu „Pracujący Magazyn”. Z branżą fotowoltaiczną związał się w roku 2019 pracując dla Tauron Sprzedaż, skąd w roku 2021 przeszedł do SOLAREDGE TECHNOLOGIES (POLAND) Zawsze zainteresowany najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Prywatnie uwielbia turystykę górską.