Elementarz Energetyki

Moc umowna

Czym jest moc umowna? Moc umowna to czynna moc pobierana lub wprowadzana do sieci, określana w umowie o świadczenie usług przesyłowych lub umowie sprzedaży energii

Czytaj więcej »
Kogeneracja
Elementarz Energetyki

Kogeneracja

Kogeneracja to wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Grupa taryfowa

Grupa taryfowa oznacza grono odbiorców, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.  Definicja z rozporządzenia Według definicji z

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Białe certyfikaty

Czym są białe certyfikaty? Sposób uzyskiwania certyfikatów efektywności energetycznej zwanych białymi certyfikatami, uregulowany został w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Aukcje OZE

Aukcje OZE – system wsparcia dla wytwórców odnawialnej energii elektrycznej w formie aukcji rozpisywanych przez URE.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Falownik

Co to jest falownik? Nie sposób opisać konstrukcji falownika bez posługiwania się specjalistyczną terminologią, jednak aby łatwo wdrożyć się w ten temat, gdyż wystarczy powiedzieć,

Czytaj więcej »