„Certyfikowane” morskie farmy wiatrowe

morskie farmy wiatrowe

Sejm przyjął nowelizację ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, wprowadzając system certyfikacji dla morskich farm wiatrowych.