Prelegenci

Filar I

Droga do bezpieczeństwa i niezależności energetycznej

Moderator

Wojciech Jakóbik   

Wojciech Jakóbik jest analitykiem sektora energetycznego oraz wykładowcą Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest również współzałożycielem i redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl oraz członkiem redakcji kwartalnika Sprawy Międzynarodowe.

Michał Kurtyka

dr Michał Kurtyka   

Doktor nauk ekonomicznych, prezydent światowego szczytu COP24 i pierwszy polski minister klimatu, menedżer i ekonomista. Posiada wyjątkowe doświadczenie międzynarodowe. 27 kwietnia 2018 r. powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24 Światowej Konwencji ds. Zmian Klimatu UNFCCC. Od 2 grudnia 2018 r. przewodniczył negocjacjom podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, w ramach którego przyjęty został Katowicki Pakiet Klimatyczny (Katowice Rulebook), określający wytyczne do działania i operacjonalizacji Porozumienia paryskiego.

Inicjator trzech kluczowych deklaracji w Katowicach, w wyniku jednej z nich od COP24 pojęcie sprawiedliwej transformacji na stale zagościło w światowej polityce. W grudniu 2019 roku jako Przewodniczący konferencji ministerialnej Międzynarodowej Agencji Energii IEA doprowadził do przyjęcia po raz pierwszy od dziesięciu lat wspólnych konkluzji łączących podejście do bezpieczeństwa energetycznego z transformacją klimatyczną. W czerwcu 2021 Przewodniczący 42-iej sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO w Rzymie. We wrześniu 2021 roku wspólnie z Jennifer Granholm, Sekretarz ds. Energii USA gospodarz spotkania Transatlantyckiego Partnerstwa ds. Współpracy w zakresie Energii i Klimatu PTECC w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w zespole ministra Jana Kułakowskiego, odpowiedzialnego za prowadzenie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, gdzie prowadził zespół analityczny i odpowiadał bezpośrednio za obszar energetyki oraz transportu.

Pracował z polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami i innowacyjnymi start-up’ami. Jest współautorem koncepcji wdrożenia efektywnych zmian w przedsiębiorstwie, opisanej w publikacji „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania”, a także autorem książki „Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskiej elektroenergetyki w latach 1990–2009”. Był pomysłodawcą „Planu Rozwoju Elektromobilności”, opisanego po raz pierwszy jako koncepcja w książce, napisanej w latach 2013-2015 wspólnie z prof. Leszkiem Jesieniem, „New Electricity and New Cars”.

W latach 2016–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, w 2018 sekretarz stanu w tym samym resorcie, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym, prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi. W latach 2018–2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, w latach 2019–2020 minister klimatu, następnie do 2021 r. minister klimatu i środowiska.

Autor książki „Zwrot ku Sprawiedliwej Transformacji” napisanej na podstawie doświadczeń ministerialnych z międzynarodowych negocjacji.

Absolwent prestiżowej paryskiej École Polytechnique oraz stypendysta National Institute of Standards and Technologies pod Waszyngtonem w dziedzinie optyki kwantowej. W zakresie ekonomii międzynarodowej studiował na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zaś pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Warszawskim.

Wojciech Wrochna

Wojciech Wrochna   

LL.M., Partner Kochański & Partners, Szef Praktyki Energetyka, Infrastruktura i Środowisko

Wojciech specjalizuje się w prawie energetycznym, Prawie Europejskim oraz Europejskich Regulacjach Gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa konkurencji (w tym pomocy publicznej i regulacji sektorowej) oraz obsłudze inwestycji i transakcji podmiotów działających na rynkach regulowanych.

Posiada doświadczenie w pracy w instytucjach europejskich (w tym w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości oraz Parlamencie Europejskim), jak również w instytucjach rządowych (m.in. jako doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Wojciech wielokrotnie reprezentował Rząd RP przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz Komisją Europejską w sprawach dotyczących naruszenia przez Polskę zobowiązań wynikających z prawa UE.

Prowadził postępowania przed Komisją Europejską w temacie notyfikacji projektów pomocy publicznej, w tym projektów współfinansowanych w ramach funduszy UE oraz projektów M&A.

Jego doświadczenie w sektorze rynków regulowanych obejmuje szerokie doradztwo dla klientów w zakresie inwestycji i przeprowadzania transakcji, pozyskiwania finansowania (fundusze UE), m.in. doradztwo w zakresie realizacji inwestycji Terminalu LNG, kogeneracji, farm wiatrowych oraz sieci szerokopasmowych.

Wojciech jest wiodącym ekspertem w zakresie rewolucyjnych zmian na polskim rynku – wprowadzenia rynku zdolności wytwórczych. Jest również wykładowcą akademickim, autorem licznych artykułów z zakresu prawa UE i prawa energetycznego oraz współautorem komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Bando Maciej

Maciej Bando   

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej i podyplomowych studiów „Biznesu i Zarządzania”. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. „Człowiek Roku” EuroPower, „Bursztyn Polskiej Energetyki”, „Platynowy Megawat” – nagroda Towarowej Giełdy Energii. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał jako doradca, projekt manager, dyrektor departamentu oraz członek zarządu i rad nadzorczych.

Od dziesięcioleci związany z energetyką w podsektorze wytwarzania i dystrybucji. Od 2011 r. początkowo jako Wiceprezes, a następnie jako Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Po zakończeniu kadencji w połowie 2019 r. powrócił do działalności doradczej. Unikalnym doświadczeniem zdobytym w „Elektrowniach Szczytowo-Pompowych” S.A (obecnie PGE EO S.A), PGE Dystrybucja S.A., firmie projektowo-inżynieryjnej Systra S.A i jako regulator polskiego rynku energii dzieli się prowadząc szkolenia i kursy. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Programowej OZE Power.

Kornel Koronowski   

Kornel pracuje dla Statkraft – największego europejskiego producenta energii odnawialnej. Jest także członkiem honorowym Stowarzyszenia „Z energią o prawie”. Jego ambicją jest przyczynienie się do bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez przyspieszenie transformacji energetycznej Polski.

Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze energetyki i zasobów naturalnych. Wcześniej jako dyrektor ds. operacyjnych oddziału jednego z największych konglomeratów przemysłowych w Polsce, koordynował sprawy regulacyjne dla ponad 20 zakładów energochłonnych, handlował energią elektryczną, gazem ziemnym i certyfikatami. Tworzył strategie energetyczne dla firm z branży stalowej, metali nieżelaznych, motoryzacyjnej i chemicznej. 

Równolegle inwestuje w sektorze nieruchomości i jest założycielem kilku inicjatyw społecznych. Wyróżniony m.in. przez Goldman Sachs Foundation oraz Departament Stanu USA. Prelegent na wielu wydarzeniach, w tym organizowanego przez GMF Brussels Forum. Absolwent trzech kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także na Sciences Po Paris.

Jacek Misiejuk

Jacek Misiejuk   

Prezes Zarządu Enel X Polska Sp. z o.o. Od lat aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego rynku energii. Szczególnym obszarem jego kompetencji jest aktywnie działanie na rzecz uczestnictwa odbiorców w rynkach energii i usług systemowych oraz rozwoju źródeł odnawialnych. Ekspert Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Członek Eksperckiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze energetycznym, m.in. w STOEN SA, ABB, Alpiq Energy SE, Enel X. Brał udział w wielu projektach doradczych związanych z rozwojem rynku energii.

Bierze aktywny  udział w promowaniu i wdrażaniu w Polsce usług Demand Side Response od 2013 roku, od 2017 roku kieruje działalnością w Polsce Enel X, spółki globalnej grupy energetycznej Enel, największego w Polsce i na świecie agregatora DSR (usług redukcji zapotrzebowania przy deficytach mocy).

Piotr Ostaszewski

Piotr Ostaszewski   

Pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Ekovoltis (e²V), należącej do grupy kapitałowej Michała Sołowowa MS Galleon GmbH, do której dołączył po tym jak zdobył wieloletnie doświadczenie w Respect Energy czy w Energii dla Firm.

Manager od 20 lat zarządzający przedsiębiorstwami realizując wiele innowacyjnych projektów. Wierzy, że przyszłość należy do energii odnawialnej i to ona jest wspólnym mianownikiem jego ostatnich przedsięwzięć, dlatego dziś razem z zespołem Ekovoltis (e2V) chce wpłynąć na upowszechnienie OZE, by nasza planeta stała się czystym i bezpiecznym miejscem do życia dla kolejnych pokoleń.

Proces inwestycyjny dla oze w świetle aktualnych wyzwań prawnych

Oskar Waluśkiewicz

Moderator

Oskar Waluśkiewicz   

DLA Piper

Oskar Waluśkiewicz ma ponad 17-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energetycznego w zakresie transakcji, projektów inwestycyjnych i kwestii regulacyjnych, zarówno przy dużych, złożonych projektach, jak i w codziennej działalności operacyjnej.

Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących kluczowych regulacji rynku energetycznego, wspierając różne organizacje tego sektora, a także pełnił funkcję arbitra w sporach energetycznych dotyczących projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Oskar od ponad 12 lat jest rekomendowany przez prestiżowe rankingi prawnicze, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 i IFLR 1000, jako jeden z wiodących prawników w dziedzinie energetyki w Polsce, ciesząc się szczególną renomą w sektorze odnawialnych źródeł energii. 

Małgorzata Banasik

Małgorzata Banasik   

Banasik Woźniak i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 

Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem obsługi prawnej największych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, ciepłowniczym i gazowniczym. Wspierała też firmy sektora chemicznego, nowych technologii, informatycznego i telekomunikacyjnego. Uczestniczy w międzynarodowych projektach energetycznych i infrastrukturalnych.

Kompetentnie angażuje się w procesy legislacyjne, w tym w implementację przepisów unijnych w Polsce.

Współtworzyła wolny rynek i giełdę gazu. Reprezentuje spółki prawa energetycznego przed Prezesem URE. Współtworzy dokumenty regulujące bieżącą działalność przedsiębiorstw energetycznych, w tym z zakresu usług regazyfikacji LNG w terminalu w Świnoujściu, wykorzystując doświadczenie i wiedzę techniczną. Wspiera Klientów w zakresie transakcji kapitałowych, fuzji i przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Obecnie zaangażowana jest w tworzenie nowych możliwości inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w tym PPP instytucjonalnego. Mocna pozycja i aktywność na rynku prawniczym oparte są na doświadczeniu w obsłudze korporacyjnej spółek giełdowych oraz spółek Skarbu Państwa, wieloletnim doświadczeniu w zakresie procesów inwestycyjnych, budowlanych i infrastrukturalnych. Uczestniczyła w wielu projektach wdrożeniowych w sektorze informatycznym, w tym systemów SAP, także na rzecz firm telekomunikacyjnych. Prowadzi szkolenia i aktywnie uczestniczy w konferencjach związanych z rynkiem gazu, sektorem ciepłowniczym i gospodarki odpadami (WtE). 
W latach 2019-2021 została rekomendowana w rankingu THE LEGAL500 EMEA – Energy and natural resources. 

Piotr Kolasa

Piotr Kolasa   

Kancelaria Prawca Polowiec i Wspólnicy

Partner Kancelarii Polowiec i Wspólnicy. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych z sektora energetycznego.

Doświadczenie zdobywał przy realizacji procesów budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Polski – pomoc prawna obejmująca negocjacje umów, wsparcie w wyborze lokalizacji oraz jej pozyskaniu, decyzje dotyczące środowiska i pozwolenia na budowę dotyczące około 40 projektów o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 1000 MW.

Obecnie doradza największym podmiot z branży energetycznej w tym odbiorcom przemysłowym. Doradza przy nabywaniu i sprzedaży dużych projektów OZE, w tym farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej. Ponadto zajmuje się doradztwem dla branży paliwowej. 

Reprezentuje klientów w postępowaniach o udzielenie koncesji przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. 

Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego oraz doradca przy procesach legislacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. 

Obsługę prawną świadczy również dla międzynarodowych grup kapitałowych. 

Magdalena Krawczyk

dr Magdalena Krawczyk   

Kubas Kos Gałkowski 

Doktor nauk prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, adwokat, utytułowana w konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022.

Autorka koncepcji ochrony sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w modelu procesowym, jej monografia pt. „Ochrona prawna procesów biznesowych w prawie własności intelektualnej” ukaże się w 2023 roku nakładem wydawnictwa C.H.Beck.

Ekspert Praktyki Energy & Natural Resources Kancelarii Kubas Kos Gałkowski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z szeroko pojętej branży energetycznej, oferując wsparcie prawne dla projektów innowacyjnych oraz procesów inwestycyjnych związanych z transformacją energetyczną. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego, korporacyjnego i kontraktowego, a także prowadzenia negocjacji oraz sporów sądowych. Nadto, świadczy usługi doradztwa prawnego dla podmiotów zagranicznych, specjalizując się w transgranicznych sporach gospodarczych.   

Dwukrotna stypendystka konkursu dla młodych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową, laureatka Konkursu Arbitrażowego Lewiatan. Absolwentka studiów doktoranckich oraz The International Business and Trade Law Program organizowanego we współpracy z The Catholic University of America w Waszyngtonie. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów w prasie specjalistycznej, publicystka prawnicza. 

Aleksandra Lulewicz

Aleksandra Lulewicz   

P&Q

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 
Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej.  

Szerokie doświadczenie zdobywała świadcząc obsługę prawną przedsiębiorstw wielu branż, odpowiadając za wsparcie prawne przy realizacji procesów korporacyjnych i handlowych oraz doradzając w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Obecnie w P&Q sp. z o.o. udziela kompleksowego wsparcia prawnego realizacji projektów OZE. W swoim działaniu kieruje się chęcią niesienia wsparcia z poszanowaniem reguł biznesowych i prawnych, udziela wsparcia prawnego pro bono osobom potrzebującym.

Finansowanie inwestycji oze

Agnieszka Nowakowska

Moderatorka

Agnieszka Nowakowska   

Senior Origination Manager w Respect Energy.

Absolwentka kierunku Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie na Politechnice Bydgoskiej. Swoją podróż z energią odnawialną rozpoczęła w biurze doradcy technicznego w międzynarodowej firmie Forte Renewables, gdzie doradzała przy opracowywaniu raportów TDD dla deweloperów, inwestorów i banków, odpowiadając jednocześnie za rozwój firmy na rynku polskim oraz rynkach wschodnich. Na przestrzeni kariery zawodowej aktywnie związana także z firmami Skanska, Strabag i Fort Polska. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w Polsce oraz zagranicą. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej brała aktywny udział w projektach OZE o łącznej mocy 12 GW.

Paweł Sobolak

Paweł Sobolak   

Współzałożyciel oraz główny doradca w Assetin Sp. z o.o.

Wierzy, że kluczem do sukcesu projektu jest wiedza i partnerstwo. Jest doświadczonym doradcą i angażuje się w każdy realizowany projekt. W trudnych sytuacjach znajduje pragmatyczne rozwiązania.

Z przyjemnością dzieli się wiedzą. Jego artykuły pojawiły się na takich portalach jak gramwzielone.pl i globenergia.pl. Występuje jako prelegent podczas konferencji i szkoleń w tematyce inwestycji OZE.

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, obejmujące doradztwo transakcyjne (M&A) oraz doradztwo i pośrednictwo OZE. Doradzał w transakcjach kapitałowych obejmujących grupy podmiotów o skonsolidowanych przychodach przekraczających 1 miliard PLN.

Portfolia deweloperów, którzy zaufali mu dotychczas przekraczają 400 MW mocy w projektach farm fotowoltaicznych na różnym etapie rozwoju oraz 600 hektarów gruntów przeznaczonych na rozwój kolejnych projektów.

Bartłomiej Czuba

Bartłomiej Czuba   

Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine w mBank. Przez ostatnie 5 lat zaangażowany w finansowanie projektów energetyki odnawialnej realizowanych w Polsce przez inwestorów krajowych i zagranicznych. Posiada 20 lat doświadczenia w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, swoją działalność skupia na project finance, finansowanie akwizycji i wykupów lewarowanych, finansowanie Mezzanine i nieruchomości komercyjnej

Adam Kościelniak

Adam Kościelniak   

Adam Kościelniak jest jednym z najbardziej doświadczonych doradców finansowych i transakcyjnych w Polsce zajmujących się obszarem energetyki odnawialnej. Adam jest Właścicielem i Partnerem Zarządzającym A-RES Group. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie profesjonalnym, które zdobył w międzynarodowych firmach EY oraz PwC. Adam wspierał klientów w obszarach transakcji M&A, pozyskiwania finansowania bankowego, wycenach przedsiębiorstw oraz budowy modeli finansowych. 

Ostatnio pełnił funkcję Wicedyrektora w PwC, w zespole specjalizującym się w Inwestycjach w Energetyce Odnawialnej i Infrastrukturze. Doradzał przy transakcjach pozyskania finansowania oraz kupna/sprzedaży farm fotowoltaicznych i wiatrowych na kwotę ponad 4 mld zł oraz o łącznej mocy ponad 1 GW. Zakres terytorialny doradztwa był skupiony nie tylko na Polsce, ale również projektach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej

Obecnie Adam jest doktorantem University of International Business and Economics w Pekinie (ChRL) na kierunku finanse. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie kończy uzyskiwać międzynarodowe certyfikaty finansowe oraz inwestycyjne: ACCA i CFA ESG Investing.

Adam bierze aktywny udział, w tym jako jako prelegent, w eventach związanych z branżą energetyczną, infrastrukturą oraz inwestycjami. Od 2011 r. jest także aktywnym inwestorem giełdowym.

Magdalena Porzeżyńska

dr Magdalena Porzeżyńska   

Radczyni prawna, współkieruje praktyką środków unijnych i pomocy publicznej w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Europejskiego. Jest również członkinią zespołu badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności działającego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Specjalizuje się w prawie pomocy publicznej i funduszy unijnych, prawie ochrony środowiska oraz prawie energetycznym, w szczególności w zagadnieniach związanych z projektami OZE. Jest autorką szeregu opinii prawnych i ekspertyz w przedmiocie zgodności warunków realizacji projektów z prawem UE, zwłaszcza w obszarze unijnego prawa pomocy publicznej i finduszy unijnych. Autorka pierwszej na rynku monografii kompleksowo poświęconej problematyce pomocy publicznej przyznawanej wytwórcom OZE oraz współautorka komentarza do ustawy o odnawialnych źródłach energii i prawa energetycznego. 

Uczestniczyła w szeregu transakcji dotyczących nabycia lub sprzedaży projektów z sektora energii, w tym w badaniach due diligence projektów oraz spółek energetycznych na potrzeby uzyskania finansowania lub w związku z transakcjami M&A. Doradza również przedsiębiorcom z branży energetycznej w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.  

Laureatka IX edycji konkursu „Rising Stars – Liderzy Jutra” organizowanego przez Wolters Kluwer Polska (2020).  

Tomasz Wiśniewski   

Prezes Pracowni Finansowej – jednej z największych firm umożliwiających inwestowanie grupowe w Polsce. Certyfikowany doradca finansowy z międzynarodowym certyfikatem EFG@ – European Financial Guide. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w inwestowaniu. Od wielu lat bierze udział w tworzeniu strategii inwestycyjnej projektów grupowych dla przedsiębiorców, uwzględniając w nich ocenę ryzyka oraz optymalną wysokość stopy zwrotu z inwestycji.

W Pracowni Finansowej odpowiada za wszelkie działania związane z tworzeniem oraz realizacją strategii pozyskiwania kapitału dla projektów inwestycyjnych oraz zarządzaniem relacjami inwestorskimi.

Komunikacja społeczna jako element procesu inwestycyjnego w oze

Dariusz Kryczka

Moderator

Dariusz Kryczka   
Manager w EY Law, lider Centrum Kompetencyjnego Europejskiego Zielonego Ładu. Dariusz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z branżą energetyczną oraz Oil & Gas, w tym projektów międzynarodowych, strategicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz nowych technologii. Specjalizuje się również w stosunkach międzynarodowych, komunikacji korporacyjnej, regulacjach, koordynacji projektów, społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG i organizacjach pozarządowych (NGO).

Obecnie pełni funkcję Eksperta ds. energii i klimatu w United Nations Global Compact Network Poland. Jest zaangażowany głównie w zarządzanie projektami poświęconymi wodorowi, efektywności energetycznej, zrównoważonym finansom i ESG. Jest autorem raportów legislacyjnych dotyczących reformy systemu białych certyfikatów, prawa wodorowego, zielonych finansów, systemu ochrony powietrza i reformy energetyki wiatrowej na lądzie. W ramach pracy dla UNGC zajmuje się również przygotowaniem spotkań z kluczowymi partnerami/interesariuszami oraz wydarzeń związanych z obszarem energetyki. Przewodzi również pracom grup roboczych. Odpowiada także za współpracę z Komisją Europejską w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji energetycznej.

Dariusz Kryczka jest absolwentem Prawa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbył roczne stypendium LLP/Erasmus na Uniwersytecie Florenckim. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu europejskiego obrotu energią w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademię Młodych Dyplomatów w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Posiada certyfikaty AgilePM® Foundation, TenStep Project Management (TSPM™), Prince 2 Practitioner oraz Prince 2 Foundation.

Jacek Miciński

Jacek Miciński   

Właściciel i prezes zarządu Forward PR, praktyk public relations od 2005 r. Ceniony ekspert w obszarze komunikacji korporacyjnej i konsultacji społecznych. Specjalizuje się w doradztwie firmom z sektora energetycznego i budownictwa infrastrukturalnego.

Wspiera klientów w realizacji wielkoskalowych, trudnych społecznie inwestycji takich jak linie elektroenergetyczne, gazociągi, ropociągi, drogi ekspresowe, farmy wiatrowe czy instalacje termicznego przetwarzania odpadów. Doradza organizacjom w warunkach zagrożenia reputacji i konfliktu. Prowadzi zajęcia z komunikacji i public relations na Uniwersytecie SWPS oraz Politechnice Gdańskiej. 

Urszula Rutkowska

Urszula Rutkowska   

P&Q

W branży energetycznej pracuje od 4 lat.

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej. Ścieżkę kariery zawodowej rozpoczęła od stanowiska Asystenta u Obszarze Doradztwa. Obecnie piastuje stanowisko Zastępcy Szefa Doradztwa w P&Q sp. z o.o.

Pracuje przy rozwijaniu wielkoskalowych projektów farm fotowoltaicznych, linii elektroenergetycznych średnich, wysokich i najwyższych napięć oraz stacji elektroenergetycznych. Wpiera klienta na każdym etapie rozwoju projektu, począwszy od wstępnych analiz urbanistycznych i technicznych, poprzez pełen development, a wreszcie uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, a także w trakcie realizacji.

Holger Gallas

Holger Gallas  

Członek Zarządu spółki Sevivon należącej do działającej na skalę międzynarodową niemieckiej grupy PNE AG. Od ponad 12 lat w branży OZE. Odpowiedzialny za rozwój i budowę farm wiatrowych o mocy ok. 200 MW, w tym jednej z największych w Polsce – farmy wiatrowej Jasna o mocy 132 MW. Od kilku lat regularnie wykłada na Politechnice Gdańskiej na studiach podyplomowych Morska Energetyka Wiatrowa.

Przygotowując i realizując inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne korzysta ze swoich bogatych doświadczeń i najlepszych praktyk firmy w zakresie technicznego przygotowania projektów, odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz komunikacji z lokalną społecznością.

Jampolska Aleksandra

Aleksandra Jampolska   

Stakeholder Manager w Ocean Winds, z doświadczeniem w zakresie public affairs, CSR, komunikacji społecznej oraz korporacyjnej. Od ponad 15 lat związana z branżą energetyczną (offshore wind, PV) oraz oil&gas (LNG). Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania w przemyśle naftowo-gazowniczym na AGH w Krakowie.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Marta Wierzbowska-Kujda

Moderatorka

Marta Wierzbowska-Kujda   
Jedna z pierwszych w Polsce dziennikarek klimatycznych, redaktor naczelna branżowego dziennika internetowego Teraz Środowisko. Przygląda się różnym wątkom zielonej transformacji, szukając powiązań między branżą komunalną, energetyczną a działaniami odpowiedzialnego biznesu.

Środowisko postrzega jako system naczyń połączonych. Wykształcenie tematyczne zdobyła w czasie Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz pod okiem redakcji francuskiego dziennika Actu-Environnement. W dyskusjach ceni utylitarność i budowanie wartości dla odbiorcy. Podobnie postrzega rolę artykułów, których tworzenie traktuje nie tylko jako pracę, ale i pasję.

Ciulkin Justyna

Justyna Ciulkin   

Baltic Power

Radca prawny od 2008 r. Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Specjalizuje się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, zwłaszcza OZE.

Od ponad 10 lat współpracuje z podmiotami realizującymi inwestycje w ramach sektora OZE – wcześniej spółką realizującą inwestycje OZE (farmy wiatrowe na lądzie, fotowoltaiczne), kierując pracami działu prawnego oraz zarządzają realizacją kontraktów inwestycyjnych prowadzonych przez spółkę. Od ponad roku jest prawnikiem wiodącym (workstream leader – legal) w Baltic Power spółce realizującej projekt budowy morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN i Northland Power na Bałtyku, doradzając działowi pozwoleń, uczestnicząc w negocjacjach kontraktów i koordynując inne działania w ramach obsługi prawnej projektu.

Piotr Tomczyk

Piotr Tomczyk   

Członek Zarządu ENPROM, Dyrektor Przygotowania Inwestycji i Marketingu. Odpowiada za proces ofertowania i pozyskiwania nowych kontraktów, a przede wszystkim współtworzy rozwiązania zapewniające skuteczność prowadzenia i realizacji projektów. Dba, by inwestycje klientów ENPROMu były realizowane efektywnie, bezpiecznie i przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Od 2004 roku pracuje w branży budownictwa elektroenergetycznego. Praktyczne doświadczenia zdobywał w roli kierownika robót budowlanych na takich projektach inwestycyjnych jak budowa mostu energetycznego Ełk – granica RP czy przebudowy kolizji linii energetycznych przy węzłach autostradowych.

Tadeusz Widuch

Tadeusz Widuch

Dyrektor projektu, TAURON Nowe Technologie

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branżach: energetycznej, finansowej i górniczej.

Zaangażowany w opracowywanie strategii biznesowych oraz wdrażanie i zarządzania kluczowymi projektami. W Grupie TAURON odpowiedzialny za koncepcję rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz projekty z zakresu konwersji energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla na użyteczne formy energii.

Członek wielu Rad Nadzorczych i Komitetów w przedsiębiorstwach z zakresu górnictwa
i energetyki.

Michał Kaczerowski

Michał Kaczerowski   

Założyciel oraz CEO Ambiens. Od 2008 wspiera największe projekty OZE w kraju i aktywnie uczestniczy w rozwoju sektora. Konsultant i menedżer w ponad 100 lądowych farmach wiatrowych oraz 13 projektach offshore na Bałtyku.

Specjalista zarządzania projektami i developmentu, rozumiejący istotę kwestii środowiskowych i społecznych. 

Posiada bogate doświadczenia w zakresie strategii, realizacji oraz audytu permittingu. Zarządzający ponad 50 ocenami oddziaływania projektów energetycznych na środowisko zakończonych sukcesem. Lider obszaru przy due diligence ponad 50 portfolio OZE, zarówno w procesach M&A, partnerowania krajowych koncernów z międzynarodowymi korporacjami oraz finansowania farm wiatrowych.

Autor aplikacji o wydanie decyzji lokalizacyjnych morskich farm wiatrowych (PSZW) dla wszystkich nowo otwartych akwenów. Prywatnie żeglarz, który obiecał synowi rodzinny rejs na oglądanie wiatraków na polskich wodach Bałtyku.

Rogaska Wiktoria

Wiktoria Rogaska   

Adwokat na stanowisku Local Partner w Zespole Energetyki Odnawialnej DWF. Doradza inwestorom w zakresie odnawialnych źródeł energii, w szczególności lądowej energetyki wiatrowej, morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, w całym procesie inwestycyjnym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących kwestii środowiskowych, umów, procesu uzyskiwania pozwoleń, kwestii regulacyjnych, jak również kwestii planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jest zaangażowana w proces wspierania głównych inwestorów w rozwoju morskich projektów wiatrowych typu greenfield od 2020 roku. Doradzała również w transakcjach M&A kilku rozwijanych morskich projektów wiatrowych w Polsce, w tym w zakresie prawnego i regulacyjnego due diligence. Regularnie doradza i współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz Polskim Stowarzyszeniem Fotowoltaiki w zakresie regulacji prawnych dotyczących sektora OZE. Jest nominowana w międzynarodowych rankingach takich jak Chambers Europe (Up and Coming) oraz Legal500. 

Filar II

Możliwości zabezpieczenia cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw

Arkadiusz Somnicki

Moderator

Arkadiusz Somnicki   
Wiceprezes i współzałożyciel firmy Enfree, świadczącej usługi profesjonalnego doradztwa energetycznego. Ekspert rynku energii elektrycznej. Na co dzień wspiera największych odbiorców energii w realizacji procesów zakupowych i wdrażaniu strategii zakupowych dla energii elektrycznej.

W praktyce zawodowej zorientowany na opracowywanie kompleksowych rozwiązań nakierowanych na poprawę efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw oraz promocję proekologicznych rozwiązań handlowych i technicznych. Wcześniej na stanowisku Dyrektora Departamentu Polityki Cenowej w Energa-Obrót SA, gdzie przez ponad 10 lat odpowiadał za przygotowywanie ofert cenowych dla odbiorców B2B, wprowadzał nowe rozwiązania stosowane w rozliczeniach z klientami, jak również rozwijał obszary analityczne spółki sprzedażowej. Z wykształcenia mgr inż. Elektrotechniki Politechniki Gdańskiej. Absolwent dodatkowych studiów i specjalizacji w obszarze ekonomii i zarządzania, w tym Executive MBA.

Wojciech Skwarcewicz

Wojciech Skwarcewicz   

Commercial Sales Manager – SolarEdge Technologies

MBA ENERGETYKA – Collegium Humanum (w trakcie)

MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna – Politechnika Śląska (w trakcie)

Od 1995 roku nieprzerwanie pracował w branży inwestycyjnej związanej z logistyką magazynową, transportem wewnętrznym a także budową stacji ładowania baterii startowych i trakcyjnych. Pełnił rolę doradczą w zakresie inwestycji wewnątrzmagazynowych i logistycznych. Pracując w Spółce Giełdowej Wandalex (obecnie WDX) opracowywał projekty logistyczne szyte na miarę danego magazynu i produkcji, które były realizowanej w ramach projektu „Pracujący Magazyn”. Z branżą fotowoltaiczną związał się w roku 2019 pracując dla Tauron Sprzedaż, skąd w roku 2021 przeszedł do SOLAREDGE TECHNOLOGIES (POLAND) Zawsze zainteresowany najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Prywatnie uwielbia turystykę górską.

Piotr Ostaszewski

Piotr Ostaszewski   

Pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Ekovoltis (e²V), należącej do grupy kapitałowej Michała Sołowowa MS Galleon GmbH, do której dołączył po tym jak zdobył wieloletnie doświadczenie w Respect Energy czy w Energii dla Firm.

Manager od 20 lat zarządzający przedsiębiorstwami realizując wiele innowacyjnych projektów. Wierzy, że przyszłość należy do energii odnawialnej i to ona jest wspólnym mianownikiem jego ostatnich przedsięwzięć, dlatego dziś razem z zespołem Ekovoltis (e2V) chce wpłynąć na upowszechnienie OZE, by nasza planeta stała się czystym i bezpiecznym miejscem do życia dla kolejnych pokoleń.

Marcin Karykowski

Marcin Karykowski   

Dyrektor ds. instalacji OZE dla przemysłu w ONDE S.A. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i projektami dla instytucji finansowych, doradczych oraz inwestycyjnych. Od 2009 roku ściśle związany z energetyką oraz przemysłem energochłonnym.

Ukończył Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu finansów, prawa energetycznego, efektywności energetycznej, Europejskiego sytemu Handlu Emisjami (EU ETS), obrotu energią i gazem oraz prawami majątkowymi (TGE). Pasjonat odnawialnych źródeł energii. 

Kamil Kondracki   

ELEKTRIX

Menedżer i konsultant od kilkunastu lat związany głównie z sektorem energetycznym, realizujący projekty inwestycyjne w Polsce, na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Licencjonowany doradca inwestycyjny, makler papierów wartościowych i giełd towarowych. Specjalista w obszarze funkcjonowania rynków hurtowych energii elektrycznej, zarządzania portfelem energii elektrycznej oraz prognozowania makroekonomicznego.

Justyna Mirek

Justyna Mirek   

Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej w ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. – odpowiada za rozwój projektów dekarbonizacji przemysłu oraz energetyki, zarządzany przez nią zespół zajmuje się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem strategii dekarbonizacyjnych przedsiębiorstw, wraz z działaniami towarzyszącymi w zakresie kalkulacji i raportowania śladu węglowego, kompleksowego przygotowania inwestycji dekarbonizacyjnych, obejmującego opracowanie rozwiązań technicznych wraz z budową aktywnych modeli numerycznych i ekonomicznych, opracowaniem studium wykonalności, dokumentacji inwestycyjnej, audytów i wniosków o dofinansowanie, z uwzględnieniem możliwości modelu współpracy w formule outsourcingowej „Energia jako usługa”.

Zespół jej aktywnie wspiera również potencjalnych Inwestorów w przygotowaniu inwestycji związanych z budową obiektów energetyki jądrowej, głównie w zakresie analiz lokalizacyjnych dla terenów planowanych pod budowę elektrowni jądrowych, w tym w technologii SMR i MMR.

Członek Rady Politechniki Częstochowskiej.

W latach 2008-2020 związana była z RAFAKO S.A. dla którego tworzyła od podstaw wielobranżowe biura projektowe energetyki zawodowej – Rafako Engineering oraz Energotechnika Engineering – w których pełniła funkcje prezesa zarządu.

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunkach: Executive MBA, Zarządzanie projektami oraz Zarządzanie rozwojem w biznesie.

Zielona energia sposobem na optymalizacje biznesowe

Łukasz Jankowski

Moderator

Łukasz Jankowski   

Head of Origination w Respect Energy. Radca prawny z piętnastoletnim doświadczeniem w doradztwie dla sektora energetycznego. Był partnerem w DLA Piper oraz Eversheds Sutherland, gdzie kierował praktykami prawa energetycznego oraz szefem obsługi prawnej RWE w Polsce (obecnie Eon).

Doradzał przy projektach dla spółek obrotu, operatorów systemów oraz wytwórców energii elektrycznej. Prowadził sprawy regulacyjne we wszystkich instancjach, od postępowań administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po reprezentację spółek energetycznych przed Sądem Najwyższym. Pracował dla wiodących spółek sektora, w tym w projektach dotyczących regulacji europejskich, takich jak REMIT, MiFID II, EMiR, MAD i MAR. Od 2016 roku nieprzerwanie jest rekomendowanym prawnikiem przez ranking The Legal 500 EMEA w dziedzinie „Energetyka i Zasoby Naturalne”. W ostatnich latach uczestniczył w projektach OZE o łącznej mocy ponad 12GW.

Od lat współtworzy kluczowe komentarze do Prawa energetycznego i innych ustaw sektorowych:

„Odnawialne źródła energii. Rynek mocy. Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych. Promowanie energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz w morskich farmach wiatrowych. Tom II. Komentarz” C.H. Beck (2023);

„Prawo energetyczne. Efektywność energetyczna Tom I. Komentarz „C.H. Beck (2022);

„Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz” C.H. Beck (2019) oraz

„Prawo energetyczne. Komentarz” C.H. Beck (2017)

dr Marcin Drewek

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ekspert w zakresie prawa prywatnego, w tym zwłaszcza prawa umów, energii odnawialnej, obrotu nieruchomościami, odszkodowawczego oraz konsumenckiego.

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa prywantego. 

Członek honorowy Stowarzyszenia „Z energią o prawie”, Opiekun naukowy Studenckiego Kołą Naukowego Prawa Energetycznego on/off, opiekun pomocniczych Uniwersyteckiej Poradnii Prawnej. 

Autor opinii i analiz prawnych na rzecz sądów, kancelarii prawnych, przedsiębiorców oraz NGO (stowarzyszeń oraz fundacji). Prowadzący w zakresie prelekcji, warsztatów i szkoleń. 

Daniel Raczkiewicz   
Rozpoczynał działalność na rynku energii w latach 2007-2009 jako główny specjalista w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie) był odpowiedzialny za strategię w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach projektu opracował koncepcję rozwoju rynku OZE na potrzeby elektrowni. W latach 2009-2011 Dyrektor Biura Obrotu Energią w jednej z pierwszych prywatnych spółek obrotu, odpowiedzialny za obsługę klientów TPA, strategię funkcjonowania biura obrotu na rynkach hurtowych, a w szczególności na rynkach giełdowych i OTC.

W latach 2013 -2017 współtworzył start-up, spółkę obrotu IEN Energy, jako Prezes Zarządu, opracował i wdrożył innowacyjne produkty dotychczas niespotykane w obrocie energią elektryczną tj. wirtualny magazyn energii, auto konsumpcję energii wytworzonej na potrzeby innych PPE, wirtualną elektrownię, bilansowanie obiektowych instalacji PV oraz obsługę umów PPA. Doświadczenia te są fundamentem funkcjonowania tworzących się klastrów energii na płaszczyźnie obrotu. Opracował 15 strategii dla klastrów energii, w tym 11 certyfikowanych przez Ministerstwo Energii.  

Aktualnie jako ekspert specjalizuje się w problematyce transformacji rynku energii w Polsce w oparciu o lokalne wspólnoty energetyczne, mikrosystemy energetyczne, klastry energii i spółdzielnie energetyczne.  

Ekspert rynku energii, doskonale znający zasady funkcjonowania rynku energii, który aktywnie wspiera wytwórców OZE w zakresie doboru optymalnych modeli sprzedaży energii, wspiera również rozwój innowacyjnych rozwiązań IT dedykowanych energetyce. Jako doradca był uczestnikiem projektu organizacji biura obrotu energią elektryczną dla spółek GK PKN ORLEN w zakresie w zakresie opracowania architektury i funkcjonalności systemu IT do obrotu energią elektryczną. 

Opracował biznesplany organizacji przedsięwzięć polegających na organizacji spółek obrotu energią elektryczną oraz spółek dystrybucji energii elektrycznej.  

Aktywnie współpracuje z organizacjami parlamentarnymi i rządowymi. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej, prelegent licznych konferencji i szkoleń, przewód doktorski Wydz. Elektryczny Politechniki Warszawskiej 

Tadeusz Zieliński

Tadeusz Zieliński   

Radca prawny w ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o., odpowiedzialny za wsparcie prawne w zakresie wymogów regulacyjno-prawnych odnoszących się do bieżącej działalności spółki, opracowania i rozwoju modeli umów Corporate PPA, a także realizacji akwizycji projektów OZE.

Wcześniej jako radca prawny w TAURON Polska Energia S.A. był zaangażowany przede wszystkim w prace związane z przystąpieniem i udziałem spółek grupy w rynku mocy, jak również świadczył pomoc prawną dotyczącą rynku energii elektrycznej, a także pomocy publicznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, stypendysta programu LLP Erasmus na Uniwersytecie w Nantes, absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia z zakresu prawa francuskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie, a także studiów podyplomowych Akademia Energetyki prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową. 

Autor publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego oraz omawiających aspekty regulacyjne umów Corporate PPA. 

Katarzyna Suchcicka

Katarzyna Suchcicka   

Dyrektor Generalny OX2 Sp. z o.o.

Od 15 lat związana z energetyką, a konkretniej z odnawialnymi źródłami energii. Absolwentka studiów inżynieryjnych za granicą i ekonomicznych w kraju. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów. Aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji energetycznej.

Maciej Górski

Maciej Górski   

Country Head Poland Photon Energy Group

Maciej jest doświadczonym członkiem kadry kierowniczej wyższego szczebla i ekspertem w dziedzinie energii odnawialnej, posiadającym bogate doświadczenie w zarządzaniu finansowym i strategicznym. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie energii odnawialnej, rynków kapitałowych, transakcji M&A oraz zarządzania projektami.

Od 2020 roku Maciej pełni funkcję dyrektora zarządzającego Photon Energy w Polsce, nadzorując wszystkie linie biznesowe, w tym rozwój projektów (projekty na skalę przemysłową), usługi techniczne i konserwacyjne oraz rozwiązania fotowoltaiczne dla klientów biznesowych. Na początku swojej kariery zawodowej Maciej pracował w zespole energetycznym PwC (PricewaterhouseCoopers), a także pełnił funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. oraz członka Zarządu ENEA S.A. Maciej posiada również bogate doświadczenie inwestycyjne i w zakresie budowania wartości, zdobyte w renomowanych lokalnych i międzynarodowych firmach Private Equity, takich jak EQT, Oresa Ventures, Equitin i Capital Partners S.A. Posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Natalia Plaskiewicz

Natalia Plaskiewicz   

Jako Regulatory Affairs Manager w Better Energy odpowiada za doradztwo w obszarze rozwiązań regulacyjnych i prawnych mających wpływ na bieżącą działalność spółki w Polsce. Od 2015 r. na swojej drodze zawodowej zajmowała się przede wszystkim doradztwem regulacyjnym w sektorze energii. Zanim dołączyła do Better Energy, zdobyła szerokie doświadczenie branżowe w kancelariach prawnych w kraju i za granicą oraz w organizacjach takich jak Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) oraz Eurelectric.

BONUS – indywidualna prezentacja

Waven: beyond the limits - rozwiązania dla wydajnego zasilania urządzeń IoT

Kamil Ciszak

Kamil Ciszak   

Chief Engineer w firmie Waven.

Specjalista mikrooptoelektronik, odpowiedzialny za stworzenie wielu innowacyjnych rozwiązań i wdrożeń z dziedziny inteligentnych systemów oświetleniowych i ultrawydajnych przetwornic napięcia.

Usługi zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego

Moderatorka

Izabela Żylińska   

Smart-Grids.pl

Magister inżynier robotyki. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek Automatyka i Robotyka oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce.

Posiada ponad 15 lat doświadczenia na rynku wydawniczym jako m.in. pomysłodawczyni, wydawca i redaktor naczelna branżowych czasopism i portali. Organizatorka wydarzeń branżowych, w tym cyklu Konferencja „Inteligentna Energetyka”. Z branżą energetyczną związana od ponad 10 lat. W 2021 r. nominowana do nagrody „Energia Kobiet” przez kapitułę pierwszej edycji konkursu „Kobiety Energetyki 2021”.

Od grudnia 2013 r. do sierpnia 2020 r. działała jako Reprezentantka KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W tym przez 6 lat była członkiem Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej nr 1 ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności przy PKN. Członek–Założyciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (2015–2016), a także Członek–Uczestnik Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie (2015–2018).

Dariusz Stańczak   

Od ponad 10 lat zaangażowany w poprawę efektywności energetycznej Orange Polska, obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji CO2. Obecnie pełni funkcję kierownika Wydziału Efektywności Energetycznej.  Odpowiedzialny za budżet energii elektrycznej na potrzeby własne (+500 GWh).

Lider Energy Optimization Program skupiającego dziesiątki inicjatyw obniżających zużycie i koszty energii elektrycznej. Zaangażowany w zakupy zielonej energii w formule PPA. Odpowiedzialny za strategię wykorzystania danych dostępnych w firmie do poprawy efektywności i obniżenia kosztów energii.

Szymon Witoszek   

Dyrektor działu utrzymania i eksploatacji w firmie ONDE S.A.

Z branżą OZE związany od ponad 10 lat, koordynator procesów BiR w zakresie techniki półprzewodnikowej i energoelektroniki. Wcześniej dyrektor techniczny wydziału Digital Power w Huawei Technologies CEE&Nordic, specjalista z zakresu fotowoltaicznych urządzeń przekształtnikowych.

Z wykształcenia optoelektronik – technolog, absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Arkadiusz Musielewicz

Arkadiusz Musielewicz   

Ekonomista ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Był wielokrotnie angażowany w projekty związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą górnictwa węgla kamiennego oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Współzałożyciel i partner w firmie Ecological Projects Poland Sp. z o.o.

Kieruje zespołem inwestycyjnym w projektach energetycznych i ochrony środowiska. Ekspert w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz poprawy elastyczności sieci przesyłowej. Jako członek Asia-Pacyfic CEO Assotiation Wordlwide uczestnik wielu spotkań i rozmów dwustronnych z zarządami firm z listy FORTUNE 500.

Piotr Apollo   

TAURON Nowe Technologie

Menedżer, audytor i ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MBA) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmami w obszarze strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych, finansów, handlu oraz logistyki. Odpowiedzialny za koordynację dużych projektów marketingowych oraz biznesowych.

Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Aktywny uczestnik konferencji oraz spotkań przedstawicieli branży energetycznej. Bacznie obserwuje nowe trendy – najlepsze stara się realizować w pracy zawodowej. Ekspert w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań rynku elektroenergetycznego. Udanie wdrożył jedną z najbardziej nowoczesnych i efektywnych instalacji kogeneracyjnych produkujących energię z metanu pochodzącego z działalności górniczej. Obecnie nadzoruje program badawczy dotyczący zastosowania wodoru w procesie magazynowania energii.

Od 2016 roku związany z grupą TAURON Polska Energia. Obecnie piastuje stanowisko prezesa zarządu TAURON Nowe Technologie.

Prywatnie wielbiciel szachów z sukcesami na koncie w tej dyscyplinie – m.in. Mistrz Polski Przedsiębiorców w Szachach 2019.

Andrzej Kroczek

Andrzej Kroczek   

Ekspert z dziedziny energetyki. Swoje doświadczenie zdobywał na przestrzeni ponad 10 lat, podczas których koordynował budowę małego układu CHP i jego późniejszą eksploatację, realizował inwestycje proefektywnościowe, przeprowadził jedne z pierwszych zmian sprzedawców energii elektrycznej. Jest absolwentem wydziału Elektrotechniki Politechniki Rzeszowskiej, swoją wiedzę poszerzał na Politechnice Warszawskiej, SGH i Politechnice Gdańskiej. Obecnie współtworzy zespół Ekovoltis (e2V).

Wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych w przemyśle

Sylwia Uziębło-Kowalska

Moderatorka

Sylwia Uziębło-Kowalska   
Radca prawny, senior associate w Osborne Clarke. Sylwia koncentruje się na doradztwie w zakresie regulacji środowiskowych oraz wsparciu przy realizacji inwestycji budowlanych.

Sylwia pomaga klientom zapewnić zgodność ich działalności z regulacjami środowiskowymi. Posiada duże doświadczenie w doradztwie dotyczącym gospodarowania odpadami, w tym w zakresie odpadów opakowaniowych i regulacji związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Pomaga klientom opracowywać i wdrażać strategie ESG.

Sylwia posiada także doświadczenie w doradztwie związanym z realizacją inwestycji przemysłowych (także typu greenfield) oraz obiektów infrastruktury liniowej. Pomaga klientom uzyskiwać niezbędne pozwolenia (budowlane i środowiskowe), przygotowuje umowy (o roboty budowlane czy prace projektowe) oraz reprezentuje klientów w sporach wynikających z umów o roboty budowlane, doradzając także na etapie prób polubownego rozwiązania sporu.

Sylwia prowadzi projekty związane z elektromobilnością, skupiając się między innymi na wykorzystaniu wodoru w transporcie.

Aleksander Neumann
Aleksander Naumann   
Ekspert ds. technologii wodorowych w firmie Hynfra, stowarzyszeniu Hydrogen Poland oraz Komitecie Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej. Doradzał w obszarze regulacji i public affairs dla sektora morskiej energetyki wiatrowej. Członek Hydrogen Europe oraz Clean Hydrogen Alliance. Aktywny uczestnik grup roboczych ds. rozwoju gospodarki wodorowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaangażowany w prace nad Polską Strategią Wodorową oraz Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Aleksander Korytowski

Aleksander Korytowski   

Polenergia

Ukończył studia magisterskie na kierunkach Energia (Uniwersytet Heriota-Watta w Edynburgu) oraz Mechanika i budowa maszyn (Politechnika Poznańska). Jego doświadczenie obejmuje realizację projektów dotyczących termicznego przekształcania odpadów, strategii rozwoju OZE, paliw alternatywnych, magazynowania energii oraz odzysku energii w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Aleksander specjalizuje się w rozwoju projektów źródeł ciepła, energii elektrycznej i wodoru, technicznym due dilligence i wdrażaniu innowacyjnych technologii energetycznych oraz analizach rynku wodoru. Jest członkiem Energy Institute w Wielkiej Brytanii. Jako kierownik ds. rozwoju projektów wodorowych w Polenergia S.A. odpowiada za projekty produkcji odnawialnych paliw pochodzenia niebiologicznego w zakresie technicznym, biznesowym i regulacyjnym.

dr Delfina Rogowska   

Autor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów i paliw z biomasy, zatwierdzonego przez Komisję Europejską (Decyzja 2022/2461). System służy do potwierdzania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych w dyrektywie 2018/2001. Kierownik Biura Systemu Certyfikacji Biomasy w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Audytor oraz wieloletni trener w szkoleniach z zakresu Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.

Autor ponad 70 prac naukowo-badawczych, 35 publikacji, 40 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych. Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W latach 2009-2022 Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod. Ekspert w pracach grup roboczych Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu, Zespołu do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Laureat medali: Brązowy medal za długoletnią służbę, przyznany (2014) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaka honorowa w uznaniu za zasługi dla energetyki przyznana przez Ministra Gospodarki (2014), Odznaka honorowa za zasługi dla przemysłu naftowego i gazowniczego przyznana przez Ministra Energii (2017), Odznaka honorowa Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu przyznana przez Ministra klimatu i Środowiska (2022).

Ewa Mazur

Ewa Mazur   

Ewa Mazur jest Senior Stakeholder Managerem w RWE Renewables, prawnikiem regulacyjnym, ekspertką ds. polskiej i europejskiej polityki energetycznej oraz transformacji gospodarki i biznesu.

Karierę w branży energetycznej rozpoczęła w 2015 r., wspierając rozwój projektów OZE w międzynarodowej kancelarii prawnej. Po kilkuletniej pracy w sektorze publicznym, obecnie zawodowo skupiona na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Od 2023 r. członkini Prezydium Rady OZE Konfederacji Lewiatan.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia prawa i polityk publicznych oraz negocjacji międzynarodowych. Jako delegatka do grup roboczych Rady UE negocjowała kształt europejskich regulacji energetyczno-klimatycznych. W latach 2020-2022 naczelniczka wydziału gospodarki wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, współautorka Polskiej Strategii Wodorowej, Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz koncepcji regulacji i finansowania dla wschodzącego rynku wodoru.

Absolwentka prawa po UKSW i Uniwersytecie Paryskim (Paris X) oraz interdyscyplinarnych studiów europejskich na College of Europe, gdzie zdobyła specjalizację z europejskiego prawa i polityki energetycznej.

Ostatnio ukazała się współtworzona przez nią monografia o stanie europejskiej polityki energetycznej w 10-lecie Traktatu z Lizbony: Shining a light on energy (coleurope.eu).

Dariusz Kryczka

Dariusz Kryczka   

Manager w EY Law, lider Centrum Kompetencyjnego Europejskiego Zielonego Ładu.

Dariusz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z branżą energetyczną oraz Oil & Gas, w tym projektów międzynarodowych, strategicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz nowych technologii. Specjalizuje się również w stosunkach międzynarodowych, komunikacji korporacyjnej, regulacjach, koordynacji projektów, społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG i organizacjach pozarządowych (NGO).

Obecnie pełni funkcję Eksperta ds. energii i klimatu w United Nations Global Compact Network Poland. Jest zaangażowany głównie w zarządzanie projektami poświęconymi wodorowi, efektywności energetycznej, zrównoważonym finansom i ESG. Jest autorem raportów legislacyjnych dotyczących reformy systemu białych certyfikatów, prawa wodorowego, zielonych finansów, systemu ochrony powietrza i reformy energetyki wiatrowej na lądzie. W ramach pracy dla UNGC zajmuje się również przygotowaniem spotkań z kluczowymi partnerami/interesariuszami oraz wydarzeń związanych z obszarem energetyki. Przewodzi również pracom grup roboczych. Odpowiada także za współpracę z Komisją Europejską w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji energetycznej.

Dariusz Kryczka jest absolwentem Prawa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbył roczne stypendium LLP/Erasmus na Uniwersytecie Florenckim. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu europejskiego obrotu energią w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademię Młodych Dyplomatów w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Posiada certyfikaty AgilePM® Foundation, TenStep Project Management (TSPM™), Prince 2 Practitioner oraz Prince 2 Foundation.

Spotkania towarzyszące

I dzień – Proces inwestycyjny dla oze w świetle aktualnych wyzwań prawnych

Warsztaty oraz Roundtables

Koszel

Prowadzący warsztaty oraz uczestnik dyskusji

Mateusz Koszel   

Mateusz Koszel posiada ponad 10 lat doświadczenia w doradztwie na rzecz sektora energetycznego i koncentruje swoją praktykę na aspektach regulacyjnych sektora energetycznego i obsłudze inwestycji w infrastrukturze energetycznej.

Brał udział w przeprowadzaniu analiz due diligence dotyczących farm fotowoltaicznych, lądowych i morskich farm wiatrowych, elektrowni konwencjonalnych, projektów OZE i infrastruktury dystrybucyjnej w sektorze energii elektrycznej, gazu oraz paliw.

Mateusz doradzał przedsiębiorstwom energetycznym, bankom i funduszom inwestycyjnym w transakcjach sprzedaży, nabycia i finansowania projektów już funkcjonujących lub gotowych do budowy w Polsce, takich jak farmy fotowoltaiczne, morskie i lądowe farmy wiatrowe, biogazownie, elektrociepłownie i spalarnie odpadów. Transakcje obejmowały zarówno projekty objęte systemem zielonych świadectw, jak również pod obecne obowiązującym aukcyjnym systemem wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Karolina Mądrzycka

Prowadząca warsztaty oraz uczestniczka dyskusji

Karolina Mądrzycka   

Radca prawny współpracująca od wielu lat z firmami z sektora energetycznego i nieruchomości. Jej doświadczenie wykracza poza standardowe doradztwo prawne. Dzięki zarządzaniu wieloma transakcjami dotyczącymi nabycia lub zbycia pojedynczych projektów, całych portfeli aktywów lub spółek holdingowych, posiada doskonałą znajomość standardów i polityk rynkowych oraz doświadczenie przy współpracy przy jednych z największych transakcji na rynku polskim.

Karolina specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), prawie nieruchomości oraz prawie handlowym. Doradza klientom w zakresie prawnych aspektów transakcji dotyczących energii odnawialnej, nieruchomości oraz inwestycji budowlanych, zapewniając zarządzanie i koordynację prawną projektów oraz wsparcie na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego – począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości, poprzez strukturyzację transakcji, pozyskiwanie finansowania, aż po elementy prawne związane z zarządzaniem istniejącymi nieruchomościami i sporządzaniem umów najmu powierzchni komercyjnych.

Posiada doświadczenie w projektach z sektora energii odnawialnej. Doradza klientom w zakresie wstępnego rozwoju inwestycji i fazy budowy projektów, jak również w zakresie zbywania, nabywania i finansowania projektów już działających lub gotowych do budowy w Polsce, takich jak farmy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe oraz magazyny energii.

Karolina Chról

Moderatorka

Karolina Chról   

EY Polska

Doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aplikantka adwokacka w ORA w Warszawie, prawnik w dziale doradztwa regulacyjnego w EY Law, członkini Stowarzyszenia „Z energią o prawie”, autorka publikacji naukowych oraz referatów na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Naukowo zainteresowana prawem energetycznym, OZE i prawem środowiskowym, w szczególności obywatelskimi społecznościami energetycznymi, ETS, samorządem terytorialnym.

Tomasz Guzowski

Uczestnik dyskusji

Tomasz Guzowski   

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zakupu Projektów, OX2 Polska

Absolwent studiów na Wydziale Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza oraz Wyceny Nieruchomości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Z branżą energetyki wiatrowej związany od 2003 roku.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu rozwojem lądowych projektów wiatrowych zarówno dla deweloperów realizujących inwestycje dla inwestorów końcowych, jak i firm posiadających w portfelu projekty operujące. Aktywnie uczestniczy w działaniach grup roboczych realizujących zadania w zakresie kształtowania procesów legislacyjnych w obszarze energetyki wiatrowej. Od 2019 r. związany jest ze szwedzkim deweloperem oraz europejskim liderem energetyki wiatrowej OX2, gdzie zarządza pracą zespołu ds. rozwoju oraz zakupu projektów wiatrowych w Polsce.

Katarzyna Bagińska

Uczestniczka dyskusji

Katarzyna Bagińska   

Polowiec i Wspólnicy

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach w Krakowie i Warszawie, w głównej mierze zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych. Obecnie zajmuje się szeroko pojętym prawem energetycznym.

Uczestniczyła w wielu projektach, w szczególności dotyczących wsparcia dla sektorów energochłonnych, w tym w ramach pozyskania rekompensat kosztów pośrednich emisji CO2 oraz udzielenia pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Była również zaangażowana w doradztwo przy sprzedaży projektów pipline o ok. 1 GW mocy zainstalowanej. Posiada doświadczenie w zakresie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz sporów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w kwestii procedury przyłączeniowej. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach mających na celu zwiększenie dostępności zielonej energii, m. in. poprzez doradztwo przy tworzeniu spółdzielni energetycznych.

Dodatkowo zajmuje się obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorców, jak i spółek na każdym etapie ich funkcjonowania.

II dzień – Zielona energia sposobem na optymalizacje biznesowe

Warsztaty oraz Roundtables

Paweł Makaruk

Prowadzący warsztaty oraz uczestnik dyskusji

Paweł Makaruk   

Zajmuje stanowisko Senior Origination Manager w Zespole Origination w Respect Energy, a także adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy jest odpowiedzialny za negocjowanie i zawieranie umów na zakup energii elektrycznej, planowanie operacji i działań zespołu, a także dbanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami.

Przed dołączeniem do Respect Energy, zdobywał doświadczenie w zespołach energetycznych w międzynarodowych renomowanych kancelariach prawnych, w szczególności zajmując się energetyką odnawialną, doradztwem przy realizacji projektów OZE, a także ich nabywaniem lub sprzedażą. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa energetycznego, a także kwestii finansowych, środowiskowych oraz nieruchomościowych związanych z rynkiem energii.

Wyróżnienia:

Rekomendowany w kategorii Energy and Natural Resources – Legal 500 EMEA 2022

Paweł Makaruk performer a great job. Flexibility in approach and good knowledge of the subject resulted in successful realization of the task” – The Legal 500 EMEA Energy and Natural Resources 2022

Lorent Klaudia

Moderatorka

Klaudia Lorent   

DLA Piper

Klaudia zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie przeprowadzania transakcji na rzecz klientów z sektora odnawialnych źródeł energii. W swojej praktyce skupia się na strukturyzacji transakcji dotyczących projektów farm wiatrowych, fotowoltaicznych, magazynów energii, biogazowni jak również projektów hybrydowych. Doradzała przedsiębiorstwom energetycznym i funduszom inwestycyjnym w transakcjach sprzedaży, nabycia i rozwoju projektów OZE – zarówno w formule share, jak i asset deal.

Świadczy kompleksowe doradztwo transakcyjne w zakresie projektów będących na wczesnym etapie rozwoju (brown- oraz greenfield), gotowych do budowy, jak również projektów operacyjnych. Ponadto, Klaudia wspierała klientów w negocjowaniu długoterminowych ramowych umów o współpracy (tzw. joint venture) dotyczących realizacji inwestycji z sektora OZE.

Piotr Sokołowski

Uczestnik dyskusji

Piotr Sokołowski   

P&Q

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej. Jako Szef Sprzedaży oraz Członek Zarządu odpowiada za działalność handlową spółki, pozyskiwanie i negocjowanie kontraktów oraz rozwój działalności na rynkach zagranicznych. Związanie się z branżą energetyczną było kluczowym momentem w dalszej ścieżce rozwoju i przebiegu kariery. Swoje 10-letnie doświadczenie zdobywał podczas realizacji inwestycji z energetyki zawodowej i odnawialnej na różnych szczeblach odpowiedzialności, począwszy od inżyniera budowy po kierownika kontraktu i szefa obszaru.

Wojciech Skwarcewicz

Uczestnik dyskusji

Wojciech Skwarcewicz   

Commercial Sales Manager – SolarEdge Technologies

MBA ENERGETYKA – Collegium Humanum (w trakcie)

MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna – Politechnika Śląska (w trakcie)

Od 1995 roku nieprzerwanie pracował w branży inwestycyjnej związanej z logistyką magazynową, transportem wewnętrznym a także budową stacji ładowania baterii startowych i trakcyjnych. Pełnił rolę doradczą w zakresie inwestycji wewnątrzmagazynowych i logistycznych. Pracując w Spółce Giełdowej Wandalex (obecnie WDX) opracowywał projekty logistyczne szyte na miarę danego magazynu i produkcji, które były realizowanej w ramach projektu „Pracujący Magazyn”. Z branżą fotowoltaiczną związał się w roku 2019 pracując dla Tauron Sprzedaż, skąd w roku 2021 przeszedł do SOLAREDGE TECHNOLOGIES (POLAND) Zawsze zainteresowany najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Prywatnie uwielbia turystykę górską.