Kategoria: Inne

Inne

Działalność wydobywcza a ochrona środowiska

Złoża kopalin umiejscowione najczęściej pod powierzchnią ziemi są elementem środowiska i z tego względu, podobnie jak inne zasoby naturalne, podlegają ochronie prawnej. Jej fundamentem jest art. 5 Konstytucji RP, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W dzisiejszym artykule przybliżymy instrumenty zabezpieczające naturalne nagromadzenia skał lub minerałów przed nadmierną eksploatacją.

Czytaj więcej »
Inne

Jak w Polsce prowadzi się działalność wydobywczą?

Złoża węgla (kamiennego, brunatnego) i innych ważnych kopalin są objęte własnością górniczą, czyli szczególnym prawem, które przysługuje Skarbowi Państwa (o czym szerzej pisaliśmy w poprzednim wpisie). Prowadzenie działalności wydobywczej przez podmioty niepubliczne jest możliwe po spełnieniu szeregu wymogów prawnych.

Czytaj więcej »
Inne

Prawa do kopalin w Polsce i na świecie

Sprawa Kopalni węgla brunatnego „Turów” nie znika z nagłówków medialnych. Nakazanie natychmiastowego wstrzymania wydobycia oraz nałożenie kary pieniężnej w wysokości 500 000 euro dziennie na mocy postanowień TSUE z 21 maja oraz 20 września 2021 r. po raz kolejny zainicjowało dyskurs dotyczący energetyki konwencjonalnej w Polsce.

Czytaj więcej »
Inne

Aukcja OZE 2021

W dniach od 26 maja do 11 czerwca br. miała miejsce aukcja OZE, której harmonogram pojawił się na oficjalnej stronie URE 8 kwietnia. Podmioty chcące przystąpić do aukcji miały zatem dwa miesiące na przygotowanie projektów

Czytaj więcej »
Inne

Green Deal – transformacja przemysłu.

Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący europejskiego zielonego ładu. Dokument ten spowodował sporo zamieszania wśród europejskiej i światowej gospodarki i polityki, bowiem założenia Green Deal’u są klarowne – osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r.. Jednakże od

Czytaj więcej »