Energetyczne podsumowanie tygodnia 1-7 maja 2023 r.

Energetyczne podsumowanie tygodnia 1-7 maja 2023 r.

Niemcy importują prąd z francuskich elektrowni atomowych?

15 kwietnia Niemcy wygasiły trzy ostatnie reaktory jądrowe, które działały jeszcze w kraju. Co ciekawe, może to doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, w której Berlin zmuszony będzie zmuszony do importu energii z francuskich reaktorów jądrowych.

Takiego zdania jest m.in. Adam Juszczak, analityk w zespole klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który w opublikowanym w na początku maja w Rzeczpospolitej artykule stwierdził:

— jeśli Niemcy będą potrzebować więcej energii, aby zbilansować swoje potrzeby w okresach niskiej generacji z OZE, będą importować przede wszystkim energię pochodzącą z francuskiego atomu.

Według niedawnego raportu firmy doradczej ICIS luka powstała w wyniku wygaszenia niemieckich reaktorów jądrowych będzie rekompensowana poprzez większą zależność od emisyjnych źródeł energii — węgla i gazu. Oznacza to, że odejście przez Niemcy od atomu oddali je także od celu osiągnięcia zeroemisyjności klimatycznej.

Rosjanie będę sabotować europejskie gazociągi?

Na początku maja na stronach rządowych pojawił się  „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich”, który został przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Propozycja nowych przepisów jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie dla polskiej infrastruktury energetycznej. Na ich mocy minister obrony narodowej może wydać polecenie o zatopieniu statku, który mógłby zagrozić np. Gazociągowi Bałtyckiemu (Baltic Pipe).

Propozycję wystosowaną przez rząd trzeba wiązać ze zniszczeniem infrastruktury przesyłowej Nord Stream 1 i 2 oraz niedawnymi ostrzeżeniami NATO. Jak na początku maja podało do wiadomości Politico, wywiad Sojuszu Północnoatlantyckiego poinformował, że Moskwa może wziąć na cel zarówno europejskie gazociągi, jak i podmorskie kable internetowe.

Czy eksport rosyjskiego gazu do Europy rośnie?

Agencja Reuters podała, że dzienny eksport gazu rurociągowego do Europy w kwietniu wzrósł o ok. 7,5% w stosunku do marca. Odpowiada za to głównie zwiększeniu tranzytu przez Turcję. 

Obliczenia wykazały, że średni dzienny eksport błękitnego paliwa, które Gazprom sprzedaje Europejczykom, wzrósł do 75,6 mln m³ z 70,3 m³ w marcu. Wolumen gazu, który trafił w kwietniu do Europy przez gazociąg TurkStream wyniósł ok. 2,26 mld m³. Łączne dostawy surowca z Rosji od Europy wynoszą już 8,14 mld m³. W ten sposób Zachód wciąż finansuje agresywne działania, które Federacja Rosyjska prowadzi wobec Ukrainy.

Źródła:

  1. Rzeczpospolita Niemcy wyłączyli elektrownie jądrowe. Będą zmuszeni importować prąd z Polski? [Czytaj więcej]
  2. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej [Czytaj więcej]
  3. Politico NATO warns Russia could target undersea pipelines and cables [Czytaj więcej]
  4. BiznesAlert Polska rezerwuje sobie prawo do zatopienia statku, jeśli zagrozi Baltic Pipe i nie tylko [Czytaj więcej]
  5. Reuters Gazprom to ship 39.5 mcm of gas to Europe via Ukraine on Saturday [Czytaj więcej]