Elementarz Energetyki

Umowa o przyłączenie do sieci

Umowa o przyłączenie do sieci – dokument zawierany pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłem, bądź dystrybucją energii lub paliw gazowych a podmiotem ubiegającym się o

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Moc przyłączeniowa

Moc przyłączeniowa to moc czynna, planowana do pobierania z sieci.   Jak obliczyć moc przyłączeniową? stanowiąca wartość maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Turbina wiatrowa

Turbina wiatrowa – urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Jak zbudowana jest turbina? Każda turbina wiatrowa zaopatrzona jest

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Dystrybutor energii elektrycznej (OSD)

Dystrybutor energii elektrycznej to inaczej mówiąc Operator Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zajmujący się rozpowszechnianiem energii elektrycznej do klienta końcowego za pomocą linii niskiego, średniego oraz wysokiego

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Biogaz

Biogaz to gaz powstający z przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. Po co nam biogaz? Biogaz jest gazem palnym więc może zostać wykorzystany jako paliwo

Czytaj więcej »

Hybrydowa instalacja OZE

Hybrydowa instalacja OZE – zespół co najmniej dwóch instalacji odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących wyłącznie odnawialne źródła energii, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących

Czytaj więcej »