Kongres Energetyki Przyszłości 2021

O kongresie

Dyskusje dotyczące transformacji energetycznej, a tym samym udziału odnawialnych źródeł energii w tym procesie, dotykają w ostatnim czasie wiele grup społecznych – od osób na co dzień związanych z branżą energetyczną, przez obywateli angażujących się w problematykę odnawialnych źródeł energii, aż po polityków inicjujących nowe rozwiązania oraz tworzących regulacje prawne wspierające rozwój OZE.

Fotowoltaika i farmy wiatrowe stanowią podstawę naszego krajowego rynku OZE, a sama energia odnawialna odgrywa coraz większe znaczenie w miksie energetycznym nie tylko Polski, ale także wielu innych państw, zwłaszcza w Unii Europejskiej.

Rynek OZE w Polsce, jak i na całym świecie, rozwija się niezwykle dynamicznie. Coraz częściej spotykamy się z nowymi rozwiązaniami, które pozwalają zapewnić zwiększenie efektywności tych źródeł. Przy dynamicznym rozwoju energetyki odnawialnej, pojawiają się jednocześnie nowe problemy natury legislacyjnej.

W medialnych wypowiedziach bardzo popularny w ostatnim czasie stał się temat ustawy „10H” czy też problematyka zmian zasad rozliczania prosumentów. Dość duży rozgłos w przestrzeni publicznej zyskują również magazyny energii, które mają zapewnić stabilny rozwój odnawialnych źródeł. Przy tym wszystkim nie możemy zapominać o problemach związanych z przeciążeniem sieci elektroenergetycznych, co przy inwestycjach w OZE stanowi duże wyzwanie dla operatorów tych sieci.

Wyżej wspomniana problematyka i opisane zagadnienia będą motywem przewodnim Kongresu Energetyki Przyszłości 2021, organizowanego przez Stowarzyszenie „Z energią o prawie”, SKN Prawa Energetycznego „on/off” oraz KN Prawa Energetycznego UW.

Podczas pierwszego i drugiego dnia obrad, który odbędzie się 30 i 31 marca 2022 r., wysłuchamy ekspertów. Specjaliści przedstawią aktualne trendy, wyzwania i problemy branży energetycznej. Natomiast trzeciego dnia – 1 kwietnia 2022 r., będą miały miejsce prelekcje studentów i doktorantów, którzy zaprezentują nam najbardziej rozgrzewające zagadnienia pojawiające się w dyskusjach na rynku OZE.

Panele

Panele eksperckie planowane są na 1 grudnia 2021 r. w formie wydarzenia stacjonarnego z transmisją online. W zależności od sytuacji spowodowanej pandemią forma wydarzenia lub jego data może zostać zmieniona przez Organizatora.

Na pierwszy rzut oka inwestycje w odnawialne źródła energii wydają się być idealnym rozwiązaniem jako remedium na problemy klimatyczne. Czy jest tak naprawdę? Jednym z poważniejszych problemów, kroczącym wraz z odnawialnymi źródłami energii jest fakt, iż źródła te są niestabilne i sterowalne w nieznacznym stopniu. Głównym czynnikiem warunkującym ich funkcjonowanie są warunki pogodowe, które czasami trudno przewidzieć. Rozwiązaniem na niestabilne źródła OZE są magazyny energii, pojawiające się w naszym państwie coraz częściej nie tylko jako przedmiot debat publicznych, lecz również w rozmowach między inwestorami. Gdy słyszymy o magazynowaniu energii, należy zastanowić się czy obecne technologie magazynowania energii wyprodukowanej z OZE są na tyle skuteczne, by realnie pomóc w transformacji energetycznej. Magazyny energii to technologia, która może być istotna zarówno dla prosumentów, jak i dużych wytwórców. Rozwój technologii magazynowania energii napotyka jednak wiele barier. Po pierwsze, są to bariery technologiczne. Istnieje wiele metod magazynowania energii i prowadzi się wciąż prace nad ich udoskonaleniem. Po drugie, są to bariery prawne. Szczególnie w Polsce ustawodawca dopiero niedawno zauważył potrzebę uregulowania kwestii magazynowania energii. Sprawia to, że stopień zaawansowania magazynowania energii w Polsce jest jeszcze niewielki. Czy magazyny energii to rozwiązania tylko dla dużych wytwórców, czy jednak także dla prosumentów? Jaki jest potencjał magazynowania energii? Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa magazynów energii pod kątem warunków atmosferycznych? Czy magazyny energii mogą stać się elementem hybrydowej instalacji OZE? Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszymy podczas Kongresu Energetyki Przyszłości.

Zakres tematów:

 • potencjał rynkowy magazynów energii
 • regulacje prawne, które pozwolą napędzić rozwój magazynów energii 
 • integracja magazynów energii z OZE 
 • polozniacja technologii magazynowania energii 

Energetyka rozproszona jako pojęcie dzieli wiele cech swojego opisu z tzw. „kształtem gruszki” – każdy intuicyjnie będzie wiedział mniej więcej, czym jest i jak to rozpoznać. Jednak, jeżeli przyjdzie do szczegółowego opisu tej strategii energetycznej, ciężko będzie znaleźć jednolite wyjaśnienie, bądź jednolitą definicję. Nie zmienia to faktu, że na płaszczyźnie politycznej i naukowej, coraz większy rozgłos znajdują stanowiska, które przedkładają energetykę rozproszoną ponad dotychczasowe bardziej skoncentrowane rozwiązania, jeżeli chodzi o pozyskiwanie i dystrybucję energii.Jak energetyka rozproszona wpłynie na obraz gospodarki energetycznej, procesu jej transformacji w kierunku OZE, zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego Polski i roli obywatela w tych przemianach? Czy odbiorcy i producenci energii powinni spodziewać się miarowego, stopniowego czy jednak gwałtownego przejścia na energetykę rozproszoną? Jakie możliwości i zagrożenia niesie za sobą tak radykalny przeskok na energetykę rozproszoną? Odpowiedzi na te pytania zostaną poddane pod debatę podczas Kongresu Energetyki Przyszłości.

Przykładowe tematy:

 • Wady i zalety scentralizowanej a rozproszonej energetyki?
 • Prosument jako kamień węgielny energetyki rozproszonej.
 • Wolny rynek energetyczny i demonopolizacja rynku energetycznego jako możliwe następstwo rozproszonej energetyki.
 • Fotowoltaika jako główny gracz na arenie energetyki rozproszonej
 • Czy energetyka rozproszona jest tylko dla OZE?
 • Ubóstwo energetyczne – czy energetyka rozproszona je rozwiąże?
 • Zagrożenia infrastrukturalne energetyki rozproszonej
 • Jaka jest rola prosumenta w rozwoju energetyki rozproszonej? Jakie systemy wsparcia powinien otrzymać prosument? Co można zmienić?

Rozwój sieci elektroenergetycznych to podstawa zrównoważonego rozwoju i wsparcia dostępu do energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców. Wynika to z ciągłego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz postępu odnawialnych źródeł energii i powstawania nowych mocy przyłączeniowych. Rozproszenie instalacji prosumenckich, jakie aktualnie obserwujemy, ma zarówno swoje plusy, jak i minusy. Z dnia na dzień przybywają nowe instalacje fotowoltaiczne na nieruchomościach prosumentów. Przy aktualnym stanie sieci elektroenergetycznych, w połączeniu z tak szybkim tempem rozwoju, niebawem pojawią się problemy z przyłączeniem nowych mocy. Nie dotyczą one jedynie prosumentów, gdyż inwestorzy większych obiektów OZE w niedalekiej przyszłości również będą musieli radzić z problemami związanymi z możliwościami przyłączeniowymi do sieci. Bardzo duża ilość instalacji oraz nieefektywne sieci elektroenergetyczne przyczyniają się do niewykorzystania całego potencjału źródeł odnawialnych. Problemy te stanowią spore wyzwanie dla operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego. Stabilność i bezpieczeństwo sieci potrzebują nowoczesnych rozwiązań technologicznych i logistycznych, zwłaszcza przy taki intensywnym rozwoju nowych źródeł wytwórczych z energii słonecznej. W jaki sposób dynamiczny rozwój fotowoltaiki i innych źródeł odnawialnych wpływa na sieci elektroenergetyczne i jak w tej sytuacji operatorzy systemu dystrybucyjnego planują zapewnić stabilność sieci? Czy sieci elektroenergetyczne są gotowe na przyjęcie nowych mocy wytwórczych? Kto poniesie koszty związane z modernizacją sieci i czy wpłynie ona na cenę energii elektrycznej odbiorcy końcowego? Między innymi na te pytania, odpowiedzi udzielą goście Kongresu w trakcie Panelu “Wpływ dynamicznego rozwoju fotowoltaiki i innych źródeł OZE na sieci elektroenergetyczne”.

Zakres tematów:

 • pogodzenie rosnących cen za energię elektryczną z potrzebami inwestycji w modernizację oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznych,
 • wyzwania logistyczne i technologiczne przy modernizacji sieci,
 • współpraca operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) a operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP),
 • stabilność i bezpieczeństwo sieci przy dynamicznym rozwoju instalacji PV,
 • zagrożenia infrastrukturalne w związku z rozwojem energetyki rozproszonej,
 • wydawanie warunków przyłączenia przy aktualnym stanie sieci

Pierwsza elektrownia wiatrowa w Polsce powstała w 1991 r. przy elektrowni wodnej w Żarnowcu. Od tego czasu można zaobserwować zwiększenie inwestycji w zakresie lądowych farm wiatrowych. W 2016 r. w prawie krajowym zaczęła obowiązywać ustawa o inwestycjach w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych. Wspomniany akt prawny jednych cieszył, zaś u innych wywoływał obawy związane z możliwością rozwijania nowych inwestycji. Na poparcie wprowadzenia ustawy podnoszono, m.in. iż jest ona niezbędna w związku z potrzebą uregulowania kwestii lokalizacji farm wiatrowych, w szczególności w okolicy obszarów zabudowanych oraz obszarów chronionych. Swoiste uregulowanie omawianych inwestycji powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w krajowym porządku prawnym. Jednocześnie poprawna legislacja charakteryzuje się tym, że ma swoje odzwierciedlenie również w możliwościach lokalizacyjnych, tak by nowe elektrownie wiatrowe nie były ciężarem dla mieszkańców, lecz by mogły napędzać rozwój polskiej gospodarki oraz energetyki zeroemisyjnej.Podczas Kongresu Energetyki Przyszłości znamienici goście postarają się udzielić odpowiedzi na pytanie czy lądowe elektrownie wiatrowe są konieczną inwestycją dla polskiej gospodarki oraz polskiego sektora elektroenergetycznego.

Zakres tematów:

 • rozwój lądowych elektrowni wiatrowych a transformacja energetyczna Polski,
 • lądowe elektrownie wiatrowe rozwiązaniem w dążeniu do osiągnięcia zero emisyjności zgodnej z unijnymi postulatami,
 • niezbędne zmiany legislacyjne, o które powinni starać się inwestorzy i wytwórcy, chcący rozwijać lądowe elektrownie wiatrowe,
 • morskie elektrownie wiatrowe konkurencją dla lądowych elektrowni wiatrowych,
 • lądowe elektrownie wiatrowe, a rozwój sieci

Agenda

Panel I: Magazyny energii - między utopią a pragmatyzmem
9.30-10.50

Moderator: 

Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl

Prelegenci

Grzegorz Pizoń – Kancelaria Bird & Bird 

Krzysztof Kochanowski – Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME

Krzysztof Krukowski – Earth Energy

dr Mariusz Kłos – Enstoria

Szymon Witoszek – ONDE 

10.50-11.00 – Dyskusja
11.00-11.20 – Przerwa

Panel II: Energetyka rozproszona-rewolucja czy ewolucja na rynku OZE?
11.20-12.40

Moderator: 

Michał Sznycer – Kancelaria MGS LAW

Prelegenci:

Piotr Kolasa – Kancelaria Polowiec i Wspólnicy sp.j.

Ireneusz Perkowski – Spółdzielnia Energetyczna Eisall Energy

Daniel Raczkiewicz – Kancelaria Doradztwa Rynku Energii

Michał Tarka – SMM Legal

Paweł Mirowski – NGOŚiGW 

12.40-12.50 – Dyskusja
12.50-13.40 – Przerwa

Panel III: Lądowe elektrownie wiatrowe - na jakich warunkach dynamiczna transformacja?
13.40-15.00

Moderator:

Łukasz Jankowski – Kancelaria DLA Piper

Prelegenci:

Karol Lasocki – Kancelaria DWF

Urszula Wiśniewska – Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Wiśniewska

Katarzyna Suchcicka – OX2

15.00-15.10 – Dyskusja
15.10-15.30 – Przerwa

Panel IV: Wpływ dynamicznego rozwoju fotowoltaiki na sieci elektroenergetyczne
15.30-17.00

15.30-15.45 – wystąpienie wprowadzającedr Marcin Drewek

Moderatorka:

Katarzyna Zamorowska – redaktor portalu Teraz Środowisko.pl

Prelegenci:

Katarzyna Siwa – Kancelaria Bird&Bird

Prof. dr hab. inż. Konrad Świrski -Politechnika Warszawska/Transition Technologies S.A

dr Marcin Drewek – UMK w Toruniu 

Michał Skorupa – Prezes Foton Technik

16.50-17.00 – Dyskusja
17.00 – Zakończenie pierwszego dnia obrad

Prelegenci

Panel I: Magazyny energii - między utopią a pragmatyzmem

Panel II: Energetyka rozproszona - rewolucja czy ewolucia na rynku OZE?

Panel III: Lądowe elektrownie wiatrowe - na jakich warunkach dynamiczna transformacja?

Panel IV: Wpływ dynamicznego rozwoju fotowoltaiki na sieci elektroenergetyczne

Debaty wprowadzające

Przed Kongresem odbędą się 3 debaty w formie online, które będą stanowiły wprowadzenie do głównego wydarzenia. 

28.09.2021 r.

Rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej stanowi szansę na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Aktywizacja społeczeństwa w ramach rozwoju sektora energetycznego zwiększa świadomość z zakresie ekologii i transformacji energetycznej oraz wychodzi naprzeciwrosnącym cenom energii. Przykładem zaangażowania społeczności jest dynamicznie rozwijający się sektor wytwarzania energii za pośrednictwem mikroinstalacji fotowoltaicznych. W Polsce niestety rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Dopiero w maju 2021 r. roku zarejestrowano pierwszą spółdzielnię energetyczną, mimo iż przepisy regulujące ten podmiot istniały już dużo wcześniej. Warto zastanowić się, w którym kierunku podąży rozwój rozproszonej energetyki oraz jaką rolę będzie odgrywać społeczeństwo w transformacji energetycznej. Tym samym należy rozważyć, czy energetyka obywatelska ma szanse na powstrzymanie galopujących cen energii oraz zniwelowanie ubóstwa energetycznego. Biorąc pod uwagę aktualne tempo rozwoju sektora energetycznego, należy również zastanowić się nad wprowadzeniem takich rozwiązań jak wirtualny czy zbiorowy prosument, które z sukcesem już funkcjonują w innych państwach, a także spojrzeć na różne aspekty związane z wprowadzeniem takich rozwiązań dla polskiego sektora energetycznego. Debata pt. „Rozwój obywatelskiej społeczności energetycznej – szansa na decentralizację rynku energii” bez wątpienia poruszy wiele tematów mogących mieć wpływ na wspomniane zmiany.

Zakres tematów:

 • obywatelska społeczność energetyka jako szansa skutecznej transformacji energetycznej,
 • pojęcie “prosumenta wirtualnego”,
 • powszechność przydomowych magazynów energii
 • elektromobilność jako codzienność,
 • minimalizacja ubóstwa energetycznego,
 • demokratyzacja rynku energetyki

 

Nagranie na YouTube

19.10.2021 r.

Nowe technologie z dnia na dzień napędzają polską gospodarkę, a wraz z nią również sektor energetyczny. Nieustannie słyszymy o innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących magazynowania energii czy też technologii związanych z wodorem. Wiele się dzieje nie tylko na światowej arenie, gdyż również w naszym państwie mamy czym się pochwalić. W Polsce w ostatnim czasie została otworzona pierwsza linia produkcyjna perowskitów. Opracowane tych ogniw uznano za największą rewolucję na rynku fotowoltaiki od czasów wynalezienia pierwszych paneli w 1839 r. Podczas debaty „W pogoni za trendami -nowe technologie towarzyszące OZE” z gośćmi będziemy dyskutowali m.in. na temat strony, w którą podąża branża OZE, a także o przyszłości sektora energetyki.

Zakres tematów:

 • magazyny energii jako niezbędnik każdej instalacji OZE,
 • fotowolatika inaczej – pływające panele i możliwość ich wprowadzenia w Polsce,
 • perowskity – polski wynalazek zmieniający świat,
 • alternatywa dla tradycyjnych “wiatraków” – pionowe siłownie wiatrowe i inne innowacyjne układy konstrukcji,
 • tokenizacja energii za pośrednictwem technologii blockchain jako przyszłość rozliczeń za energię elektryczną.

 

Nagranie na YouTube.

09.11.2021 r.
https://fb.me/e/LNeOblD7
Ustawa o inwestycjach w zakresie lądowych farm wiatrowych, wprowadzona do polskiego porządku prawnego w maju 2016 roku, wywołała spore zamieszanie w sektorze energetyki wiatrowej. Niemalże z dnia na dzień cała branża wyhamowała rozwój, ponieważ zasady wynikające z tego aktu prawnego ograniczyły możliwości inwestycyjne w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych na terenie Polski. Tak restrykcyjne przeszkody prawne dla inwestorów, a więc możliwość budowania nowych farm wiatrowych jedynie w odległości większej niż 1,5 – 2 km od zabudowy oraz obszarów chronionych, wyłączyła spod obszaru inwestycyjnego ponad 90% obszarów. Warto zauważyć, że racjonalna legislacja oparta jest na wskazaniu celowości i konieczności powstawania aktów prawnych. W tym wypadku celem było ograniczenie rozwoju inwestycji, tak by nie wpływały one w sposób szkodliwy na środowisko oraz obywateli. Inspiracją dla naszego ustawodawcy stały się unormowania prawne obowiązujące u naszych zachodnich sąsiadów, a konkretnie w Bawarii. Z racji, iż ustawodawca jedynie inspirował się sąsiednimi legislacjami, zawierają one wiele niedoskonałości, do których krytycznie podchodzi środowisko inwestorów.

 

Moderator: 

Bartłomiej Derski – redaktor naczelny portalu Wysokienapiecie.pl

Uczestnicy:

Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo 

Tadeusz Zieliński – radca prawny w ENGINE Zielona Energia Sp. z o.o.

Tomasz Guzowski – OX2 

Mirosław Kulak- Prezes PIMEO 

Nagranie na YouTube.

 

Organizatorzy

Patroni Honorowi

Patroni Medialni

Uczestnictwo

Udział Kongresie będzie możliwy jedynie online. Dostęp do nagrań z Paneli jest otwarty. Jednak każda osoba, która chciałaby otrzymać certyfikat uczestnictwa powinna zapisać się poprzez uzupełnienie formularza na dole strony oraz dokonanie wpłaty zgodnie z cennikiem do dnia 29 marca 2022 r. Zgłoszenia przesłane później nie będą przyjmowane. 

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat zostanie podany w późniejszym terminie. 

Studenci i doktoranci, którzy chcieliby wziąć aktywny udział podczas drugiego dnia Kongresu poprzez wygłoszenie swojej prelekcji, powinni zapisać się i dokonać wpłaty oraz przesłać abstrakt do dnia 18 marca 2022 r.

Abstrakty

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Kongresie Energetyki Przyszłości 2021 w dniu 1 kwietnia 2022 r. podczas paneli studencko-doktoranckich, prosimy o przesłanie zgłoszenia poprzez uzupełnienie formularza, znajdującego się u dołu strony, i abstraktu na adres e-mail: kep@zeop.pl. Każdy abstrakt powinien zawierać się w 300-350 słowach (czcionka Cambria, 12 pkt, odstępy 1.5, tekst wyjustowany). W pliku należy podać takie informacje jak: imię i nazwisko, status (student czy doktorant), uczelnia, temat oraz bibliografia. Plik w formacie PDF powinien zostać podpisany imieniem i nazwiskiem w następujący sposób: Kowalski_Jan.

Każdy uczestnik będzie miał 10-15 minut na przedstawienie swojego referatu.

Proponowane obszary tematyczne wystąpień:
• energia odnawialna;
• energetyka rozproszona;
• futurystyczny mix energetyczny;
• przyszłość energetyczna w transporcie i przemyśle;
• lokalne społeczności energetyczne.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszenia to: 18 marca 2022r.

O kwalifikacji do czynnego uczestnictwa w Kongresie, poinformujemy mailowo do 25 marca 2022 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przeprowadzenia selekcji nadesłanych abstraktów.

Regulamin

Cennik

Kongres Energetyki Przyszłości 2021

120
00
 • Dostęp do konferencji online
 • Certyfikat uczestnictwa
 • „Goodie bag”

Rejestracja

Kontakt

Organizacja:
Aleksander Tretyn
tel.  791 983 532
a.tretyn@zeop.pl

Patronaty i współprace: 
Aleksandra Brodowska
tel. 881 313 396
a.brodowska@zeop.pl 

Jakub Kostka 
j.kostka@zeop.pl

Uczestnictwo:
Małgorzata Kamonciak 
tel. 503 781 614
m.kamonciak@zeop.pl