Spotkania towarzyszące

Podczas trwania Kongresu Energetyki Przyszłości organizatorzy planują przeprowadzić dwa spotkania towarzyszące: warsztaty oraz spotkania w formule roundtables. 

Dwa panele warsztatowe powiązane zostaną z tematyką dwóch filarów KEP-u. Podczas tych spotkań wybitni eksperci przybliżą problematykę wybranych zagadnień, zdefiniują kluczowe problemy oraz zaproponują sposoby ich rozwiązania.  

Spotkania w formule roundtables oparte zostaną o dyskusję na ściśle sprecyzowany temat, realizowaną w wąskiej grupie ekspertów, których celem jest zaproponowanie jak najkorzystniejszego rozwiązania dla problemu poddanego pod debatę. 

Więcej informacji już wkrótce!