Elementarz Energetyki

Turbina wiatrowa

Turbina wiatrowa – urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Jak zbudowana jest turbina? Każda turbina wiatrowa zaopatrzona jest

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Dystrybutor energii elektrycznej (OSD)

Dystrybutor energii elektrycznej to inaczej mówiąc Operator Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zajmujący się rozpowszechnianiem energii elektrycznej do klienta końcowego za pomocą linii niskiego, średniego oraz wysokiego

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Biogaz

Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Po co nam biogaz? Biogaz jest gazem palnym więc może zostać wykorzystany jako paliwo

Czytaj więcej »

Hybrydowa instalacja OZE

Hybrydowa instalacja OZE – zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza  to zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła (najczęściej ciepłownia lub elektrociepłownia) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Reaktor Jądrowy

Reaktor jądrowy to urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich, czyli inaczej mówiąc reakcja jądrowa. Do czego służy? Reaktor

Czytaj więcej »