Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna Jest to stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, niezbędnej

Czytaj więcej »

Ogniwo fotowoltaiczne

Ogniwo fotowoltaiczne – to półprzewodniki, które przetwarzają energię z promieni słonecznych w czysty prąd elektryczny, wykorzystując swoje właściwości fizyczne.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Umowa o przyłączenie do sieci

Umowa o przyłączenie do sieci – dokument zawierany pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłem, bądź dystrybucją energii lub paliw gazowych a podmiotem ubiegającym się o

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Moc przyłączeniowa

Moc przyłączeniowa to moc czynna, planowana do pobierania z sieci.   Jak obliczyć moc przyłączeniową? stanowiąca wartość maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego

Czytaj więcej »