Kategoria: Elementarz Energetyki

Elementarz Energetyki

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia

Wraz z końcem tygodnia, zapraszamy Państwa do zapoznania z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń tygodnia świata energetyki. Biden: ogłaszam dwuczęściowy plan osiągnięcia niezależności energetycznej Prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek dwustopniowy plan obniżenia cen ropy naftowej

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Aukcje OZE

Aukcje OZE System wsparcia dla wytwórców odnawialnej energii elektrycznej w formie aukcji rozpisywanych przez Urząd Regulacji Energetyki dla inwestorów oferujących ceny sprzedaży energii.  Aukcje mocy zostały wprowadzone do polskiego obrotu prawno-gospodarczego ustawą z 20 lutego

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Falownik

Co to jest falownik? Nie sposób opisać konstrukcji falownika bez posługiwania się specjalistyczną terminologią, jednak aby łatwo wdrożyć się w ten temat, gdyż wystarczy powiedzieć, że falownik to urządzenie elektryczne mające na celu dostosowanie częstotliwości

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Energetyka rozproszona

ENERGETYKA ROZPROSZONA Energetyka rozproszona w sposobie wytwarzania energii oparta jest na mniejszych jednostkach lub obiektach produkcyjnych dla użytku lokalnego. ENERGETYKA ROZPROSZONA – POJĘCIE Poprzez energetykę rozproszoną rozumiemy wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, paliw stałych,

Czytaj więcej »
Operator systemu przesyłowego
Elementarz Energetyki

Operator Systemu Przesyłowego

Operator Systemu Przesyłowego Podczas odbierania czy przesyłania energii elektrycznej pomiędzy wytwórcą a odbiorcą końcowym konieczne jest użycie linii przesyłowych. Należy uzmysłowić sobie, że nie są one własnością ani wytwórców, których wszakże jest multum. Zalicza się

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Narodowy Cel Wskaźnikowy

NARODOWY CEL WSKAŹNIKOWY Na poziomie regulacji prawnych zarówno unijnych, jak i krajowych ustanawia się bardzo wiele aktów prawnych, które mają na celu korzystnie wpływać na rozwój rynku biopaliw.  Można także zauważyć że dodatkowym celem regulacyjnym

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Klaster energii

KLASTER ENERGII Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw. KLASTER ENERGII – DEFINICJA USTAWOWA Definicja pojęcia “klaster energii”

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Umowa PPA

Definicja umowy PPA Umowa PPA czyli Umowa Power Purchase Agreement jest to umowa cywilnoprawna zawierana między wytwórcą energii a jej konsumentem. Jej definicja legalna została zawarta w Dyrektywie RED II (czyli Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i

Czytaj więcej »
Elementarz Energetyki

Blackout

Blackout – nagła i niespodziewana elektroenergetyczna awaria systemowa, w wyniku której następuje dłuższa przerwa w dostawie energii elektrycznej na dużym obszarze kraju.

Czytaj więcej »