Kategoria: Edukacja Energetyczna

energia niskoemisyjna
Edukacja Energetyczna

Energia niskoemisyjna

Energia niskoemisyjna to energia pochodząca ze źródeł, które w wyniku procesu pozyskiwania energii elektrycznej nie oddają, bądź oddają w stopniu niewielkim gazy cieplarnianie do atmosfery.

Czytaj więcej »
Punkt poboru energii
Edukacja Energetyczna

Punkt poboru energii

Punkt poboru energii to punkt pomiarowy w instalacji lub sieci, dla którego dokonuje się rozliczeń oraz dla którego możma zmienić sprzedawcę.

Czytaj więcej »
Prosument
Edukacja Energetyczna

Prosument

Prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z oze na własne potrzeby w mikroinstalacji o mocy do 50 kW.

Czytaj więcej »