2 lata działalności ZEOP-u

urodziny ZEOP-u

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” powstało w 2020 roku. W działalności ZEOP-u członkowie kładą szczególny nacisk na propagowanie wiedzy dotyczącej energetyki, a także na podejmowanie działań przybliżających odbiorcom zagadnienia związane z ową dziedziną.

Początki ZEOP-u

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” zostało oficjalnie wpisane do rejestru stowarzyszeń zwykłych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia, dnia 24 września 2020 r. pod numerem 49. To właśnie ta data zapoczątkowała działalność ZEOP-u.

Jednak zanim zostaliśmy pełnoprawnym podmiotem, stawialiśmy swoje pierwsze kroki pod marką „Z energią o prawie” na profilach w mediach społecznościowych poprzez strony na LinkedInie, Facebooku, Twitterze oraz Instagramie. Od samego początku staraliśmy się przekazywać wartościowe informacje związane z branżą.

Pierwsze wydarzenie ogólnopolskie

Pierwszym zorganizowanym przez Stowarzyszenie ogólnopolskim wydarzeniem była debata online, która odbyła się 12 stycznia 2021 r. Nosiła ona tytuł „Pierwsze kroki opłaty mocowej”. Powiązana ona została z wprowadzonym ustawą o rynku mocy obowiązkiem uiszczania opłaty mocowej. Podczas niej przedstawiciele przemysłu, doradcy energetyczni oraz specjaliści w zakresie regulacji rynku mocy omówili najważniejsze aspekty funkcjonowania mechanizmów rynku mocy, opłaty mocowej oraz ulgi w opłacie mocowej.

Kolejne debaty ZEOP-u

Stowarzyszenie nie poprzestało na organizacji tylko jednej debaty. W roku 2021 oraz na początku 2022 odbyły się kolejne takie wydarzenia. W sumie do tej pory udało nam się zorganizować 10 spotkań, wszystkie w formule online. Pozostałe debaty poruszały następujące zagadnienia:

 

Nagrania ze wszystkich debat dostępne są na kanale na YouTube ZEOP-u.

Konferencja ZEOP-u

Wspomniane powyżej debaty nie stanowią jedynego ogólnopolskiego wydarzenia, organizowanego przez Stowarzyszenie. W dniach 9-11 czerwca 2021 r. we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Prawa Energetycznego „on/off”, działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadziliśmy Konferencję: Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu. Było to wydarzenie hybrydowe, tzn. stacjonarnie odbywająca się na Auli UMK konferencja transmitowana została poprzez kanał na YouTube do każdej zainteresowanej osoby. Za cel konferencji obraliśmy stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej.

Kongres Energetyki Przyszłości

Bogaci w doświadczenie z organizacji konferencji, postanowiliśmy zapoczątkować cykliczne wydarzenie dla branży energetycznej. W dniach 30 i 31 marca 2022 r. zorganizowaliśmy pierwszą edycję Kongresu Energetyki Przyszłości. KEP stał się przestrzenią do dyskusji nad kierunkiem, w jakim podąża ten strategiczny sektor gospodarki, jakim jest energetyka. Podejmowanie tego tematu jest szczególnie ważne w dobie kryzysu energetycznego, dlatego mamy już w planach organizację kolejnej edycji Kongresu.

Podczas pierwszej edycji zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • magazyny energii
  • energetyka rozproszona
  • wpływ rozwoju fotowoltaiki na sieci elektroenergetyczne
  • lądowe elektrownie wiatrowe
  • technologie wodorowe jako forma magazynowania energii
  • cable pooling
  • wpływ rozwoju OZE na sieci elektroenergetyczne
  • wpływ obywateli na rynek energii

Przystąpienie ZEOP-u do porozumień sektorowych

Na przełomie marca i kwietnia 2022 r. Stowarzyszenie „Z energią o prawie” przystąpiło do trzech porozumień sektorowych: w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, w zakresie wodoru i w zakresie fotowoltaiki. Członkowie ZEOP-u biorą udział w pracach grup roboczych, udzielając się w pracach prowadzonych przez organizacje zrzeszone w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań dla branży.

Organizacja konkursów

Dzisiaj z okazji urodzin ZEOP-u na naszych profilach w mediach społecznościowych możecie wziąć udział w konkursie, przygotowanym specjalnie na tę okazję. Jednak to nie jedyna taka inicjatywa Stowarzyszenia. Do tej pory udało nam się zorganizować dwa konkursy. Pierwszy z nich – konkurs fotograficzny „Wakacje z energetyką” miał miejsce w sierpniu i wrześniu 2021 r., a zadanie uczestników polegało na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego obiekt energetyczny. Drugi konkurs, „Miks energetyczny Polski do 2050 r.” odbył się w okresie od lutego do czerwca 2022 r. i został skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Każdy ze zgłoszonych uczestników mógł w dowolnej formie zaprezentować swoją koncepcję miksu energetycznego Polski do roku 2050.

Działania ZEOP-u dla studentów

Oprócz wspomnianego wyżej konkursu Stowarzyszenie podejmuje także inne działania przeznaczone dla studentów. W maju 2021 roku odbyły się w formie online Warsztaty prawa energetycznego. Był to cyklu 6 wykładów, prowadzonych przez wybitnych ekspertów z branży. Podczas wydarzenia studenci mieli możliwość zdobywania wiedzy z zakresu podstaw prawa energetycznego. Oprócz tego na WPiA UMK w Toruniu udało nam się we współpracy z ONDE S.A. zorganizować energetyczne strefy relaksu i edukacji. Podczas takiego eventu studenci mieli możliwość porozmawiać z naszymi przedstawicielami na tematy związane z energetyką, wziąć udział w grach opartych na podstawowej wiedzy oraz wygrać atrakcyjne nagrody.

Kolejny krok w rozwoju organizacji

W lipcu 2022 r. rozpoczęliśmy nagrywać Podcast energetyczny „Kontakt”. Podczas każdego odcinka prowadzimy rozmowy z przedstawicielami sektora energetycznego. Podcast ukazuje się w dwóch seriach:

  • Energetyka na językach – podczas rozmów z gościem poruszamy ogólne zagadnienia związane z branżą
  • Okno na energetykę – w ramach tej serii gość odcinka dzieli się swoimi spostrzeżeniami i opiniami na temat aktualnych wydarzeń.

Do tej pory na naszych kanałach zostały opublikowane już 4 odcinki. Możecie nas słuchać na YouTube oraz na Spotify.

Podsumowanie

Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 20 młodych osób, związanych z branżą energetyczną, lecz nie tylko. Wśród nich możemy wyróżnić osoby po studiach zarówno prawniczych, jak i technicznych z zakresu szeroko pojętej energetyki. Oprócz tego do naszego zespołu należą także marketerzy, graficy oraz menagerowie ds. social mediów.

Rozwój naszego Stowarzyszenia nie byłby możliwy bez wsparcia licznych patronów, partnerów oraz darczyńców, którym chcemy serdecznie podziękować za okazane wsparcie.