Kongres Energetyki Przyszłości 30.03-01.04.2002 r.

O kongresie

Dyskusje dotyczące transformacji energetycznej, a tym samym udziału odnawialnych źródeł energii w tym procesie, dotykają w ostatnim czasie wiele grup społecznych – od osób na co dzień związanych z branżą energetyczną, przez obywateli angażujących się w problematykę odnawialnych źródeł energii, aż po polityków inicjujących nowe rozwiązania oraz tworzących regulacje prawne wspierające rozwój OZE.

Fotowoltaika i farmy wiatrowe stanowią podstawę naszego krajowego rynku OZE, a sama energia odnawialna odgrywa coraz większe znaczenie w miksie energetycznym nie tylko Polski, ale także wielu innych państw, zwłaszcza w Unii Europejskiej.

Rynek OZE w Polsce, jak i na całym świecie, rozwija się niezwykle dynamicznie. Coraz częściej spotykamy się z nowymi rozwiązaniami, które pozwalają zapewnić zwiększenie efektywności tych źródeł. Przy dynamicznym rozwoju energetyki odnawialnej, pojawiają się jednocześnie nowe problemy natury legislacyjnej.

W medialnych wypowiedziach bardzo popularny w ostatnim czasie stał się temat ustawy „10H” czy też problematyka zmian zasad rozliczania prosumentów. Dość duży rozgłos w przestrzeni publicznej zyskują również magazyny energii, które mają zapewnić stabilny rozwój odnawialnych źródeł. Przy tym wszystkim nie możemy zapominać o problemach związanych z przeciążeniem sieci elektroenergetycznych, co przy inwestycjach w OZE stanowi duże wyzwanie dla operatorów tych sieci.

Wyżej wspomniana problematyka i opisane zagadnienia będą motywem przewodnim Kongresu Energetyki Przyszłości 2021, organizowanego przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz SKN Prawa Energetycznego „on/off”.

Podczas pierwszego i drugiego dnia obrad, który odbędzie się 30 i 31 marca 2022 r., wysłuchamy ekspertów. Specjaliści przedstawią aktualne trendy, wyzwania i problemy branży energetycznej. Natomiast trzeciego dnia – 1 kwietnia 2022 r., będą miały miejsce prelekcje studentów i doktorantów, którzy zaprezentują nam najbardziej rozgrzewające zagadnienia pojawiające się w dyskusjach na rynku OZE.

Panele

Panele eksperckie planowane są na 30 i 31 marca 2022 r. w formie wydarzenia stacjonarnego z transmisją online. W zależności od sytuacji spowodowanej pandemią forma wydarzenia lub jego data może zostać zmieniona przez Organizatora.

Na pierwszy rzut oka inwestycje w odnawialne źródła energii wydają się być idealnym rozwiązaniem jako remedium na problemy klimatyczne. Czy jest tak naprawdę? Jednym z poważniejszych problemów, kroczącym wraz z odnawialnymi źródłami energii jest fakt, iż źródła te są niestabilne i sterowalne w nieznacznym stopniu. Głównym czynnikiem warunkującym ich funkcjonowanie są warunki pogodowe, które czasami trudno przewidzieć. Rozwiązaniem na niestabilne źródła OZE są magazyny energii, pojawiające się w naszym państwie coraz częściej nie tylko jako przedmiot debat publicznych, lecz również w rozmowach między inwestorami. Gdy słyszymy o magazynowaniu energii, należy zastanowić się czy obecne technologie magazynowania energii wyprodukowanej z OZE są na tyle skuteczne, by realnie pomóc w transformacji energetycznej. Magazyny energii to technologia, która może być istotna zarówno dla prosumentów, jak i dużych wytwórców. Rozwój technologii magazynowania energii napotyka jednak wiele barier. Po pierwsze, są to bariery technologiczne. Istnieje wiele metod magazynowania energii i prowadzi się wciąż prace nad ich udoskonaleniem. Po drugie, są to bariery prawne. Szczególnie w Polsce ustawodawca dopiero niedawno zauważył potrzebę uregulowania kwestii magazynowania energii. Sprawia to, że stopień zaawansowania magazynowania energii w Polsce jest jeszcze niewielki. Czy magazyny energii to rozwiązania tylko dla dużych wytwórców, czy jednak także dla prosumentów? Jaki jest potencjał magazynowania energii? Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa magazynów energii pod kątem warunków atmosferycznych? Czy magazyny energii mogą stać się elementem hybrydowej instalacji OZE? Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszymy podczas Kongresu Energetyki Przyszłości.

Zakres tematów:

 • potencjał rynkowy magazynów energii
 • regulacje prawne, które pozwolą napędzić rozwój magazynów energii 
 • integracja magazynów energii z OZE 
 • polozniacja technologii magazynowania energii 

Energetyka rozproszona jako pojęcie dzieli wiele cech swojego opisu z tzw. „kształtem gruszki” – każdy intuicyjnie będzie wiedział mniej więcej, czym jest i jak to rozpoznać. Jednak, jeżeli przyjdzie do szczegółowego opisu tej strategii energetycznej, ciężko będzie znaleźć jednolite wyjaśnienie, bądź jednolitą definicję. Nie zmienia to faktu, że na płaszczyźnie politycznej i naukowej, coraz większy rozgłos znajdują stanowiska, które przedkładają energetykę rozproszoną ponad dotychczasowe bardziej skoncentrowane rozwiązania, jeżeli chodzi o pozyskiwanie i dystrybucję energii.Jak energetyka rozproszona wpłynie na obraz gospodarki energetycznej, procesu jej transformacji w kierunku OZE, zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego Polski i roli obywatela w tych przemianach? Czy odbiorcy i producenci energii powinni spodziewać się miarowego, stopniowego czy jednak gwałtownego przejścia na energetykę rozproszoną? Jakie możliwości i zagrożenia niesie za sobą tak radykalny przeskok na energetykę rozproszoną? Odpowiedzi na te pytania zostaną poddane pod debatę podczas Kongresu Energetyki Przyszłości.

Przykładowe tematy:

 • Wady i zalety scentralizowanej a rozproszonej energetyki?
 • Prosument jako kamień węgielny energetyki rozproszonej.
 • Wolny rynek energetyczny i demonopolizacja rynku energetycznego jako możliwe następstwo rozproszonej energetyki.
 • Fotowoltaika jako główny gracz na arenie energetyki rozproszonej
 • Czy energetyka rozproszona jest tylko dla OZE?
 • Ubóstwo energetyczne – czy energetyka rozproszona je rozwiąże?
 • Zagrożenia infrastrukturalne energetyki rozproszonej
 • Jaka jest rola prosumenta w rozwoju energetyki rozproszonej? Jakie systemy wsparcia powinien otrzymać prosument? Co można zmienić?

Rozwój sieci elektroenergetycznych to podstawa zrównoważonego rozwoju i wsparcia dostępu do energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Wynika to z ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz postępu odnawialnych źródeł energii i powstawania nowych mocy przyłączeniowych. Rozproszenie instalacji prosumenckich, jakie aktualnie obserwujemy, ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Z dnia na dzień przybywają nowe instalacje fotowoltaiczne na nieruchomościach prosumentów. Przy aktualnym stanie sieci elektroenergetycznych, w połączeniu z tak szybkim tempem rozwoju, niebawem pojawią się problemy z przyłączeniem nowych mocy. Nie dotyczą one jedynie prosumentów, gdyż inwestorzy większych obiektów OZE w niedalekiej przyszłości również będą musieli radzić z problemami związanymi z możliwościami przyłączeniowymi do sieci. Bardzo duża ilość instalacji oraz nieefektywne sieci elektroenergetyczne przyczyniają się do niewykorzystania całego potencjału źródeł odnawialnych. Problemy te stanowią spore wyzwanie dla operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego. Stabilność i bezpieczeństwo sieci potrzebują nowoczesnych rozwiązań technologicznych i logistycznych, zwłaszcza przy taki intensywnym rozwoju nowych źródeł wytwórczych z energii słonecznej. W jaki sposób dynamiczny rozwój fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych wpływa na sieci elektroenergetyczne i jak w tej sytuacji operatorzy systemu dystrybucyjnego planują zapewnić stabilność sieci? Czy sieci elektroenergetyczne są gotowe na przyjęcie nowych mocy wytwórczych? Kto poniesie koszty związane z modernizacją sieci i czy wpłynie ona na cenę energii elektrycznej odbiorcy końcowego? Między innymi na te pytania, odpowiedzi udzielą goście Kongresu w trakcie Panelu “Wpływ dynamicznego rozwoju fotowoltaiki i innych źródeł OZE na sieci elektroenergetyczne”.

Zakres tematów:

 • pogodzenie rosnących cen za energię elektryczną z potrzebami inwestycji w modernizację oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznych,
 • wyzwania logistyczne i technologiczne przy modernizacji sieci,
 • współpraca operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) a operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP),
 • stabilność i bezpieczeństwo sieci przy dynamicznym rozwoju instalacji PV,
 • zagrożenia infrastrukturalne w związku z rozwojem energetyki rozproszonej,
 • wydawanie warunków przyłączenia przy aktualnym stanie sieci

Pierwsza elektrownia wiatrowa w Polsce powstała w 1991 r. przy elektrowni wodnej w Żarnowcu. Od tego czasu można zaobserwować zwiększenie inwestycji w zakresie lądowych farm wiatrowych. W 2016 r. w prawie krajowym zaczęła obowiązywać ustawa o inwestycjach w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych. Wspomniany akt prawny jednych cieszył, zaś u innych wywoływał obawy związane z możliwością rozwijania nowych inwestycji. Na poparcie wprowadzenia ustawy podnoszono, m.in. iż jest ona niezbędna w związku z potrzebą uregulowania kwestii lokalizacji farm wiatrowych, w szczególności w okolicy obszarów zabudowanych oraz obszarów chronionych. Swoiste uregulowanie omawianych inwestycji powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w krajowym porządku prawnym. Jednocześnie poprawna legislacja charakteryzuje się tym, że ma swoje odzwierciedlenie również w możliwościach lokalizacyjnych, tak by nowe elektrownie wiatrowe nie były ciężarem dla mieszkańców, lecz by mogły napędzać rozwój polskiej gospodarki oraz energetyki zeroemisyjnej.Podczas Kongresu Energetyki Przyszłości znamienici goście postarają się udzielić odpowiedzi na pytanie czy lądowe elektrownie wiatrowe są konieczną inwestycją dla polskiej gospodarki oraz polskiego sektora elektroenergetycznego.

Zakres tematów:

 • rozwój lądowych elektrowni wiatrowych a transformacja energetyczna Polski,
 • lądowe elektrownie wiatrowe rozwiązaniem w dążeniu do osiągnięcia zero emisyjności zgodnej z unijnymi postulatami,
 • niezbędne zmiany legislacyjne, o które powinni starać się inwestorzy i wytwórcy, chcący rozwijać lądowe elektrownie wiatrowe,
 • morskie elektrownie wiatrowe konkurencją dla lądowych elektrowni wiatrowych,
 • lądowe elektrownie wiatrowe, a rozwój sieci

Magazynowanie energii w sposób jak najbardziej przystępny, tani i efektywny to tematy, które bardzo często pojawiają się podczas dyskusji nad sektorem energetycznym. Polskie sieci dystrybucyjne i przesyłowe nie są przystosowane do przyrostu nowych, dużych mocy w odnawialnych źródłach energii. Wśród sposobów na skuteczne i optymalne magazynowanie energii wymienia się te, które działa w oparciu o technologie wodorowe. Polska jest wymieniana wśród potentatów wodorowych, jest jednak dopiero na początku drogi realnego rozwoju wodoru, czy to wytwarzanego za pośrednictwem gazu, czy odnawialnych źródeł energii. Wodór może być odpowiedzią na coraz to pilniejsze potrzeby magazynowania energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych, należy więc omówić możliwości jakie niesie za sobą produkcja wodoru oraz jakie dostępne technologie wodorowe pozwolą realnie magazynować energię.

Zakres tematów:

 • Polski potencjał wodorowy dla magazynów energii
 • Magazynowanie w oparciu o technologie wodorowe jako przyszłość transformacji energetycznej,
 • Doliny wodorowe – czy to się sprawdzi?
 • Technologie wykorzystywania wodoru jako magazynu energii – perspektywy
 • Prawne i ekonomiczne możliwości związane z wykorzystywaniem wodoru jako magazyny energii.

Rozwiązanie cable pooling jest stosunkowo nową metodą na ustabilizowanie ciągłości produkcji energii elektrycznej oraz bardziej optymalne wykorzystanie zarezerwowanych mocy w sieci. Połączenie elektrowni wiatrowych z elektrowniami fotowoltaicznymi i wykorzystanie zabezpieczonych wcześniej zdolności przesyłu energii może być odpowiedzią na niestabilność tych źródeł. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego własnymi źródłami energetycznymi, a także potrzeba realizacji ambitnych celów Unii Europejskiej dotyczących zeroemisyjności Starego Kontynentu prowadzą do podjęcia rozważań nad wykorzystaniem cable poolingu, który w globalnej perspektywie może okazać się vademecum na niestabilność OZE.

Zakres tematów:

 • Cable pooling- skąd pomysł na integracje źródeł OZE
 • Zastosowanie cable poolingu w polskim systemie elektroenergetycznym
 • Kto może skorzystać z rozwiązania cable poolingu?
 • Cable pooling – remedium na przeciążone sieci elektroenergetyczne

Przyrost rozproszone źródeł OZE, które mają zastępować scentralizowane oraz stabilne źródła konwencjonalne wprowadza stan zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. Polskie sieci elektroenergetyczne są obecnie przestarzałe i przystosowane do źródeł scentralizowanych. Deweloperzy czy inwestorzy źródeł odnawialnych mają coraz większy problem z uzyskaniem warunków przyłączenia ze względu na braki wolnych mocy w systemie. Wraz z rozwojem OZE niewątpliwie potrzebne jest zapewnienie możliwości magazynowania energii oraz budowa nowych, bardziej ekologicznych stałych jednostek wytwórczych, które będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Potrzebne jednak jest przede wszystkim globalne zmodernizowanie i budowa nowych sieci elektroenergetycznych, które będą w stanie sprostać specyfice niestabilności i rozproszenia OZE. Na chwilę obecną związek sieci elektroenergetycznych i OZE należy uznać za skomplikowany i wymagający zdecydowanych działań.

Zakres tematów:

 • Modernizacja sieci elektroenergetycznej jako konieczność dalszej transformacji energetycznej
 • Technologie OZE wspierające sieci elektroenergetyczne
 • Zastosowanie technologii IT w przesyle energii
 • Jak zwiększyć sterowalność sieci
 • Jak przygotować infrastrukturę elektroenergetyczną pod rozwój OZE
 • Jak przygotować infrastrukturę sieciową na zmienność źródeł OZE

W Polsce liczba prosumentów jest coraz większa. Jest to już ok. 800 tysięcy. Zwiększa się również świadomość energetyczna społeczeństwa, a ogólnoeuropejski trend podąża w kierunku tworzenia społeczności energetycznych. Nowelizacja ustawy OZE wprowadziła zmiany w systemie rozliczeń prosumentów, angażując ich w sprzedaż energii elektrycznej i poszukiwanie odbiorców energii wyprodukowanej przez mikroinstalacje fotowoltaiczne. Przewidywany rozwój e-prosumentów pozwoli obywatelom znacznie bardziej uczestniczyć w rynku energetycznym i świadomie dokonywać zakupów energii elektrycznej. Potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego oraz zagwarantowania stałych cen zakupu energii prowadzić będzie do coraz to większej aktywności osób fizycznych na rynku energetycznym.

Zakres tematów:

 • Spółdzielnie energetyczne – nowa forma budowania lokalnej energetyki
 • Rola wirtualnego i zbiorowego prosumenta w transformacji energetycznej
 • Rozwój prosumentów w Polsce, rozwiązanie zrzeszające małych wytwórców energetyki
 • Uregulowania prawne a rozwój demokracji energetycznej
 • Jak statyczny obywatel może zostać aktywnym graczem na rynku energii

Agenda

30 marca 2022 r.

10:00-10:10 Uroczyste otwarcie Kongresu
10:10-11:30 Magazyny energii - między utopią a pragmatyzmem

Moderator: 
Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl

Prelegenci:
dr Maciej Chmieliński – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Krzysztof Kochanowski – Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME
dr Mariusz Kłos – Politechnika Warszawska
Grzegorz Pizoń – Kancelaria Bird & Bird
Szymon Witoszek – ONDE 

11:30-11:50 Przerwa kawowa
11:50-13:10 Wpływ dynamicznego rozwoju fotowoltaiki na sieci elektroenergetyczne

Wystąpienie wprowadzające: dr Marcin Drewek

Moderatorka:
Katarzyna Zamorowska – redaktor portalu Teraz Środowisko.pl

Prelegenci:
dr Marcin Drewek – UMK w Toruniu
Michał Gondek – Columbus Energy S.A.
Arkadiusz Musielewicz – Ecological Projects Poland
Michał Skorupa – E.ON
Katarzyna Siwa
– Kancelaria Bird & Bird
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski – Politechnika Warszawska

13:10-13:55 Przerwa obiadowa
13:55-15:10 Energetyka rozproszona – rewolucja czy ewolucja na rynku OZE?

Moderator: 
Agnieszka Spirydowicz – zKlaster

Prelegenci:
Piotr Kolasa – Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp. j.
Paweł Mirowski – NFOŚiGW

Ireneusz Perkowski – Spółdzielnia Energetyczna Eisall Energy
Daniel Raczkiewicz – Kancelaria Doradztwa Rynku Energii
Michał Tarka – SMM Legal

15:10-15:25 Przerwa kawowa
15:25-16:40 Lądowe elektrownie wiatrowe - na jakich warunkach dynamiczna transformacja?

Moderator:
Karolina Mądrzycka – Kancelaria DLA Piper

Prelegenci:
Przemek Hofman – CEC Group
Karol Lasocki
– Kancelaria DWF
Katarzyna Suchcicka – OX2
Urszula Wiśniewska – Kancelaria Porwisz i Partnerzy
Paweł Wróbel
– Dyrektor Zarządzający BalticWind.EU

31 marca 2022 r.

10:00-11:20 Magazynowanie energii w oparciu o technologie wodorowe

Moderator:
Dariusz Kryczka – EY

Prelegenci:
dr iur. Michał Będkowski-Kozioł – Kancelaria Kochański i Partnerzy
Piotr Czembor – Hynfra
Patrycja Nowakowska – Kubas, Kos, Gałkowski
Natalia Plaskiewicz – Kancelaria DZP
Beata Superson-Polowiec – Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

11:20-11:40 Przerwa kawowa
11:40-13:00 Cable pooling – przyszłość integracji sektora OZE

Moderator:
Michał Giżewski – Kancelaria DLA Piper

Prelegenci:
Piotr Czopek – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Irena Gajewska – Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki
Mirosław Kulak – Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej
Szymon Witoszek – ONDE S.A.

13:00-13:45 Przerwa obiadowa
13:45-15:05 Związek „Sieci elektroenergetyczne i OZE” – to skomplikowane?

Wystąpienie wprowadzające: prof. Zbigniew Krzemiński

Moderator:
Bartłomiej Derski – WysokieNapiecie.pl

Prelegenci:
Krzysztof Krukowski
– Earth Energy
prof. Zbigniew Krzemiński – MMB Drives Sp. z o.o.
dr Zdzisław Muras Urząd Regulacji Energetyki
Bogdan Szymański
– Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

15:20-16:40 Jak statyczny odbiorca może zostać aktywnym graczem na rynku energii?

Moderator: Kornel Koronowski – Boryszew S.A.

Prelegenci:
Olga Dzilińska-Pietrzak – Grupa Azoty
Andrzej Kaźmierski 
– Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Marek Malciak – Kubas, Kos, Gałkowski
dr inż. Adam Mroziński – Politechnika Bydgoska
Agnieszka Spirydowicz
– zKlaster

Transmisja

Transmisja odbędzie się za pośrednictwem kanału na YouTube Stowarzyszenia „Z energią o prawie”. Każdego dnia będzie ona podzielona na dwie części.

30 marca 2022 r. cz. 1 – godz. 10:00

 • 10:00-10:10 Uroczyste otwarcie Kongresu
 • 10:10-11:30 Panel: Magazyny energii – między utopią a pragmatyzmem
 • 11:50-13:10 Panel: Wpływ dynamicznego rozwoju fotowoltaiki na sieci elektroenergetyczne

30 marca 2022 r. cz. 2 – godz. 13:55

 • 13:55-15:10 Energetyka rozproszona – rewolucja czy ewolucja na rynku OZE?
 • 15:25-16:40 Lądowe elektrownie wiatrowe – na jakich warunkach dynamiczna transformacja?

31 marca 2022 r. cz. 1 – godz. 10:00

 • 10:00-11:20 Magazynowanie energii w oparciu o technologie wodorowe
 • 11:40-13:00 Cable pooling – przyszłość integracji sektora OZE

31 marca 2022 r. cz. 2 – godz. 13:45

 • 13:45-15:05 Związek „Sieci elektroenergetyczne i OZE” – to skomplikowane?
 • 15:20-16:40 Jak statyczny odbiorca może zostać aktywnym graczem na rynku energii?

Prelegenci

Magazyny energii - między utopią a pragmatyzmem

Wojciech Jakóbik

Wojciech Jakóbik jest analitykiem sektora energetycznego oraz wykładowcą Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również współzałożycielem i redaktorem naczelnym BiznesAlert.pl oraz członkiem redakcji kwartalnika Sprawy Międzynarodowe.

 

dr Maciej Chmieliński

dr Maciej Chmieliński – project manager w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, odpowiedzialny za program finansujący innowacje w technologiach magazynowania energii elektrycznej. Z branżą energii odnawialnej, elektrycznej mobilności i magazynowania energii związany od kilkunastu lat, m.in. w innogy Polska jako project manager czy w Orlen jako doradca strategiczny. Inicjator projektów w obszarze energii słonecznej, elektrycznego car sharingu, magazynowania energii. Współinicjator Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ze specjalnością energia słoneczna.

dr inż. Mariusz Kłos

dr inż. Mariusz Kłos – adiunkt na Politechnice Warszawskiej, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze generacji rozproszonej w szczególności dotyczącą problemów integracji OZE, zasobników energii i innych alternatywnych technologii wytwórczych w ramach systemów i mikrosystemów elektroenergetycznych. Laureat nagród zespołowych Rektora PW, I i II stopnia za osiągnięcia naukowe. W 2011 odbył pięciomiesięczny staż w Research Laboratory of Electronics w MIT (Boston, Massachusetts, USA). Za wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki oraz teletechniki otrzymał wyróżnienie w konkursie Osobowość Roku 2020 w kategorii NAUKA przyznawane przez organizacje branżowe. Założyciel i prezes zarządu ENSTORIA Sp. z o.o. Firma kończy prace nad rozwiązaniem sprzętowym, które istotnie usprawni pracę istniejących i nowo budowanych sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.

Krzysztof Kochanowsk

Krzysztof Kochanowski Prezes Zarządu Hydrogen Poland, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny, Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności -PIME. Ekspert w branży energetycznej z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Doświadczenie zdobywał w energetycznych spółkach dystrybucyjnych i przesyłowych oraz w firmach consultingowych. Wieloletni publicysta z zakresu rynku energii w mediach gospodarczych. Konsultant w zakresie rozwiązań systemowych w elektroenergetyce współpracujący z instytucjami rządowymi i Parlamentem. Pierwszy prezes i współzałożyciel jedynej w Polsce organizacji zrzeszającej firmy z obszaru technologii magazynowania energii (elektrycznej, cieplnej oraz wodoru i chłodu) i elektromobilności (infrastruktura ładowania pojazdów, technologie bateryjne i wodorowe) oraz gospodarki energetycznej w klastrach energii (lokalne obszary bilansowania, niezależne systemy energetyczne). Obecnie zarządza organizacją PIME oraz prowadzi specjalistyczne szkolenia z obszaru rynku magazynowania energii i gospodarki wodorowej. Koordynator projektów: Rynek magazynowania energii elektrycznej w Polsce oraz Programu „Gospodarka wodorowa w energetyce i transporcie – mapa drogowa dla Polski”, „Pilotaż Usług Elastyczności na Rynku Energii”. Prezes i współzałożyciel organizacji Hydrogen Poland, zrzeszającej firmy i instytucje z obszaru gospodarki wodorowej.

Grzegorz Pizoń – partner kancelarii Bird & Bird, odpowiedzialny za praktykę Energetyki, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju. Grzegorz Pizoń doradza klientom od ponad dekady. Specjalizuje się w szeroko pojętym otoczeniu regulacyjnym rynku energii, z uwzględnieniem zagadnień publicznoprawnych oraz transakcyjnych. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym, podmiotom świadczącym usługi oraz zaangażowanym w projekty realizowane na rynku energii oraz największym odbiorcom przemysłowym. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa energetycznego, prawa Unii Europejskiej, prawa ochrony środowiska, prawa pomocy publicznej oraz w projektach z zakresu szeroko pojętego sustainability i społecznej odpowiedzialności biznesu. Brał udział w procesach legislacyjnych dotyczących zmian Prawa energetycznego, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej i ustawy o rynku mocy, a na poziomie unijnym – Dyrektywy ETS oraz Dyrektywy odpadowej. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę akademicką zdobywał także na University of Cambridge (Anglia), Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz w Szkole Głównej Handlowej.

Szymon Witoszek – dyrektor ds. rozwoju w firmie ONDE S.A. Z branżą OZE związany od 10 lat, koordynator procesów BiR w zakresie techniki półprzewodnikowej i energoelektroniki. Wcześniej dyrektor techniczny wydziału Digital Power w Huawei Technologies CEE&Nordic, specjalista z zakresu fotowoltaicznych urządzeń przekształtnikowych. Z wykształcenia optoelektronik – technolog, absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Wpływ dynamicznego rozwoju fotowoltaiki na sieci elektroenergetyczne

Katarzyna Zamorowska, dziennikarz, prawnik. Od 2018 r. związana z redakcją portalu branżowego Teraz Środowisko.

 

dr Marcin Drewek – asystent w Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert w zakresie prawa prywatnego, w tym zwłaszcza prawa rzeczowego, zobowiązań i prawa umów oraz prawa energii odnawialnej. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego. Laureat II miejsca w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską 2020/2021, organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie oraz redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, za dysertację poświęconą prywatnoprawnym aspektom umów o korzystanie z nieruchomości w zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Michał Gondek

Michał Gondek – dyrektor pionu Techniczno-Inwestycyjnego w Columbus Energy S.A. Z energetyką odnawialną związany od początku swojej kariery zawodowej. Od 8 lat aktywnie uczestniczy w rozwoju Grupy Columbus, będącej wiodącym dostawcą usług na rynku nowoczesnej energetyki w Polsce. Początkowo był odpowiedzialny za kwestie audytu energetycznego, następnie kierował Działem Realizacji, a w ostatnich latach objął zarządzanie obszernym Pionem Techniczno-Inwestycyjnym Columbus. Jako dyrektor Pionu, jest odpowiedzialny m.in. za realizację inwestycji, rozwój produktów oraz wprowadzanie nowych technologii w Grupie. Pełni też funkcję prokurenta Columbus Energy S.A. i jest członkiem Rady Nadzorczej Saule Technologies S.A. Michał Gondek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Energetyki i Paliw. Ukończył także studia podyplomowe Executive MBA na Akademii WSB.

Arkadiusz Musielewicz

Arkadiusz Musielewicz – Dyrektor ds. Innowacyjności i Inwestycji, Współzałożyciel i Partner Ecological Projects Poland Sp. z o.o. Ekonomista ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska. Był wielokrotnie angażowany w projekty związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą górnictwa węgla kamiennego oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Współzałożyciel i partner w firmie Ecological Projects Poland Sp. z o.o. Kieruje zespołem inwestycyjnym w projektach energetycznych i ochrony środowiska. Ekspert w zakresie magazynowania energii elektrycznej oraz poprawy elastyczności sieci przesyłowej.Jako członek Asia-Pacyfic CEO Assotiation Wordlwide uczestnik wielu spotkań i rozmów dwustronnych z zarządami firm z listy FORTUNE 500.

Katarzyna Siwa – Senior Associate w praktyce Energy & Utilities kancelarii Bird & Bird. Radca prawny z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie energetycznym, w jego aspekcie materialnym i procesowym, nie wyłączając procedur administracyjnych przed niezależnymi organami regulacyjnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy realizacji inwestycji elektroenergetycznych o znaczeniu strategicznym. Bierze udział w tworzeniu aktów branżowych o charakterze kształtującym prawa i obowiązki podmiotów energetycznych i telekomunikacyjnych. Z sukcesem brała udział w przeprocedowaniu zagadnień prawnych z obszaru energetycznego budzących wątpliwości w dorobku orzeczniczym. Zajmowała się analizą środowiska prawnego w zakresie obowiązków OSD w kontekście realizacji projektów związanych z elektromobilnością i programem Offshore oraz identyfikacją ryzyk i ich oceną w aspekcie problematyki prawnej związanej z przyłączeniem odbiorców do sieci OSD. Ma bogate doświadczenie w negocjowaniu umów o charakterze kolizyjnym w sektorze energetyki z kluczowymi przedsiębiorcami i instytucjami świadczącymi usługi użyteczności publicznej.

Michał Skorupa

Michał Skorupa – Prezes Zarządu E.ON Foton Sp. Z o.o. Grupa E.ON Polska S.A. Michał Skorupa posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie w sprzedaży, tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz procesów korporacyjnych, a także w budowaniu zespołów w różnych obszarach Spółki. Od dziesięciu lat związany zawodowo z energetyką, a od ponad sześciu z fotowoltaiką oraz energią odnawialną na poziomie krajowym, jak i zagranicznym. Jako ekspert tej branży bierze czynny udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz ustaw dedykowanych energetyce. Od lipca 2019 zarządza firmą E.ON Foton Sp. z o.o. a z Grupą E.ON Polska (wcześniej innogy Polska S.A.), jest związany od 2011 roku, gdzie między innymi pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Z powodzeniem rozwija biznes w obszarze strategii, sprzedaży oraz operacji dzięki czemu Spółka E.ON Foton znajduje się w czołówce firm w Polsce w sektorze OZE. Dzięki doświadczeniu oraz sukcesom zawodowym zasługuje na miano lidera i stratega. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, gdzie w 2017 roku zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA).

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski – ekspert w dziedzinie zmian zachodzących na rynku energetycznym oraz badacz sposobów na optymalizację produkcji przemysłowej. Jego największą specjalnością są nowatorskie rozwiązania technologiczne dla sektorów energetyki, przemysłu i gazownictwa. Na swoim blogu eksperckim oraz w podcaście porusza bieżące tematy dotyczące handlu energią elektryczną, jej odnawialnych źródłach, a także przemian na rynku IT. Od 30 lat związany ze środowiskiem akademickim jako pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tam też w 1995 roku obronił pracę doktorską, a następnie w 2009 uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie nauk technicznych oraz budowy i eksploatacji maszyn. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i 2-letnie studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne z podstaw eksploatacji, rynku energii, czy systemów cyfrowego sterowania cieszą się szczególną sympatią wśród studentów. Autor blisko 100 artykułów i prac badawczo-naukowych, członek szeregu zespołów doradczych i eksperckich. Od 1995 roku prezes firmy Transition Technologies S.A. (obecnie Grupa Kapitałowa Transition Technologies), gdzie w praktyce realizuje swoje zainteresowania związane z informatyką, automatyką i R&D. Prócz pierwszego na świecie wykorzystania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji procesów przemysłowych, ma w swoim dorobku szereg innych polskich i europejskich patentów, a także kilkadziesiąt wdrożeń w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie. Prywatnie pasjonat greckiej kultury i literatury faktu.

Energetyka rozproszona - rewolucja czy ewolucja na rynku OZE?

Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej – Zklaster. Współzałożyciel Krajowej Izby Klastrów Energii. Konsultant dokumentów na poziomie strategicznym m.in. ustaw i uchwał. Doświadczona manager w dziedzinie innowacyjnych projektów z obszarów kluczowych dla gospodarki kraju z udokumentowaną historią pracy w branży doradztwa strategicznego. Specjalista w branży Klastrów Energii i rynku OZE, a także tematyki z zakresu Transformacji Energetycznej oraz z tzw. Sprawiedliwej Transformacji.  Praca na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym w tym praca z samorządami (gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie) rządem, międzynarodowymi instytucjami oraz Komisją Europejską. Posiada wysokie kompetencje w Zarządzaniu w tym Zarządzaniu Projektami, Marketingu oraz językach obcych. Profesjonalistka w dziedzinie rozwoju biznesu oraz badaniach rynku. Posiada doświadczenie w pracy przy koordynowaniu projektów finansowanych z NFOŚiGW, PARP, NCBiR, Interreg i innych.  Specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz technologii z nimi związanych takich jak magazynowanie energii, bilansowanie, pomiary, elektromobilności i innych. Kompetencje do współpracy z kontrahentami przy wdrożeniach innowacyjnych.

Piotr Kolasa

Radca prawny Piotr Kolasa. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych z sektora energetycznego. Doświadczenie zdobywał przy realizacji procesów budowy instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Polski – pomoc prawna obejmująca negocjacje umów, wsparcie w wyborze lokalizacji oraz jej pozyskaniu, decyzje dotyczące środowiska i pozwolenia na budowę dotyczące około 40 projektów o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 1000 MW. Obecnie doradza największym podmiot z branży energetycznej w tym odbiorcom przemysłowym. Doradza przy nabywaniu i sprzedaży dużych projektów OZE, w tym farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej. Ponadto zajmuje się doradztwem dla branży paliwowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach o udzielenie koncesji przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Autor wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego oraz doradca przy procesach legislacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Obsługę prawną świadczy również dla międzynarodowych grup kapitałowych.

Paweł Mirowski

Paweł Mirowski – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako Wiceprezes NFOŚiGW odpowiada m.in. za wdrażanie ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu ponad 100 mld zł pozwoli na wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych, a także program „Mój Prąd” oraz „Edukacja ekologiczna”. Ponadto zarządza ogólnopolskimi programami wdrażanymi przez NFOŚiGW wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. Absolwent ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zarządzanie gospodarką odpadami w SGH w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. i Zakładach Chemicznych Police. Jako z-ca Burmistrza Polic nadzorował działania samorządu dot. m.in. ochrony środowiska. Pełnił funkcję Dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police i prezesa WFOŚiGW w Szczecinie.

Ireneusz Perkowski. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Wydział Elektryczny, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych (tytuł magister inżynier) oraz studiów podyplomowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – „Lokalne Rynki Energii Elektrycznej w Polsce po 1 stycznia 1997”. Ukończone szkolenie „Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2® Foundation”. Od roku 1985 związany z energetyką, pracował na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Będzińskim Zakładzie Energetycznym S.A., ENION S.A., ENION Energia Sp. z o.o., TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. , Control Process S.A. Doświadczenie:
– prowadzenie przez okres 30 lat wszystkich zagadnień związanych z obrotem energią elektryczną na wszystkich szczeblach zarządzania w firmie energetycznej,
– praktyczna znajomość wszystkich segmentów rynku energii elektrycznej w Polsce,
– praktyczna znajomość zasad hurtowego obrotu energią elektryczną, zawierania transakcji giełdowych, obrotu prawami majątkowymi
– praktyczna znajomość realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej oraz umów dystrybucyjnych do klientów końcowych
– wiedza i praktyka w problematyce z zakresu obszaru prawnego: Ustawa Prawo Energetyczne, Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, Ustawa o Efektywności Energetycznej
– koordynator w czterech klastrach energii
– prezes pierwszej spółdzielni energetycznej w Polsce

mgr inż. Daniel Raczkiewicz. Od 12 lat pasją i zamiłowaniem związany z energetyką zawodową. W latach 2008-2009 jako główny specjalista w Elektrowni Kozienice (ENEA Wytwarzanie) był odpowiedzialny za strategię w obszarze odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu opracował koncepcję rozwoju rynku OZE na potrzeby elektrowni. W latach 2009-2011 Dyrektor Biura Obrotu Energią w jednej z pierwszych prywatnych spółek obrotu, odpowiedzialny za obsługę klientów TPA, strategię funkcjonowania biura obrotu na rynkach hurtowych, a w szczególności na rynkach giełdowych i OTC. W latach 2013 -2017 współtworzył start-up, spółkę obrotu IEN Energy. Jako Prezes Zarządu, opracował i wdrożył innowacyjne produkty dotychczas niespotykane w obrocie energią elektryczną tj. wirtualny magazyn energii, auto konsumpcję energii wytworzonej na potrzeby innych PPE, wirtualną elektrownię, bilansowanie obiektowych instalacji PV oraz obsługę umów PPA. Doświadczenia te są fundamentem funkcjonowania tworzących się klastrów energii na płaszczyźnie obrotu. Opracował 15 strategii dla klastrów energii, w tym 11 certyfikowanych przez Ministerstwo Energii. Od 2017 roku prowadzi działalność ekspercką, konsultant Gerson Lehrman Group, Inc. Aktualnie jako ekspert specjalizuje się w problematyce transformacji rynku energii w Polsce w oparciu o lokalne wspólnoty energetyczne, mikrosystemy energetyczne, klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Ekspert rynku energii, doskonale znający zasady funkcjonowania rynku energii, który aktywnie wspiera wytwórców OZE w zakresie doboru optymalnych modeli sprzedaży energii. Wspiera również rozwój innowacyjnych rozwiązań IT dedykowanych energetyce. Jako doradca był uczestnikiem projektu organizacji biura obrotu energią elektryczną dla spółek GK PKN ORLEN w zakresie w zakresie opracowania architektury i funkcjonalności systemu IT do obrotu energią elektryczną. Opracował biznesplany organizacji przedsięwzięć polegających na organizacji spółek obrotu energią elektryczną oraz spółek dystrybucji energii elektrycznej. Aktywnie współpracuje z organizacjami parlamentarnymi i rządowymi. Absolwent Politechniki Warszawskiej, prelegent licznych konferencji i szkoleń, opiekun programu praktyk zawodowych dla studentów w zakresie obrotu energią.

Michał Tarka – ekspert OZE, Partner SMM Legal. Ekspert prawa energetycznego. Zajmuje się przede wszystkim tematyką OZE. Doradza w procesach legislacyjnych największym przedsiębiorcom z branży energetycznej i paliwowej. Wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2021. Reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procedurach inwestycyjnych. Nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy. Jest autorem analiz dotyczących strategii rozwoju OZE w elektroenergetyce oraz transporcie dla Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Energii. Były główny doradca Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Rozwoju ds. OZE. Brał udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych energetyce odnawialnej. Współautor komentarza do ustawy o OZE dla Wydawnictwa C.H. Beck oraz autor ponad 100 publikacji w prasie krajowej i zagranicznej. W kancelarii SMM Legal współkieruje departamentem prawa energetycznego. Od wielu lat współpracuje z wiodącymi kancelariami prawnymi w Polsce.

Lądowe elektrownie wiatrowe - na jakich warunkach dynamiczna transformacja?

Karolina Madrzycka

Karolina Mądrzycka – Senior Associate w kancelarii DLA Piper, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Uczestniczyła w licznych transakcjach dotyczących projektów wiatrowych i fotowoltaicznych, w tym również transakcji obejmujących wiele jurysdykcji. Karolina specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, prawie nieruchomości oraz prawie handlowym. Doradza klientom w zakresie prawnych aspektów transakcji dotyczących energii odnawialnej, nieruchomości oraz inwestycji budowlanych, zapewniając zarządzanie i koordynację prawną projektów oraz wsparcie na wszystkich etapach cyklu inwestycyjnego – począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości, poprzez strukturyzację transakcji, pozyskiwanie finansowania, aż po elementy prawne związane z zarządzaniem istniejącymi nieruchomościami i sporządzaniem umów najmu powierzchni komercyjnych. Posiada szerokie doświadczenie w projektach z sektora energii odnawialnej. Doradza klientom w zakresie wstępnego rozwoju inwestycji i fazy budowy projektów, jak również w zakresie zbywania, nabywania i finansowania projektów już działających bądź gotowych do budowy w Polsce.

Przemysław Hofman

Przemek Hofman kieruje obecnie działem Sustainability&Manufacturing w CEC Group, jednej z wiodących agencji Public Affairs w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w tematyce rozwoju rynku i regulacji sektora energetycznego. Przez wiele lat uczestniczył w opracowywaniu i realizacji polityk publicznych i regulacji na rzecz transformacji energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz redukcji zanieczyszczenia powietrza oraz dwutlenku węgla.​ Poprzednio, od 2018 do 2021 r., Przemek Hofman pracował na stanowisku Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie zajmował się m.in. projektami wdrażającymi Green Deal, wspierającymi „zieloną transformację” oraz rozwój sektora energetycznego w kierunku modelu opartego na OZE oraz rozproszonego (np. prosumenci, klastry energii, społeczności energetyczne). Zajmował się m.in. projektami legislacyjnymi dot. zmian w przepisach dot. onshore (likwidacji zasady 10H), a także optymalizacji modelu energetyki rozproszonej. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, a także szeregu studiów podyplomowych w tym Energetyki Odnawialnej dla biznesu, prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Karol Lasocki

dr Karol Lasocki, radca prawny, Partner, kieruje Departamentem Energetyki Odnawialnej DWF. Jego doświadczenie koncentruje się na elektrowniach wiatrowych na morzu i lądzie oraz źródłach fotowoltaicznych. Angażuje się w działalność stowarzyszeń i grup parlamentarnych związanych z OZE. Od 2018 roku był ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz – od wielu lat – pozostaje członkiem Komitetu Sterującego PSEW. Doradza w kwestiach regulacyjnych. Karol Lasocki otrzymuje rokrocznie rekomendacje indywidualne w międzynarodowych rankingach Chambers, Legal500 i IFLR1000. Został wyróżniony w Hall of Fame w kategorii Energy and Natural Resources Legal500, a IFLR1000 przyznał mu tytuł Highly Regarded w kategorii Energy and Infrastructure, Project Development. W rankingu kancelarii prawnych Rzeczpospolitej zdobył tytuł Prawnik – Lider w dziedzinie Prawo Energetyczne.

Katarzyna Suchcicka – Dyrektor Generalny w OX2 Sp. z o.o. Od 14 lat związana z energetyką, a konkretniej z odnawialnymi źródłami energii. Absolwentka studiów inżynieryjnych za granicą i ekonomicznych w kraju. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów. Aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji energetycznej.

Urszula Wiśniewska – adwokat, radca prawny, MBA, menadżer branży energetycznej, wykładowca i ekspert legislacyjny (Legal 500 GC Powerlist 2019 of counsel kancelarii Porwisz i Partnerzy). W latach 2017-2020 pełniła funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Prawnych TAURON Polska Energia S.A. oraz Dyrektora Zarządzającego (obszary: prawny, komunikacji, strategii i korporacyjny). Zasiadała w kilku radach nadzorczych (TARON Ekoenergia, TAURON Nowe Technologie, TAMEH Holding); odpowiadała od strony prawnej za prowadzenie skomplikowanych procesów M&A i inwestycyjnych oraz za prowadzenie sporów sądowych na tle rozwiązywania długoterminowych umów sprzedaży energii i zielonych certyfikatów o wartościach od kilkudziesięciu milionów do kilku miliardów zł; kompleksowo doradzała spółkom z branży OZE.

 

Paweł Wróbel – Dyrektor Zarządzający BalticWind.EU. Ekspert ds. regulacji UE z 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli. Specjalizuje się w unijnej polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także budżetowej. Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. W latach 2015-2018 pracował jako Dyrektor PKEE w Brukseli reprezentując polski sektor elektroenergetyczny. Wcześniej w latach 2010-2015 pracował w dwóch gabinetach Komisarzy ds. budżetu UE, a także w Dyrektoriacie KE ds. budżetu. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla transformacji energetycznej. Autor wielu analiz z zakresu regulacji unijnych.

Magazynowanie energii w oparciu o technologie wodorowe

Dariusz Kryczka

Dariusz Kryczka – Manager w EY Law, odpowiada m.in. za prowadzenie działań związanych z European Green Deal Center of Excellence.Dariusz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów związanych z branżą energetyczną oraz Oil&Gas, w tym projektów międzynarodowych, strategicznych inwestycji infrastrukturalnych oraz nowych technologii. Specjalizuje się również w stosunkach międzynarodowych, komunikacji korporacyjnej, regulacjach, koordynacji projektów, społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG i organizacjach pozarządowych (NGO). Obecnie pełni funkcję Eksperta ds. energii i klimatu w United Nations Global Compact Network Poland. Jest zaangażowany głównie w zarządzanie projektami poświęconymi wodorowi, efektywności energetycznej, zrównoważonym finansom i ESG. Jest autorem raportów legislacyjnych dotyczących reformy systemu białych certyfikatów, prawa wodorowego, zielonych finansów, systemu ochrony powietrza i reformy energetyki wiatrowej na lądzie. W ramach pracy dla UNGC zajmuje się również przygotowaniem spotkań z kluczowymi partnerami/interesariuszami oraz wydarzeń związanych z obszarem energetyki. Przewodzi również pracom grup roboczych. Odpowiada także za współpracę z Komisją Europejską w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu i transformacji energetycznej. Dariusz Kryczka jest absolwentem Prawa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbył roczne stypendium LLP/Erasmus na Uniwersytecie Florenckim. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu europejskiego obrotu energią w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademię Młodych Dyplomatów w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Posiada certyfikaty AgilePM® Foundation, TenStep Project Management (TSPM™), Prince 2 Practitioner oraz Prince 2 Foundation.

Michał Będkowski-Kozioł

dr iur. Michał Będkowski-Kozioł, LL.M.Eur.Int. – Partner, Szef Praktyki Prawo Konkurencji i Antymonopolowe, Praktyka Energetyka, Infrastruktura i Środowisko, Kancelaria Kochański & Partners. Adiunkt, Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Katedra Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, w tym w prawie pomocy publicznej, oraz w prawie regulacji sektorów infrastrukturalnych, w szczególności sektora energetycznego i transportu kolejowego. Posiada doświadczenie jako doradca m.in. w takich branżach jak energetyka, transport kolejowy, usługi finansowe, przemysł motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, nieruchomości i media. Uczestniczył także w postępowaniach przed krajowymi organami regulacyjnymi i Komisją Europejską, a także sądami krajowymi i unijnymi. Brał również udział w przygotowywaniu projektów legislacyjnych. Od 1999 roku pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych poświęconych problematyce prawa ochrony konkurencji, prawa energetycznego i prawa transportu kolejowego, w tym współautor Komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (red. T. Skoczny, C.H. Beck Warszawa, wyd. 1, 2009 r., wyd. 2, 2014 r.) oraz Komentarza do ustawy Prawo energetyczne et al. (red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, C.H. Beck, Warszawa 2020). Prelegent i wykładowca licznych krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów zarówno o profilu naukowym jak i praktycznym. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a także Zespołu Nauk Prawnych Instytutu De Republica.

 

Piotr Czembor

Piotr Czembor – Prezes Zarządu i współzałożyciel spółki Hynfra Energy Storage sp. z o.o. rozwijającej projekty magazynów energii oraz wodoru odnawialnego w ramach partnerstwa z Hynfra sp. z o.o. Z sukcesem koordynował pozyskanie finansowania inwestycyjnego i operacyjnego dla nowych oraz istniejących jednostek kogeneracyjnych i odnawialnych źródeł energii. W spółkach grupy PGE pełnił zarówno funkcję dyrektora departamentu jak i funkcję członka zarządu odpowiadając za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz obszar rynku mocy. Przez wiele lat pracował również w departamencie regulacji i relacji zewnętrznych EDF Polska S.A. oraz doradzał przedsiębiorstwom energetycznym i inwestorom w kancelarii Dentons. Aktywny uczestnik prac organizacji branżowych: Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, COGEN Europe oraz Rady OZE przy Konfederacji Lewiatan. Absolwent studiów doktoranckich w katedrze Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Patrycja Nowakowska

Patrycja Nowakowska – adwokat, senior associate w Kubas Kos Gałkowski. Specjalistka z zakresu funkcjonowania rynku energii. Jej praktyka obejmuje bieżącą obsługę spółek z grupy energetycznej m.in. w zakresie opiniowania specjalistycznych umów z zakresu prawa energetycznego oraz dokumentów wewnętrznych, zagadnień prawa zamówień publicznych oraz korporacyjnych. Uczestniczy również w sporządzaniu opinii prawnych dotyczących nowelizacji przepisów prawa energetycznego oraz innych ustaw sektorowych pod kątem wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą. Świadczy kompleksową obsługę procesową w sporach gospodarczych kontraktowych. Uczestniczy w prowadzeniu bezprecedensowych i skomplikowanych postępowań sądowych. Posiada doświadczenie w sporach korporacyjnych. Reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami administracji publicznej. Autorka publikacji na temat prawa energetycznego, w tym w dwumiesięczniku „Nowej Energii”. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim przy współpracy z Université d’Orleans. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Funkcjonowanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Natalia Plaskiewicz

Natalia Plaskiewicz, adwokat. Associate, DZP, Praktyka Infrastruktury i Energetyki. Natalia jest adwokatem posiadającym wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu prawa energetycznego i procesu inwestycyjnego w energetyce. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych oraz systemów wsparcia dedykowanych sektorowi energetycznemu. Natalia w bieżącym doradztwie koncentruje się na kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym ESG. Doradza klientom w ich bieżącej działalności w aspektach regulacyjnych oraz kontraktowych, a także uczestniczy w obsłudze inwestycyjnej oraz transakcyjnej projektów OZE. Jej doświadczenie obejmuje również postępowania arbitrażowe dot. projektów offshore oraz lobbying regulacyjny w Brukseli. Doradza Klientom w kwestiach dotyczących postępowań przed Komisją Europejską oraz postępowań przed TSUE dotyczących skarg na decyzje Komisji Europejskiej. Reprezentowała interesy europejskiego sektora elektroenergetycznego w pracach legislacyjnych nad Pakietem Zrównoważonego Finansowania, w tym w szczególności dotyczących Taksonomii, a także nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji czy Funduszem Innowacyjnym. Natalia pełniła rolę policy advisora w obszarze Energy, Climate & Sustainability w Eurelectric, kierując pracami regulacyjnymi grup roboczych Thermal&Nuclear, AI&Digital oraz Electrification&Energy Efficiency, w ramach których opracowane były strategie regulacyjne i oficjalne stanowiska m. in. dla rozwoju wodoru, licencjonowania małych reaktorów jądrowych (SMR), elektryfikacji portów morskich i wykorzystania paliw alternatywnych dla transportu morskiego oraz zrównoważonego finansowania. Przed dołączeniem do DZP, pracowała m.in. w Eurelectric w Brukseli, Hogan Lovells w Monachium, Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) w Lublanie, czy w Sekretariacie Energy Community w Wiedniu. Natalia jest podwójnym magistrem. Ukończyła studia prawnicze na UMK oraz Freie Universitaet w Berlinie.

Beata Superson-Polowiec Kwadrat

Beata Superson-Polowiec – radca prawny, wspólnik w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego i prawa energetycznego. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, energii i paliw. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w obsłudze grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Z powodzeniem zajmuje się obsługą prawną podmiotów energochłonnych. Autorka wielu analiz ryzyka regulacyjnego oraz twórca licznych innowacyjnych projektów rozwiązań prawnych dla zakładanych modeli biznesowych. Posiada doświadczenie w zakresie problematyki efektywności energetycznej, OZE, EU ETS, kogeneracji, rynku paliw ciekłych, gazu i ciepła. Reprezentuje Klientów w postępowaniach koncesyjnych oraz innych postępowaniach przed Prezesem URE oraz w procesach regulacyjnych i legislacyjnych. Posiada doświadczenie z zakresu public affairs. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych i branżowych. Reprezentuje Kancelarię w pracach IEPiOE. Współzałożyciel i członek Zarządu Hydrogen Poland. Czynnie wspiera Fundacje Women in Law. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Panel VI: Cable pooling – przyszłość integracji sektora OZE

Michał Giżewski

Michał Giżewski – członek zespołu prawa energetycznego w kancelarii DLA Piper, aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W swojej praktyce skupia się na aspektach regulacyjnych sektora energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, a także na doradztwie w zakresie realizacji inwestycji obejmujących infrastrukturę energetyczną. Michał bierze udział w badaniach due diligence projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Uczestniczy też w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, zwłaszcza dotyczących uzyskiwania koncesji oraz nakładania kar na przedsiębiorstwa energetyczne. Michał posiada doświadczenie w doradztwie prawnym przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną w kogeneracji.

Piotr Czopek – Absolwent politologii w zakresie studiów europejskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Collegium Civitas w zakresie Globalizacji oraz Bezpieczeństwa Energetycznego. Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Gospodarki, następnie Ministerstwa Energii, gdzie w Departamencie Energetyki, a następnie Departamencie Energii Odnawialnej i Rozproszonej zajmował się zagadnieniami związanymi z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym mechanizmami wsparcia, a także energetyką rozproszoną, prosumencką. Od 2019 r. jako Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej (Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii) w Ministerstwie Energii, a następnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzorował prace związane z planowaniem rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniem warunków prawnych dla ich dalszego funkcjonowania, w tym w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Od stycznia 2021 r. jako Dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej zajmuje się kwestiami regulacyjnymi związanymi z promowaniem rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. W latach 2011 – 2020 Ekspert ds. energetyki w ramach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). W latach 2012 – 2013 Członek Panelu Ekspertów w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.W latach 2013 – 2017 Członek Komitetu ds. wyboru projektów dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W latach 2016 r. – 2019 Członek Komitetu Monitorującego RPO WŚ 2014 – 2020 oraz Zastępca Członka Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020.

           

Irena Gajewska – Dyrektor w Polskim Stowarzyszeniu Fototowoltaiki. Wcześniej ekspertka w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, wiceprezeska Fundacji RE-Source Poland Hub promującej rozwój OZE w oparciu o formułę cPPAs (kontrakty na zakup energii zawierane bezpośrednio między odnawialnym źródłem wytwórczym i odbiorcą). Zaangażowana w działania na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej i budowy gospodarki niskoemisyjnej. Reprezentuje Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki w międzynarodowych działaniach na rzecz transformacji energetycznej w Europie, m.in. w ramach platformy Visegrad+RE. Absolwentka Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, samorządowiec.

Mirosław Kulak

Mirosław Kulak – przedsiębiorca od 1983 r., wieloletni członek Polskiej Izby Paliw Płynnych, Prezes Polskiej Izby Małej Energetyki Odnawialnej.

Szymon Witoszek – dyrektor ds. rozwoju w firmie ONDE S.A. Z branżą OZE związany od 10 lat, koordynator procesów BiR w zakresie techniki półprzewodnikowej i energoelektroniki. Wcześniej dyrektor techniczny wydziału Digital Power w Huawei Technologies CEE&Nordic, specjalista z zakresu fotowoltaicznych urządzeń przekształtnikowych. Z wykształcenia optoelektronik – technolog, absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Panel VII: Związek „Sieci elektroenergetyczne i OZE” – to skomplikowane?

Bartłomiej Derski – z wykształcenia prawnik i ekonomista. Od ponad dekady pisze o sektorze energetycznym, paliwowym i elektromobilności. Współpracował m.in. z CIRE, Onetem, Gazetą Wyborczą i Newsweekiem. Od 2012 roku współtworzy opiniotwórczy serwis WysokieNapiecie.pl. Był wielokrotnie nagradzany za swoje artykuły, m.in. nagrodą specjalną kapituły prestiżowego konkursu NBP im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. Jest współautorem książki „Wiek energetyków”, opisującej rozwój elektroenergetyki w Polsce od XVIII do XXI wieku i uznanej przez Dziennik Gazetę Prawną za jedną z najlepszych książek ekonomicznych 2019 roku.

 

Krzysztof Krukowski

Krzysztof Krukowski – twórca grupy Earth Energy oraz współtwórca spółki KSME – lidera projektów magazynów energii w Polsce. Developer Projektów PV, Wind, Magazynów Energii oraz Biogazu z 12-letnim stażem. Ekspert rynku OZE w zakresie rozwoju projektów i ich adaptacji do uwarunkowań rynkowych. Promotor ścieżki zielonej transformacji.

prof. Zbigniew Krzemiński

prof. Zbigniew Krzemiński – prezes MMB Drives sp. z o.o. od roku 2004. Pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, w 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Łódzkiej, a w 1991 roku stopień naukowy doktora habilitowanego na Politechniki Śląskiej. Od 1993 roku pracował na stanowisku profesora na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jego główne obszary zainteresowań badawczych to modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych, sterowanie wysokowydajnymi napędami elektrycznymi, układy sterowania oparte na procesorach sygnałowych. Prof. Z. Krzemiński jest autorem ponad 235 artykułów, 2 książek, 6 patentów. Głównymi osiągnięciami są opracowanie multiskalarnych modeli maszyn prądu przemiennego, które są uogólnioną postacią modelu wektorowego, oraz wynalezienie obserwatora prędkości obrotowej maszyn prądu przemiennego stosowanego w napędach bezczujnikowych. Obecnie zajmuje się problematyką przetwarzania energii w dwukierunkowych sieciach elektroenergetycznych.

dr Zdzisław Muras

Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów w Urzędzie Regulacji Energetyki. Wieloletni praktyk z zakresu prawa energetycznego reprezentujący Prezesa URE zarówno przed krajowymi jak i unijnymi sądami wszystkich instancji oraz w trakcie procesu legislacyjnego. Doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu jeden książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza dyrektywy 2009/28/WE (2018 r.) oraz komentarza do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

 

Bogdan Szymański

Bogdan Szymański – współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii. Współautor programu komputerowego „kolektorek”, członek zarządu GLOBEnergia. Autor wielu kursów m.in. „Eko-Gmina”, „Samorządowy Menedżer ds. Energii” czy szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych m.in. Solar+. Autor wielu poradników, w tym książki „Instalacje fotowoltaiczne”.

Panel VIII: Jak statyczny odbiorca może zostać aktywnym graczem na rynku energii?

Kornel Koronowski posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorach energetycznym i infrastrukturalnym. Obecnie jest dyrektorem operacyjnym w Boryszew Energy, oddziale jednego z największych koncernów przemysłowych w Polsce, gdzie koordynuje on szeroko rozumiane sprawy regulacji energetycznych dla ponad 20 zakładów produkcyjnych, zajmuje się obrotem energią elektryczną i gazem ziemnym zarówno na rynku hurtowym, jak i do biznesowych klientów końcowych. Tworzył strategie energetyczne dla odbiorców w sektorach stalowym, metali i chemicznym. Równolegle z działalnością biznesową przygotowuje prace doktorską w zakresie unijnego prawa konkurencji oraz jest członkiem zespołu założycielskiego kilku inicjatyw non-profit. Wyróżniony m.in. przez Aspen Institute, Goldman Sachs Foundation oraz Departament Stanu USA. Absolwent trzech kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także w Sciences Po Paris.

Olga Dzilińska-Pietrzak

Olga Dzilińska-Pietrzak – od dziesięciu lat zawodowo związana z rynkiem instrumentów finansowych i od sześciu – z rynkiem produktów energetycznych. Doświadczenie zdobyła pracując w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie uczestniczyła m.in. w pracach związanych z regulacjami unijnymi (CRD IV/CRR) i polskimi oraz na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru i Dyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem i Compliance. Od lipca 2018 r. zatrudniona w Grupie Azoty SA, gdzie do listopada 2021 r. pełniła rolę Pełnomocnika Zarządu ds. energii i klimatu oraz MiFID 2, a od maja 2021 r. – zajmuje stanowisko Menadżera ds. Zarządzania Zgodnością. Jest też Wiceprzewodniczącą Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu,  Członkiem Komitetu Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. i członkiem Komitetu Odwoławczego przy Prezesie Urzędu Dozoru Technicznego.

Andrzej Kaźmierski

Andrzej Kaźmierski – zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Z zawodu informatyk, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Przez wiele lat związany z branżą ICT, kolejno jako programista, analityk systemów, kierownik projektów, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządów spółek. Od 2015 roku związany z branżą OZE, w latach 2016-2019 dyrektor Departamentu OZE w Ministerstwie Energii.

Marek Malciak

Marek Malciak – adwokat, senior associate w Kubas Kos Gałkowski Specjalista z zakresu funkcjonowania rynku energii. W kręgu jego zainteresowań pozostaje również arbitraż, prawo spółek handlowych i prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji. Współpracuje z zespołami zajmującymi się postępowaniami sądowymi oraz arbitrażowymi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, energetycznego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu due dilligence nieruchomości. Doradzał w sprawach sporów korporacyjnych o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organów spółek kapitałowych. W ramach dotychczasowej praktyki uczestniczył w obsłudze klientów polskich i zagranicznych, zarówno na etapie negocjacji, jak również na etapie sporu sądowego (i następnie postępowania egzekucyjnego). Autor publikacji na temat prawa energetycznego, w tym w dwumiesięczniku „Nowej Energii”. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także ICC Arbitration and ADR Training Programme organizowany przez ICC International Court of Arbitration i Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ. W 2021 r ukończył studia podyplomowe na kierunku Funkcjonowanie Rynku Energii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

dr inż. Adam Mroziński

dr inż. Adam Mroziński. Adiunkt pracujący na Wydziale Inżynierii Mechanicznej obecnie Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich. Twórca Centrum Kompetencji – Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz pomysłodawca kierunku studiów inżynierskich pn. Inżynieria OZE, który funkcjonuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PBŚ od 2012 roku oraz wielu edycji studiów podyplomowych oraz szkoleń dla instalatorów z zakresu OZE. W latach 2010-2016 Kierownik Zakładu Systemów Technicznych i Ochrony Środowiska na ówczesnym UTP w Bydgoszczy. Twórca Laboratorium Inżynierii OZE. Problematyka badań dr inż. Adama Mrozińskiego dotyczy zagadnień energochłonności wybranych procesów przemysłowych. Aspekty energochłonności są szerzej ujmowane w aspekcie zagadnień budowy, eksploatacji oraz wdrażania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów. Dr inż. Adam Mroziński opublikował kilkadziesiąt publikacji naukowych. Był kierownikiem kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych oraz dydaktycznych na poziomie krajowym oraz finansowanych z EU. Warte podkreślenia jest zrealizowanie kilkudziesięciu badań zleconych dla przemysłu w formie badań rozwojowych i wdrożeniowych, ekspertyz i opinii o innowacyjności. Jest współautorem zgłoszeń patentowych i patentów, które były nagradzane na wystawach o zasięgu światowym z których kilka podlega działaniom komercjalizacyjnym. Warte podkreślenia jest zaangażowanie Dr inż. Adam Mroziński w działania eksperckie i realizację oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Dr inż. Adam Mroziński posiada duże doświadczenie w zakresie opiniowania obszarów o wysokim potencjale innowacyjnym na poziomie krajowym oraz regionalnym, biorąc udział w pracach na rzecz wyboru regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. Ważnym aspektem działalności jest jego zaangażowanie w zakresie kreowania relacji uczelnia – biznes oraz komercjalizacji wyników badań. W latach 2017-2021 dr inż. Adam Mroziński był dyrektorem Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii przy ówczesnym UTP w Bydgoszczy. Był odpowiedzialny za realizację 3 edycji projektów pn. Inkubator Innowacyjności na UTP w Bydgoszczy. Pełnił funkcję współprzewodniczącego Rady Inwestycyjnej, nadzorującej realizację kilkudziesięciu grantów przedwdrożeniowych. W latach 2018-2021 był Prezesem Zarządu Spółki Celowej UTP sp. z o.o. odpowiedzialnej za tworzenie spółek akademickich na UTP w Bydgoszczy. Dr inż. Adam Mroziński był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Otrzymał m.in.: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012r.), Brązowy Krzyż zasługi (2018r.), Medal Marszałka „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasług na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego (2019r.), Wyróżnienie Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego za 2014 w kategorii ochrona środowiska naturalnego (2015r.) oraz Złote Medale i wyróżnienia na międzynarodowych targach wynalazczości: BRUSSELS INNOVA 2015, KIDE 2015, EUROINVENT 2018, IIIF 2020, INTARG 2015, 2021 i innych.

Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej – Zklaster. Współzałożyciel Krajowej Izby Klastrów Energii. Konsultant dokumentów na poziomie strategicznym m.in. ustaw i uchwał. Doświadczona manager w dziedzinie innowacyjnych projektów z obszarów kluczowych dla gospodarki kraju z udokumentowaną historią pracy w branży doradztwa strategicznego. Specjalista w branży Klastrów Energii i rynku OZE, a także tematyki z zakresu Transformacji Energetycznej oraz z tzw. Sprawiedliwej Transformacji.  Praca na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym w tym praca z samorządami (gminy, powiaty, urzędy marszałkowskie) rządem, międzynarodowymi instytucjami oraz Komisją Europejską. Posiada wysokie kompetencje w Zarządzaniu w tym Zarządzaniu Projektami, Marketingu oraz językach obcych. Profesjonalistka w dziedzinie rozwoju biznesu oraz badaniach rynku. Posiada doświadczenie w pracy przy koordynowaniu projektów finansowanych z NFOŚiGW, PARP, NCBiR, Interreg i innych.  Specjalista w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz technologii z nimi związanych takich jak magazynowanie energii, bilansowanie, pomiary, elektromobilności i innych. Kompetencje do współpracy z kontrahentami przy wdrożeniach innowacyjnych.

Debaty wprowadzające

Przed Kongresem odbędą się 3 debaty w formie online, które będą stanowiły wprowadzenie do głównego wydarzenia. 

28.09.2021 r.

Rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej stanowi szansę na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Aktywizacja społeczeństwa w ramach rozwoju sektora energetycznego zwiększa świadomość z zakresie ekologii i transformacji energetycznej oraz wychodzi naprzeciwrosnącym cenom energii. Przykładem zaangażowania społeczności jest dynamicznie rozwijający się sektor wytwarzania energii za pośrednictwem mikroinstalacji fotowoltaicznych. W Polsce niestety rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Dopiero w maju 2021 r. roku zarejestrowano pierwszą spółdzielnię energetyczną, mimo iż przepisy regulujące ten podmiot istniały już dużo wcześniej. Warto zastanowić się, w którym kierunku podąży rozwój rozproszonej energetyki oraz jaką rolę będzie odgrywać społeczeństwo w transformacji energetycznej. Tym samym należy rozważyć, czy energetyka obywatelska ma szanse na powstrzymanie galopujących cen energii oraz zniwelowanie ubóstwa energetycznego. Biorąc pod uwagę aktualne tempo rozwoju sektora energetycznego, należy również zastanowić się nad wprowadzeniem takich rozwiązań jak wirtualny czy zbiorowy prosument, które z sukcesem już funkcjonują w innych państwach, a także spojrzeć na różne aspekty związane z wprowadzeniem takich rozwiązań dla polskiego sektora energetycznego. Debata pt. „Rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej – szansa na decentralizację rynku energii” bez wątpienia poruszy wiele tematów mogących mieć wpływ na wspomniane zmiany.

Zakres tematów:

 • obywatelska społeczność energetyka jako szansa skutecznej transformacji energetycznej,
 • pojęcie “prosumenta wirtualnego”,
 • powszechność przydomowych magazynów energii
 • elektromobilność jako codzienność,
 • minimalizacja ubóstwa energetycznego,
 • demokratyzacja rynku energetyki

 

Więcej informacji

19.10.2021 r.

Nowe technologie z dnia na dzień napędzają polską gospodarkę, a wraz z nią również sektor energetyczny. Nieustannie słyszymy o innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących magazynowania energii czy też technologii związanych z wodorem. Wiele się dzieje nie tylko na światowej arenie, gdyż również w naszym państwie mamy czym się pochwalić. W Polsce w ostatnim czasie została otworzona pierwsza linia produkcyjna perowskitów. Opracowane tych ogniw uznano za największą rewolucję na rynku fotowoltaiki od czasów wynalezienia pierwszych paneli w 1839 r. Podczas debaty „W pogoni za trendami -nowe technologie towarzyszące OZE” z gośćmi będziemy dyskutowali m.in. na temat strony, w którą podąża branża OZE, a także o przyszłości sektora energetyki.

Zakres tematów:

 • magazyny energii jako niezbędnik każdej instalacji OZE,
 • fotowolatika inaczej – pływające panele i możliwość ich wprowadzenia w Polsce,
 • perowskity – polski wynalazek zmieniający świat,
 • alternatywa dla tradycyjnych “wiatraków” – pionowe siłownie wiatrowe i inne innowacyjne układy konstrukcji,
 • tokenizacja energii za pośrednictwem technologii blockchain jako przyszłość rozliczeń za energię elektryczną.

09.11.2021 r.

Ustawa o inwestycjach w zakresie lądowych farm wiatrowych, wprowadzona do polskiego porządku prawnego w maju 2016 roku, wywołała spore zamieszanie w sektorze energetyki wiatrowej. Niemalże z dnia na dzień cała branża wyhamowała rozwój, ponieważ zasady wynikające z tego aktu prawnego ograniczyły możliwości inwestycyjne w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych na terenie Polski. Tak restrykcyjne przeszkody prawne dla inwestorów, a więc możliwość budowania nowych farm wiatrowych jedynie w odległości większej niż 1,5 – 2 km od zabudowy oraz obszarów chronionych, wyłączyła spod obszaru inwestycyjnego ponad 90% obszarów. Warto zauważyć, że racjonalna legislacja oparta jest na wskazaniu celowości i konieczności powstawania aktów prawnych. W tym wypadku celem było ograniczenie rozwoju inwestycji, tak by nie wpływały one w sposób szkodliwy na środowisko oraz obywateli. Inspiracją dla naszego ustawodawcy stały się unormowania prawne obowiązujące u naszych zachodnich sąsiadów, a konkretnie w Bawarii. Z racji, iż ustawodawca jedynie inspirował się sąsiednimi legislacjami, zawierają one wiele niedoskonałości, do których krytycznie podchodzi środowisko inwestorów.

Moderator

Bartłomiej Derski – redaktor naczelny portalu Wysokienapiecie.pl

Uczestnicy:

Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo 
Tadeusz Zieliński – radca prawny w ENGINE Zielona Energia Sp. z o.o.
Tomasz Guzowski – OX2 
Mirosław Kulak- Prezes PIMEO 

15.02.2022 r.

Większość osób zainteresowanych polską energetyką pamięta czasy (nie tak odległe), kiedy Polska została określona jako największy europejski potentat w wydobyciu gazu łupkowego. Amerykanie ocenili, że w skałach łupkowych w Polsce może znajdować się nawet 1,5-3 bln m3 gazu. W 2011 r. do wyścigu o polskie łupki stanęli wszyscy najwięksi gracze: giganty krajowe (PGNiG i Orlen) oraz zagraniczne (amerykańskie ExxonMobil, ConocoPhillips, Chevron, włoski Eni, Marathon, Talisman Energy, Lane Energy). Niestety już pierwsze odwierty pokazały, że gaz łupkowy znajdował się dużo głębiej niż przewidywano, co spowodowało wycofanie się gazowych przedsiębiorstw. Nie pomagały również aktualnie obowiązujące przepisy prawne oraz system podatkowy, gdyż to tylko utrudniało inwestycje w Polsce.

Historia zatacza koło. Polska jest bowiem w chwili obecnej nazywana potentatem wodorowym. Pod koniec 2021 r. zostało podpisane międzysektorowe porozumienie wodorowe, co jest dużym krokiem w przód dla rozwoju wodoru w Polsce. Polska Strategia Wodorowa wskazuje 6 koniecznych do osiągnięcia celów: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce; wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie; wsparcie dekarbonizacji przemysłu; produkcja wodoru w nowych instalacjach; sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru; stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego. Ambitne cele oraz światowy trend zmierzający w kierunku produkcji wodoru wytwarzanego za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii będą stymulowały gospodarkę do rozwijania tejże technologii. Pojawia się natomiast pytanie, czy Polska sprosta technologicznie i ekonomicznie oczekiwaniom, jakie się wobec niej pojawiają. Czy będzie to następna rewolucja, czy następne łupki?

Zakres tematów

 • Wodór, wodoru, wodorowi – odmiana przez wszystkie przypadki
 • Wodór – zielony graal czy ślepy zaułek
 • Potencjał wykorzystania wodoru w polskiej energetyce

 

Więcej informacji

15.03.2022

Ruch prosumencki zmienił oblicze polskiej energetyki. W dobie rosnących cen energii oraz decentralizacji energetyki, uzyskanie statusu prosumenta wydaje się być słusznym rozwiązaniem. Prosumenci energii odnawialnej w Polsce przez lata objęci byli bardzo atrakcyjnym systemem wsparcia. Jednakże w 2022 w życie wejdzie nowy system rozliczeń. Zmiany te wzbudziły liczne kontrowersje wśród branży energetycznej. Ponadto ustawodawca w zeszłorocznej nowelizacji ustawy o OZE wprowadził prosumenta zbiorowego oraz wirtualnego prosumenta. Zmiany te mają na celu implementacje przepisów dyrektywy RED II. Jak potoczą się dalej losy polskich prosumentów?

Zakres tematów:

 • Transformacja prosumenta na przestrzeni lat
 • Jak pogodzić zmiany prawne z rozwojem ruchu prosumenckiego
 • Znaczenie polskiego prosumenta na kształtowanie się rynku energii

 

Więcej informacji

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

OX2
Kochański & Partners

Partner Brązowy

Kubas Kos Gałkowski
MGS LAW

Patroni Honorowi

Patroni Merytoryczni

Polowiec i Wspólnicy
DLA PIPER
MGS LAW
Kochański & Partners

Patroni Medialni

Organizacje wspierające

Uczestnictwo

Udział w Kongresie będzie możliwy zarówno stacjonarnie, jak i online. Udział stacjonarny dotyczy wyłącznie dni 30-31 marca 2022 r. Kongres odbędzie się w Toruniu w Hotelu Bulwar. Dostęp jest otwarty i darmowy. Jednak nie obejmuje on możliwości skorzystania z przerw kawowych i lunchu. Dostęp online do nagrań z Paneli jest otwarty, a transmisja znajdzie się na kanale YouTube Stowarzyszenia.

Każda osoba, która chciałaby otrzymać certyfikat uczestnictwa lub wziąć udział w Kongresie w formie stacjonarnej powinna zapisać się poprzez uzupełnienie formularza na dole strony do dnia 29 marca 2022 r. Zgłoszenia przesłane później nie będą przyjmowane. 

Studenci i doktoranci, którzy chcieliby wziąć aktywny udział podczas drugiego dnia Kongresu poprzez wygłoszenie swojej prelekcji, powinni zapisać się i dokonać wpłaty oraz przesłać abstrakt do dnia 18 marca 2022 r.

Abstrakty

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Kongresie Energetyki Przyszłości 2021 w dniu 1 kwietnia 2022 r. podczas paneli studencko-doktoranckich, prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez uzupełnienie formularza, znajdującego się u dołu strony, i abstraktu na adres e-mail: kep@zeop.pl. Każdy abstrakt powinien zawierać się w 300-350 słowach (czcionka Cambria, 12 pkt, odstępy 1.5, tekst wyjustowany). W pliku należy podać takie informacje jak: imię i nazwisko, status (student czy doktorant), uczelnia, temat oraz bibliografia. Plik w formacie PDF powinien zostać podpisany imieniem i nazwiskiem w następujący sposób: Kowalski_Jan.

Każdy uczestnik będzie miał 10-15 minut na przedstawienie swojego referatu.

Proponowane obszary tematyczne wystąpień:
• energia odnawialna;
• energetyka rozproszona;
• futurystyczny miks energetyczny;
• przyszłość energetyczna w transporcie i przemyśle;
• lokalne społeczności energetyczne.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszenia to: 18 marca 2022r.

O kwalifikacji do czynnego uczestnictwa w Kongresie, poinformujemy mailowo do 25 marca 2022 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia selekcji nadesłanych abstraktów.

Regulamin

Kontakt

Organizacja
Aleksander Tretyn
tel.  791 983 532
a.tretyn@zeop.pl

Patronaty i współprace 
Aleksandra Brodowska
tel. 881 313 396
a.brodowska@zeop.pl 

Uczestnictwo
Małgorzata Kamonciak 
tel. 503 781 614
m.kamonciak@zeop.pl