Kategoria: Elementarz Energetyki

Elementarz Energetyki

Blackout

Blackout – nagła i niespodziewana elektroenergetyczna awaria systemowa, w wyniku której następuje dłuższa przerwa w dostawie energii elektrycznej na dużym obszarze kraju.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Odbiorca końcowy

Odbiorca końcowy – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Każdy posiadający swoje mieszkanie, dom, czy chociażby gospodarstwo potrzebuje do jego prawidłowego funkcjonowania energii elektrycznej. Można wyprowadzić

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Dyrektywa RED II

  Dyrektywa RED II jest aktem prawnym Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Jej implementacja do polskiego porządku prawnego powinna nastąpić do 30

Czytaj więcej »
Agrofotowoltaika
Elementarz Energetyki

Agrofotowoltaika

Czym jest agrofotowoltaika? Jakie korzyści niesie za sobą? Kto może na tym skorzystać? Gdzie znajdują się takie instalacje?

Czytaj więcej »

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna Jest to stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt, urządzenie lub instalację.

Czytaj więcej »

Ogniwo fotowoltaiczne

Ogniwo fotowoltaiczne – to półprzewodniki, które przetwarzają energię z promieni słonecznych w czysty prąd elektryczny, wykorzystując swoje właściwości fizyczne.

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators) – Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, powołana do koordynacji i wspierania współpracy krajowych organów regulacyjnych. Utworzona została na mocy Rozporządzenia 713/2009, wchodzącego w skład 3 pakietu energetycznego.

Czytaj więcej »