obligo giełdowe
Elementarz Energetyki

Obligo giełdowe

Obligo giełdowe to obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdach towarowych nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii.

Czytaj więcej »
Toryfikat
Elementarz Energetyki

Toryfikat

Toryfikat to wysokoenergetyczne paliwo, wytwarzane w procesie termicznego przetwarzania substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Czytaj więcej »
rurociąg
Elementarz Energetyki

Rurociągi

Rurociągi to urządzenia techniczne służące do transportu płynów poprzez zintegrowany ze sobą zamknięty układ ciśnieniowy.

Czytaj więcej »
Punkt poboru energii
Edukacja Energetyczna

Punkt poboru energii

Punkt poboru energii to punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla którego możma zmienić sprzedawcę.

Czytaj więcej »
Prosument
Edukacja Energetyczna

Prosument

Prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z oze na własne potrzeby w mikroinstalacji o mocy do 50 kW.

Czytaj więcej »
Opłata OZE
Elementarz Energetyki

Opłata OZE

Opłata OZE jest to jedna ze składowych rachunku wystawianego odbiorcom przez dystrybutorów energii.

Czytaj więcej »