Elementarz Energetyki

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza  to zespół urządzeń technicznych służących do transportu rurociągowego energii cieplnej od źródła ciepła (najczęściej ciepłownia lub elektrociepłownia) do odbiorców, za pośrednictwem czynnika termodynamicznego

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Reaktor Jądrowy

Reaktor jądrowy to urządzenie, w którym zachodzi kontrolowana, samopodtrzymująca się łańcuchowa reakcja rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich, czyli inaczej mówiąc reakcja jądrowa. Do czego służy? Reaktor

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Magazyn energii

Magazyny energii kumulują nadmiar wyprodukowanej energii. Stawiane są najczęściej przy stacjach elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii lub przy farmach wiatrowych i fotowoltaicznych, a

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Turbina wodna

Turbiną wodną nazywamy silnik przetwarzający energię mechaniczną wody (energię wody płynącej) na pracę użyteczną w wirniku, w którym następuje zmiana wiru wody i wytwarzanie momentu

Czytaj więcej »

AC – Prąd przemienny

AC – Prąd przemienny (ang. Alternating Current) to szczególny rodzaj prądu okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne. Zmieniają się

Czytaj więcej »