Panele

Zagadnienia

FILAR I
Bezpieczeństwo energetyczne i oze

  • Droga do bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
  • Proces inwestycyjny dla oze w świetle aktualnych wyzwań prawnych
  • Finansowanie inwestycji oze
  • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
  • Komunikacja społeczna jako element procesu inwestycyjnego w oze

FILAR II
Zielona energia dla przedsiębiorstw

  • Rozwiązania dla rynku energii w dobie pogłębiającego się kryzysu energetycznego
  • Modele zakupu energii elektrycznej z oze dla biznesu
  • Usługi systemowe zapewniające zbilansowanie systemu elektroenergetycznego
  • Wykorzystanie wodoru i innych paliw alternatywnych sposobem na obniżenie cen energii