Prelegenci

Filar I

Droga do bezpieczeństwa i niezależności energetycznej

Moderator

Wojciech Jakóbik   

Wojciech Jakóbik jest analitykiem sektora energetycznego oraz wykładowcą Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest również współzałożycielem i redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl oraz członkiem redakcji kwartalnika Sprawy Międzynarodowe.

Michał Kurtyka

Michał Kurtyka   

Doktor nauk ekonomicznych, prezydent światowego szczytu COP24 i pierwszy polski minister klimatu, menedżer i ekonomista. Posiada wyjątkowe doświadczenie międzynarodowe. 27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 Światowej Konwencji ds. Zmian Klimatu UNFCCC. Od 2 grudnia 2018 r. przewodniczył negocjacjom podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, w ramach którego przyjęty został Katowicki Pakiet Klimatyczny (Katowice Rulebook), określający wytyczne do działania i operacjonalizacji Porozumienia paryskiego.

Inicjator trzech kluczowych deklaracji w Katowicach, w wyniku jednej z nich od COP24 pojęcie sprawiedliwej transformacji na stale zagościło w światowej polityce. W grudniu 2019 roku jako Przewodniczący konferencji ministerialnej Międzynarodowej Agencji Energii IEA doprowadził do przyjęcia po raz pierwszy od dziesięciu lat wspólnych konkluzji łączących podejście do bezpieczeństwa energetycznego z transformacją klimatyczną. W czerwcu 2021 Przewodniczący 42-iej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO w Rzymie. We wrześniu 2021 roku wspólnie z Jennifer Granholm, Sekretarz ds. Energii USA gospodarz spotkania Transatlantyckiego Partnerstwa ds. Współpracy w zakresie Energii i Klimatu PTECC w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu.

Pracował z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami i innowacyjnymi start-up’ami. Jest współautorem koncepcji wdrożenia efektywnych zmian w przedsiębiorstwie, opisanej w publikacji „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania”, a także autorem książki „Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskiej elektroenergetyki w latach 1990–2009”. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce, napisanej w latach 2013-2015 wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”.

W latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, w 2018 sekretarz stanu w tym samym resorcie, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. W latach 2018–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, w latach 2019–2020 minister klimatu, następnie do 2021 r. minister klimatu i środowiska.

Autor książki „Zwrot ku Sprawiedliwej Transformacji” napisanej na podstawie doświadczeń ministerialnych z międzynarodowych negocjacji.

Absolwent prestiżowej paryskiej École Polytechnique oraz stypendysta National Institute of Standards and Technologies pod Waszyngtonem w dziedzinie optyki kwantowej. W zakresie ekonomii międzynarodowej studiował na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zaś pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim.

Wojciech Wrochna

Wojciech Wrochna   

LL.M., Partner Kochański & Partners, Szef Praktyki Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

Wojciech specjalizuje się w prawie energetycznym, Prawie Europejskim oraz Europejskich Regulacjach Gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji (w tym pomocy publicznej i regulacji sektorowej) oraz obsłudze inwestycji i transakcji podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Posiada doświadczenie w pracy w instytucjach europejskich (w tym w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz Parlamencie Europejskim), jak również w instytucjach rządowych (m.in. jako doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wojciech wielokrotnie reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską w sprawach dotyczących naruszenia przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa UE.

Prowadził postępowania przed Komisją Europejską w temacie notyfikacji projektów pomocy publicznej, w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE oraz projektów M&A.

Jego doświadczenie w sektorze rynków regulowanych obejmuje szerokie doradztwo dla klientów w zakresie inwestycji i przeprowadzania transakcji, pozyskiwania finansowania (fundusze UE), m.in. doradztwo w zakresie realizacji inwestycji Terminalu LNG, kogeneracji, farm wiatrowych oraz sieci szerokopasmowych.

Wojciech jest wiodącym ekspertem w zakresie rewolucyjnych zmian na polskim rynku – wprowadzenia rynku zdolności wytwórczych. Jest również wykładowcą akademickim, autorem licznych artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Bando Maciej

Maciej Bando   

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów „Biznesu i Zarządzania”. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. „Człowiek Roku” EuroPower, „Bursztyn Polskiej Energetyki”, „Platynowy Megawat” – nagroda Towarowej Giełdy Energii. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał jako doradca, projekt manager, dyrektor departamentu oraz członek zarządu i rad nadzorczych.

Od dziesięcioleci związany z energetyką w podsektorze wytwarzania i dystrybucji. Od 2011 r. początkowo jako Wiceprezes, a następnie jako Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Po zakończeniu kadencji w połowie 2019 r. powrócił do działalności doradczej. Unikalnym doświadczeniem zdobytym w „Elektrowniach Szczytowo-Pompowych” S.A (obecnie PGE EO S.A), PGE Dystrybucja S.A., firmie projektowo-inżynieryjnej Systra S.A i jako regulator polskiego rynku energii dzieli się prowadząc szkolenia i kursy. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Programowej OZE Power.

Proces inwestycyjny dla oze w świetle aktualnych wyzwań prawnych

Oskar Waluśkiewicz

Moderator

Oskar Waluśkiewicz   
DLA Piper Oskar Waluśkiewicz ma ponad 17-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energetycznego w zakresie transakcji, projektów inwestycyjnych i kwestii regulacyjnych, zarówno przy dużych, złożonych projektach, jak i w codziennej działalności operacyjnej.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących kluczowych regulacji rynku energetycznego, wspierając różne organizacje tego sektora, a także pełnił funkcję arbitra w sporach energetycznych dotyczących projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Oskar od ponad 12 lat jest rekomendowany przez prestiżowe rankingi prawnicze, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 i IFLR 1000, jako jeden z wiodących prawników w dziedzinie energetyki w Polsce, ciesząc się szczególną renomą w sektorze odnawialnych źródeł energii. 

Małgorzata Banasik
Małgorzata Banasik   
Banasik Woźniak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych  Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego. Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych. Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne, w tym w implementację przepisów unijnych w Polsce.

Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE). 
W latach 2019-2021 została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources. 

Piotr Kolasa

Piotr Kolasa   

Kancelaria Prawca Polowiec i Wspólnicy

Partner Kancelarii Polowiec i Wspólnicy. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych z sektora energetycznego.

Doświadczenie zdobywał przy realizacji procesów budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Polski – pomoc prawna obejmująca negocjacje umów, wsparcie w wyborze lokalizacji oraz jej pozyskaniu, decyzje dotyczące środowiska i pozwolenia na budowę dotyczące około 40 projektów o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 1000 MW.

Obecnie doradza największym podmiot z branży energetycznej w tym odbiorcom przemysłowym. Doradza przy nabywaniu i sprzedaży dużych projektów OZE, w tym farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej. Ponadto zajmuje się doradztwem dla branży paliwowej. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach o udzielenie koncesji przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. 

Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego oraz doradca przy procesach legislacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. 

Obsługę prawną świadczy również dla międzynarodowych grup kapitałowych. 

Magdalena Krawczyk

Magdalena Krawczyk   

Kubas Kos Gałkowski 

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, adwokat, utytułowana w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022.

Autorka koncepcji ochrony sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w modelu procesowym, jej monografia pt. „Ochrona prawna procesów biznesowych w prawie własności intelektualnej” ukaże się w 2023 roku nakładem wydawnictwa C.H.Beck.

Ekspert Praktyki Energy & Natural Resources Kancelarii Kubas Kos Gałkowski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z szeroko pojętej branży energetycznej, oferując wsparcie prawne dla projektów innowacyjnych oraz procesów inwestycyjnych związanych z transformacją energetyczną. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego, korporacyjnego i kontraktowego, a także prowadzenia negocjacji oraz sporów sądowych. Nadto, świadczy usługi doradztwa prawnego dla podmiotów zagranicznych, specjalizując się w transgranicznych sporach gospodarczych.   

Dwukrotna stypendystka konkursu dla młodych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową, laureatka Konkursu Arbitrażowego Lewiatan. Absolwentka studiów doktoranckich oraz The International Business and Trade Law Program organizowanego we współpracy z The Catholic University of America w Waszyngtonie. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów w prasie specjalistycznej, publicystka prawnicza. 

Aleksandra Lulewicz

Aleksandra Lulewicz   

P&Q

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej.  

Szerokie doświadczenie zdobywała świadcząc obsługę prawną przedsiębiorstw wielu branż, odpowiadając za wsparcie prawne przy realizacji procesów korporacyjnych i handlowych oraz doradzając w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Obecnie w P&Q sp. z o.o. udziela kompleksowego wsparcia prawnego realizacji projektów OZE. W swoim działaniu kieruje się chęcią niesienia wsparcia z poszanowaniem reguł biznesowych i prawnych, udziela wsparcia prawnego pro bono osobom potrzebującym.

Finansowanie inwestycji oze

Adam Kościelniak

Adam Kościelniak   

Adam Kościelniak jest jednym z najbardziej doświadczonych doradców finansowych i transakcyjnych w Polsce zajmujących się obszarem energetyki odnawialnej. Adam jest Właścicielem i Partnerem Zarządzającym A-RES Group. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie profesjonalnym, które zdobył w międzynarodowych firmach EY oraz PwC. Adam wspierał klientów w obszarach transakcji M&A, pozyskiwania finansowania bankowego, wycenach przedsiębiorstw oraz budowy modeli finansowych. 

Ostatnio pełnił funkcję Wicedyrektora w PwC, w zespole specjalizującym się w Inwestycjach w Energetyce Odnawialnej i Infrastrukturze. Doradzał przy transakcjach pozyskania finansowania oraz kupna/sprzedaży farm fotowoltaicznych i wiatrowych na kwotę ponad 4 mld zł oraz o łącznej mocy ponad 1 GW. Zakres terytorialny doradztwa był skupiony nie tylko na Polsce, ale również projektach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej

Obecnie Adam jest doktorantem University of International Business and Economics w Pekinie (ChRL) na kierunku finanse. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie kończy uzyskiwać międzynarodowe certyfikaty finansowe oraz inwestycyjne: ACCA i CFA ESG Investing.

Adam bierze aktywny udział, w tym jako jako prelegent, w eventach związanych z branżą energetyczną, infrastrukturą oraz inwestycjami. Od 2011 r. jest także aktywnym inwestorem giełdowym.

Magdalena Porzeżyńska

Magdalena Porzeżyńska   

Radczyni prawna, współkieruje praktyką środków unijnych i pomocy publicznej w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Europejskiego. Jest również członkinią zespołu badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności działającego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Specjalizuje się w prawie pomocy publicznej i funduszy unijnych, prawie ochrony środowiska oraz prawie energetycznym, w szczególności w zagadnieniach związanych z projektami OZE. Jest autorką szeregu opinii prawnych i ekspertyz w przedmiocie zgodności warunków realizacji projektów z prawem UE, zwłaszcza w obszarze unijnego prawa pomocy publicznej i finduszy unijnych. Autorka pierwszej na rynku monografii kompleksowo poświęconej problematyce pomocy publicznej przyznawanej wytwórcom OZE oraz współautorka komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii i prawa energetycznego. 

Uczestniczyła w szeregu transakcji dotyczących nabycia lub sprzedaży projektów z sektora energii, w tym w badaniach due diligence projektów oraz spółek energetycznych na potrzeby uzyskania finansowania lub w związku z transakcjami M&A. Doradza również przedsiębiorcom z branży energetycznej w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.  

Laureatka IX edycji konkursu „Rising Stars – Liderzy Jutra” organizowanego przez Wolters Kluwer Polska (2020).  

Tomasz Wiśniewski   

Prezes Pracowni Finansowej – jednej z największych firm umożliwiających inwestowanie grupowe w Polsce. Certyfikowany doradca finansowy z międzynarodowym certyfikatem EFG@ – European Financial Guide. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu. Od wielu lat bierze udział w tworzeniu strategii inwestycyjnej projektów grupowych dla przedsiębiorców, uwzględniając w nich ocenę ryzyka oraz optymalną wysokość stopy zwrotu z inwestycji.

W Pracowni Finansowej odpowiada za wszelkie działania związane z tworzeniem oraz realizacją strategii pozyskiwania kapitału dla projektów inwestycyjnych oraz zarządzaniem relacjami inwestorskimi.

Komunikacja społeczna jako element procesu inwestycyjnego w oze

Jacek Miciński

Jacek Miciński   

Właściciel i prezes zarządu Forward PR, praktyk public relations od 2005 r. Ceniony ekspert w obszarze komunikacji korporacyjnej i konsultacji społecznych. Specjalizuje się w doradztwie firmom z sektora energetycznego i budownictwa infrastrukturalnego.

Wspiera klientów w realizacji wielkoskalowych, trudnych społecznie inwestycji takich jak linie elektroenergetyczne, gazociągi, ropociągi, drogi ekspresowe, farmy wiatrowe czy instalacje termicznego przetwarzania odpadów. Doradza organizacjom w warunkach zagrożenia reputacji i konfliktu. Prowadzi zajęcia z komunikacji i public relations na Uniwersytecie SWPS oraz Politechnice Gdańskiej. 

Urszula Rutkowska

Urszula Rutkowska   

P&Q

W branży energetycznej pracuje do 4 lat.

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej. Ścieżkę kariery zawodowej rozpoczęła od stanowiska Asystenta u Obszarze Doradztwa. Obecnie piastuje stanowisko Zastępcy Szefa Doradztwa w P&Q sp. z o.o.

Pracuje przy rozwijaniu wielkoskalowych projektów farm fotowoltaicznych, linii elektroenergetycznych średnich, wysokich i najwyższych napięć oraz stacji elektroenergetycznych. Wpiera klienta na każdym etapie rozwoju projektu, począwszy od wstępnych analiz urbanistycznych i technicznych, poprzez pełen development, a wreszcie uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, a także w trakcie realizacji.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Marta Wierzbowska-Kujda

Moderatorka

Marta Wierzbowska-Kujda   
Jedna z pierwszych w Polsce dziennikarek klimatycznych, redaktor naczelna branżowego dziennika internetowego Teraz Środowisko. Przygląda się różnym wątkom zielonej transformacji, szukając powiązań między branżą komunalną, energetyczną a działaniami odpowiedzialnego biznesu.

Środowisko postrzega jako system naczyń połączonych. Wykształcenie tematyczne zdobyła w czasie Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz pod okiem redakcji francuskiego dziennika Actu-Environnement. W dyskusjach ceni utylitarność i budowanie wartości dla odbiorcy. Podobnie postrzega rolę artykułów, których tworzenie traktuje nie tylko jako pracę, ale i pasję.

Ciulkin Justyna

Justyna Ciulkin   

Baltic Power

Radca prawny od 2008 r. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, zwłaszcza OZE.

Od ponad 10 lat współpracuje z podmiotami realizującymi inwestycje w ramach sektora OZE – wcześniej spółką realizującą inwestycje OZE (farmy wiatrowe na lądzie, fotowoltaiczne), kierując pracami działu prawnego oraz zarządzają realizacją kontraktów inwestycyjnych prowadzonych przez spółkę. Od ponad roku jest prawnikiem wiodącym (workstream leader – legal) w Baltic Power spółce realizującej projekt budowy morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN i Northland Power na Bałtyku, doradzając działowi pozwoleń, uczestnicząc w negocjacjach kontraktów i koordynując inne działania w ramach obsługi prawnej projektu.

Michał Kaczerowski

Michał Kaczerowski   

Założyciel oraz CEO Ambiens. Od 2008 wspiera największe projekty OZE w kraju i aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora. Konsultant i menedżer w ponad 100 lądowych farmach wiatrowych oraz 13 projektach offshore na Bałtyku.

Specjalista zarządzania projektami i developmentu, rozumiejący istotę kwestii środowiskowych i społecznych. 

Posiada bogate doświadczenia w zakresie strategii, realizacji oraz audytu permittingu. Zarządzający ponad 50 ocenami oddziaływania projektów energetycznych na środowisko zakończonych sukcesem. Lider obszaru przy due diligence ponad 50 portfolio OZE, zarówno w procesach M&A, partnerowania krajowych koncernów z międzynarodowymi korporacjami oraz finansowania farm wiatrowych.

Autor aplikacji o wydanie decyzji lokalizacyjnych morskich farm wiatrowych (PSZW) dla wszystkich nowo otwartych akwenów. Prywatnie żeglarz, który obiecał synowi rodzinny rejs na oglądanie wiatraków na polskich wodach Bałtyku.

Rogaska Wiktoria

Wiktoria Rogaska   

Adwokat na stanowisku Local Partner w Zespole Energetyki Odnawialnej DWF. Doradza inwestorom w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności lądowej energetyki wiatrowej, morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, w całym procesie inwestycyjnym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących kwestii środowiskowych, umów, procesu uzyskiwania pozwoleń, kwestii regulacyjnych, jak również kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jest zaangażowana w proces wspierania głównych inwestorów w rozwoju morskich projektów wiatrowych typu greenfield od 2020 roku. Doradzała również w transakcjach M&A kilku rozwijanych morskich projektów wiatrowych w Polsce, w tym w zakresie prawnego i regulacyjnego due diligence. Regularnie doradza i współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz Polskim Stowarzyszeniem Fotowoltaiki w zakresie regulacji prawnych dotyczących sektora OZE. Jest nominowana w międzynarodowych rankingach takich jak Chambers Europe (Up and Coming) oraz Legal500. 

Filar II

Możliwości zabezpieczenia cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw

Arkadiusz Somnicki

Moderator

Arkadiusz Somnicki   
Wiceprezes i współzałożyciel firmy Enfree, świadczącej usługi profesjonalnego doradztwa energetycznego. Ekspert rynku energii elektrycznej. Na co dzień wspiera największych odbiorców energii w realizacji procesów zakupowych i wdrażaniu strategii zakupowych dla energii elektrycznej.

W praktyce zawodowej zorientowany na opracowywanie kompleksowych rozwiązań nakierowanych na poprawę efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw oraz promocję proekologicznych rozwiązań handlowych i technicznych. Wcześniej na stanowisku Dyrektora Departamentu Polityki Cenowej w Energa-Obrót SA, gdzie przez ponad 10 lat odpowiadał za przygotowywanie ofert cenowych dla odbiorców B2B, wprowadzał nowe rozwiązania stosowane w rozliczeniach z klientami, jak również rozwijał obszary analityczne spółki sprzedażowej. Z wykształcenia mgr inż. Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej. Absolwent dodatkowych studiów i specjalizacji w obszarze ekonomii i zarządzania, w tym Executive MBA.

Piotr Ostaszewski

Piotr Ostaszewski   

Pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Ekovoltis (e²V), należącej do grupy kapitałowej Michała Sołowowa MS Galleon GmbH, do której dołączył po tym jak zdobył wieloletnie doświadczenie w Respect Energy czy w Energii dla Firm.

Manager od 20 lat zarządzający przedsiębiorstwami realizując wiele innowacyjnych projektów. Wierzy, że przyszłość należy do energii odnawialnej i to ona jest wspólnym mianownikiem jego ostatnich przedsięwzięć, dlatego dziś razem z zespołem Ekovoltis (e2V) chce wpłynąć na upowszechnienie OZE, by nasza planeta stała się czystym i bezpiecznym miejscem do życia dla kolejnych pokoleń.

Marcin Karykowski

Marcin Karykowski   

Dyrektor ds. instalacji OZE dla przemysłu w ONDE S.A. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i projektami dla instytucji finansowych, doradczych oraz inwestycyjnych. Od 2009 roku ściśle związany z energetyką oraz przemysłem energochłonnym.

Ukończył Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu finansów, prawa energetycznego, efektywności energetycznej, Europejskiego sytemu Handlu Emisjami (EU ETS), obrotu energią i gazem oraz prawami majątkowymi (TGE). Pasjonat odnawialnych źródeł energii. 

Kamil Kondracki   

ELEKTRIX

Menedżer i konsultant od kilkunastu lat związany głównie z sektorem energetycznym, realizujący projekty inwestycyjne w Polsce, na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Licencjonowany doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych i giełd towarowych. Specjalista w obszarze funkcjonowania rynków hurtowych energii elektrycznej, zarządzania portfelem energii elektrycznej oraz prognozowania makroekonomicznego.

Zielona energia sposobem na optymalizacje biznesowe

Marcin Drewek

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ekspert w zakresie prawa prywatnego, w tym zwłaszcza prawa umów, energii odnawialnej, obrotu nieruchomościami, odszkodowawczego oraz konsumenckiego.

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa prywantego. 

Członek honorowy Stowarzyszenia „Z energią o prawie”, Opiekun naukowy Studenckiego Kołą Naukowego Prawa Energetycznego on/off, opiekun pomocniczych Uniwersyteckiej Poradnii Prawnej. 

Autor opinii i analiz prawnych na rzecz sądów, kancelarii prawnych, przedsiębiorców oraz NGO (stowarzyszeń oraz fundacji). Prowadzący w zakresie prelekcji, warsztatów i szkoleń. 

Daniel Raczkiewicz   

Rozpoczynał działalność na rynku energii w latach 2007-2009 jako główny specjalista w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie) był odpowiedzialny za strategię w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach projektu opracował koncepcję rozwoju rynku OZE na potrzeby elektrowni.

W latach 2009-2011 Dyrektor Biura Obrotu Energią w jednej z pierwszych prywatnych spółek obrotu, odpowiedzialny za obsługę klientów TPA, strategię funkcjonowania biura obrotu na rynkach hurtowych, a w szczególności na rynkach giełdowych i OTC.

W latach 2013 -2017 współtworzył start-up, spółkę obrotu IEN Energy, jako Prezes Zarządu, opracował i wdrożył innowacyjne produkty dotychczas niespotykane w obrocie energią elektryczną tj. wirtualny magazyn energii, auto konsumpcję energii wytworzonej na potrzeby innych PPE, wirtualną elektrownię, bilansowanie obiektowych instalacji PV oraz obsługę umów PPA. Doświadczenia te są fundamentem funkcjonowania tworzących się klastrów energii na płaszczyźnie obrotu. Opracował 15 strategii dla klastrów energii, w tym 11 certyfikowanych przez Ministerstwo Energii.  

Aktualnie jako ekspert specjalizuje się w problematyce transformacji rynku energii w Polsce w oparciu o lokalne wspólnoty energetyczne, mikrosystemy energetyczne, klastry energii i spółdzielnie energetyczne.  

Ekspert rynku energii, doskonale znający zasady funkcjonowania rynku energii, który aktywnie wspiera wytwórców OZE w zakresie doboru optymalnych modeli sprzedaży energii, wspiera również rozwój innowacyjnych rozwiązań IT dedykowanych energetyce. Jako doradca był uczestnikiem projektu organizacji biura obrotu energią elektryczną dla spółek GK PKN ORLEN w zakresie w zakresie opracowania architektury i funkcjonalności systemu IT do obrotu energią elektryczną. 

Opracował biznesplany organizacji przedsięwzięć polegających na organizacji spółek obrotu energią elektryczną oraz spółek dystrybucji energii elektrycznej.  

Aktywnie współpracuje z organizacjami parlamentarnymi i rządowymi. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej, prelegent licznych konferencji i szkoleń, przewód doktorski Wydz. Elektryczny Politechniki Warszawskiej 

Tadeusz Zieliński

Tadeusz Zieliński   

Radca prawny w ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., odpowiedzialny za wsparcie prawne w zakresie wymogów regulacyjno-prawnych odnoszących się do bieżącej działalności spółki, opracowania i rozwoju modeli umów Corporate PPA, a także realizacji akwizycji projektów OZE.

Wcześniej jako radca prawny w TAURON Polska Energia S.A. był zaangażowany przede wszystkim w prace związane z przystąpieniem i udziałem spółek grupy w rynku mocy, jak również świadczył pomoc prawną dotyczącą rynku energii elektrycznej, a także pomocy publicznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, stypendysta programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Nantes, absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia z zakresu prawa francuskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie, a także studiów podyplomowych Akademia Energetyki prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową. 

Autor publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego oraz omawiających aspekty regulacyjne umów Corporate PPA. 

Katarzyna Suchcicka
Katarzyna Suchcicka   
Dyrektor Generalny OX2 Sp. z o.o. Od 15 lat związana z energetyką, a konkretniej z odnawialnymi źródłami energii. Absolwentka studiów inżynieryjnych za granicą i ekonomicznych w kraju. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów. Aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji energetycznej.

Usługi zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego

Moderatorka

Izabela Żylińska   

Smart-Grids.pl

Magister inżynier robotyki. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek Automatyka i Robotyka oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce.

Posiada ponad 15 lat doświadczenia na rynku wydawniczym jako m.in. pomysłodawczyni, wydawca i redaktor naczelna branżowych czasopism i portali. Organizatorka wydarzeń branżowych, w tym cyklu Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Z branżą energetyczną związana od ponad 10 lat. W 2021 r. nominowana do nagrody „Energia Kobiet” przez kapitułę pierwszej edycji konkursu „Kobiety Energetyki 2021”.

Od grudnia 2013 r. do sierpnia 2020 r. działała jako Reprezentantka KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W tym przez 6 lat była członkiem Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej nr 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności przy PKN. Członek–Założyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (2015–2016), a także Członek–Uczestnik Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie (2015–2018).

Dariusz Stańczak   

Od ponad 10 lat zaangażowany w poprawę efektywności energetycznej Orange Polska, obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji CO2. Obecnie pełni funkcję kierownika Wydziału Efektywności Energetycznej.  Odpowiedzialny za budżet energii elektrycznej na potrzeby własne (+500 GWh).

Lider Energy Optimization Program skupiającego dziesiątki inicjatyw obniżających zużycie i koszty energii elektrycznej. Zaangażowany w zakupy zielonej energii w formule PPA. Odpowiedzialny za strategię wykorzystania danych dostępnych w firmie do poprawy efektywności i obniżenia kosztów energii.

Szymon Witoszek   

Dyrektor działu utrzymania i eksploatacji w firmie ONDE S.A.

Z branżą OZE związany od ponad 10 lat, koordynator procesów BiR w zakresie techniki półprzewodnikowej i energoelektroniki. Wcześniej dyrektor techniczny wydziału Digital Power w Huawei Technologies CEE&Nordic, specjalista z zakresu fotowoltaicznych urządzeń przekształtnikowych.

Z wykształcenia optoelektronik – technolog, absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Jacek Misiejuk

Jacek Misiejuk   

Prezes Zarządu Enel X Polska Sp. z o.o. Od lat aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego rynku energii. Szczególnym obszarem jego kompetencji jest aktywnie działanie na rzecz uczestnictwa odbiorców w rynkach energii i usług systemowych oraz rozwoju źródeł odnawialnych. Ekspert Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Członek Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze energetycznym, m.in. w STOEN SA, ABB, Alpiq Energy SE, Enel X. Brał udział w wielu projektach doradczych związanych z rozwojem rynku energii.

Bierze aktywny  udział w promowaniu i wdrażaniu w Polsce usług Demand Side Response od 2013 roku, od 2017 roku kieruje działalnością w Polsce Enel X, spółki globalnej grupy energetycznej Enel, największego w Polsce i na świecie agregatora DSR (usług redukcji zapotrzebowania przy deficytach mocy).

Wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych w przemyśle

Sylwia Uziębło-Kowalska

Moderatorka

Sylwia Uziębło-Kowalska   
Radca prawny, senior associate w Osborne Clarke. Sylwia koncentruje się na doradztwie w zakresie regulacji środowiskowych oraz wsparciu przy realizacji inwestycji budowlanych.

Sylwia pomaga klientom zapewnić zgodność ich działalności z regulacjami środowiskowymi. Posiada duże doświadczenie w doradztwie dotyczącym gospodarowania odpadami, w tym w zakresie odpadów opakowaniowych i regulacji związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Pomaga klientom opracowywać i wdrażać strategie ESG.

Sylwia posiada także doświadczenie w doradztwie związanym z realizacją inwestycji przemysłowych (także typu greenfield) oraz obiektów infrastruktury liniowej. Pomaga klientom uzyskiwać niezbędne pozwolenia (budowlane i środowiskowe), przygotowuje umowy (o roboty budowlane czy prace projektowe) oraz reprezentuje klientów w sporach wynikających z umów o roboty budowlane, doradzając także na etapie prób polubownego rozwiązania sporu.

Sylwia prowadzi projekty związane z elektromobilnością, skupiając się między innymi na wykorzystaniu wodoru w transporcie.

Tomoho Umeda

Tomoho Umeda   

Założyciel spółki Hynfra oraz Hynfra Energy Storage. Jest przedsiębiorcą i doradcą strategicznym, promotorem technologii wodorowych i wielkoskalowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

Koncentruje się na przyspieszaniu postępu rynkowego i technologicznego w kierunku neutralności klimatycznej.

Przewodniczy Komitetowi Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest członkiem zarządu stowarzyszenia Hydrogen Poland, członkiem Hydrogen Europe oraz European Clean Hydrogen Alliance. Zasiada w zarządzie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, jest również członkiem Rady Honorowej Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii przy Politechnice Wrocławskiej.

Wykłada na Master of Business Administration (MBA) uczelni Collegium Humanum, specjalizacja: Zarządzanie Technologiami Wodorowymi.

Aleksander Korytowski

Aleksander Korytowski   

Polenergia

Ukończył studia magisterskie na kierunkach Energia (Uniwersytet Heriota-Watta w Edynburgu) oraz Mechanika i budowa maszyn (Politechnika Poznańska). Jego doświadczenie obejmuje realizację projektów dotyczących termicznego przekształcania odpadów, strategii rozwoju OZE, paliw alternatywnych, magazynowania energii oraz odzysku energii w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Aleksander specjalizuje się w rozwoju projektów źródeł ciepła, energii elektrycznej i wodoru, technicznym due dilligence i wdrażaniu innowacyjnych technologii energetycznych oraz analizach rynku wodoru. Jest członkiem Energy Institute w Wielkiej Brytanii. Jako kierownik ds. rozwoju projektów wodorowych w Polenergia S.A. odpowiada za projekty produkcji odnawialnych paliw pochodzenia niebiologicznego w zakresie technicznym, biznesowym i regulacyjnym.

Delfina Rogowska   

Autor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów i paliw z biomasy, zatwierdzonego przez Komisję Europejską (Decyzja 2022/2461). System służy do potwierdzania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w dyrektywie 2018/2001. Kierownik Biura Systemu Certyfikacji Biomasy w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Audytor oraz wieloletni trener w szkoleniach z zakresu Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.

Autor ponad 70 prac naukowo-badawczych, 35 publikacji, 40 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W latach 2009-2022 Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod. Ekspert w pracach grup roboczych Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu, Zespołu do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Laureat medali: Brązowy medal za długoletnią służbę, przyznany (2014) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaka honorowa w uznaniu za zasługi dla energetyki przyznana przez Ministra Gospodarki (2014), Odznaka honorowa za zasługi dla przemysłu naftowego i gazowniczego przyznana przez Ministra Energii (2017), Odznaka honorowa Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu przyznana przez Ministra klimatu i Środowiska (2022).

Ewa Mazur

Ewa Mazur   

Ewa Mazur jest Senior Stakeholder Managerem w RWE Renewables, prawnikiem regulacyjnym, ekspertką ds. polskiej i europejskiej polityki energetycznej oraz transformacji gospodarki i biznesu.

Karierę w branży energetycznej rozpoczęła w 2015 r., wspierając rozwój projektów OZE w międzynarodowej kancelarii prawnej. Po kilkuletniej pracy w sektorze publicznym, obecnie zawodowo skupiona na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Od 2023 r. członkini Prezydium Rady OZE Konfederacji Lewiatan.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia prawa i polityk publicznych oraz negocjacji międzynarodowych. Jako delegatka do grup roboczych Rady UE negocjowała kształt europejskich regulacji energetyczno-klimatycznych. W latach 2020-2022 naczelniczka wydziału gospodarki wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, współautorka Polskiej Strategii Wodorowej, Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz koncepcji regulacji i finansowania dla wschodzącego rynku wodoru.

Absolwentka prawa po UKSW i Uniwersytecie Paryskim (Paris X) oraz interdyscyplinarnych studiów europejskich na College of Europe, gdzie zdobyła specjalizację z europejskiego prawa i polityki energetycznej.

Ostatnio ukazała się współtworzona przez nią monografia o stanie europejskiej polityki energetycznej w 10-lecie Traktatu z Lizbony: Shining a light on energy (coleurope.eu).

Spotkania towarzyszące

I dzień – Proces inwestycyjny dla oze w świetle aktualnych wyzwań prawnych

Warsztaty

Koszel

Mateusz Koszel   

Mateusz Koszel posiada ponad 10 lat doświadczenia w doradztwie na rzecz sektora energetycznego i koncentruje swoją praktykę na aspektach regulacyjnych sektora energetycznego i obsłudze inwestycji w infrastrukturze energetycznej.

Brał udział w przeprowadzaniu analiz due diligence dotyczących farm fotowoltaicznych, lądowych i morskich farm wiatrowych, elektrowni konwencjonalnych, projektów OZE i infrastruktury dystrybucyjnej w sektorze energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Mateusz doradzał przedsiębiorstwom energetycznym, bankom i funduszom inwestycyjnym w transakcjach sprzedaży, nabycia i finansowania projektów już funkcjonujących lub gotowych do budowy w Polsce, takich jak farmy fotowoltaiczne, morskie i lądowe farmy wiatrowe, biogazownie, elektrociepłownie i spalarnie odpadów. Transakcje obejmowały zarówno projekty objęte systemem zielonych świadectw, jak również pod obecne obowiązującym aukcyjnym systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Roundtables

Michał Kaczerowski

Michał Kaczerowski   

Założyciel oraz CEO Ambiens. Od 2008 wspiera największe projekty OZE w kraju i aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora. Konsultant i menedżer w ponad 100 lądowych farmach wiatrowych oraz 13 projektach offshore na Bałtyku.

Specjalista zarządzania projektami i developmentu, rozumiejący istotę kwestii środowiskowych i społecznych. 

Posiada bogate doświadczenia w zakresie strategii, realizacji oraz audytu permittingu. Zarządzający ponad 50 ocenami oddziaływania projektów energetycznych na środowisko zakończonych sukcesem. Lider obszaru przy due diligence ponad 50 portfolio OZE, zarówno w procesach M&A, partnerowania krajowych koncernów z międzynarodowymi korporacjami oraz finansowania farm wiatrowych.

Autor aplikacji o wydanie decyzji lokalizacyjnych morskich farm wiatrowych (PSZW) dla wszystkich nowo otwartych akwenów. Prywatnie żeglarz, który obiecał synowi rodzinny rejs na oglądanie wiatraków na polskich wodach Bałtyku.

Koszel

Mateusz Koszel   

Mateusz Koszel posiada ponad 10 lat doświadczenia w doradztwie na rzecz sektora energetycznego i koncentruje swoją praktykę na aspektach regulacyjnych sektora energetycznego i obsłudze inwestycji w infrastrukturze energetycznej.

Brał udział w przeprowadzaniu analiz due diligence dotyczących farm fotowoltaicznych, lądowych i morskich farm wiatrowych, elektrowni konwencjonalnych, projektów OZE i infrastruktury dystrybucyjnej w sektorze energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Mateusz doradzał przedsiębiorstwom energetycznym, bankom i funduszom inwestycyjnym w transakcjach sprzedaży, nabycia i finansowania projektów już funkcjonujących lub gotowych do budowy w Polsce, takich jak farmy fotowoltaiczne, morskie i lądowe farmy wiatrowe, biogazownie, elektrociepłownie i spalarnie odpadów. Transakcje obejmowały zarówno projekty objęte systemem zielonych świadectw, jak również pod obecne obowiązującym aukcyjnym systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii.

II dzień – Zielona energia sposobem na optymalizacje biznesowe

Warsztaty

Paweł Makaruk
Paweł Makaruk   
Zajmuje stanowisko Senior Origination Manager w Zespole Origination w Respect Energy, a także adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy jest odpowiedzialny za negocjowanie i zawieranie umów na zakup energii elektrycznej, planowanie operacji i działań zespołu, a także dbanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami.

Przed dołączeniem do Respect Energy, zdobywał doświadczenie w zespołach energetycznych w międzynarodowych renomowanych kancelariach prawnych, w szczególności zajmując się energetyką odnawialną, doradztwem przy realizacji projektów OZE, a także ich nabywaniem lub sprzedażą. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa energetycznego, a także kwestii finansowych, środowiskowych oraz nieruchomościowych związanych z rynkiem energii.

Wyróżnienia:

Rekomendowany w kategorii Energy and Natural Resources – Legal 500 EMEA 2022

Paweł Makaruk performer a great job. Flexibility in approach and good knowledge of the subject resulted in successful realization of the task” – The Legal 500 EMEA Energy and Natural Resources 2022

Roundtables

Marcin Bartnicki

Marcin Bartnicki   

P&Q

Obecny w branży energetycznej od 18 lat, posiada wykształcenie wyższe między innymi w zakresie elektroenergetyki oraz informatyki. W swojej karierze zawodowej brał udział w projektowaniu i budowie farm wiatrowych o mocy ponad 1,3 GW, farm fotowoltaicznych o mocy ponad 300MW, kilkudziesięciu stacji i linii elektroenergetycznych na każdym poziomie napięć, kilkunastu obiektów przemysłowych oraz w realizacji ponad 100 innych projektów na terenie Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Paweł Makaruk
Paweł Makaruk   
Zajmuje stanowisko Senior Origination Manager w Zespole Origination w Respect Energy, a także adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy jest odpowiedzialny za negocjowanie i zawieranie umów na zakup energii elektrycznej, planowanie operacji i działań zespołu, a także dbanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami.

Przed dołączeniem do Respect Energy, zdobywał doświadczenie w zespołach energetycznych w międzynarodowych renomowanych kancelariach prawnych, w szczególności zajmując się energetyką odnawialną, doradztwem przy realizacji projektów OZE, a także ich nabywaniem lub sprzedażą. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa energetycznego, a także kwestii finansowych, środowiskowych oraz nieruchomościowych związanych z rynkiem energii.

Wyróżnienia:

Rekomendowany w kategorii Energy and Natural Resources – Legal 500 EMEA 2022

Paweł Makaruk performer a great job. Flexibility in approach and good knowledge of the subject resulted in successful realization of the task” – The Legal 500 EMEA Energy and Natural Resources 2022